logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr
Mateusz Radajewski
Wrocław
Nauki prawne
Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu, Katedra Prawa
Instytut Prawa,
BIO Mateusz Radejowski

dr

Mateusz Radajewski

Instytut Prawa
Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu
adiunkt w Katedrze Prawa 

Dla mediów

Profil naukowy

Prawnik. Zajmuje się prawem konstytucyjnym i prawami człowieka. W swojej pracy naukowej podejmuje również kwestie związane z odpowiedzialnością prawną najwyższych urzędników państwowych, funkcjonowaniem władzy sądowniczej, relacjami pomiędzy organami państwa, organizacją i kompetencjami Trybunału Konstytucyjnego.

Jest autorem wielu publikacji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego. Odbył staże m.in. w Biurze Trybunału Konstytucyjnego oraz Kancelarii Senatu RP. W latach 2013-2014 pełnił funkcję inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru nad samorządem terytorialnym.

Na Wydziale Prawa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu prowadzi zajęcia z prawa konstytucyjnego, praw człowieka, prawa międzynarodowego, genezy instytucji prawnych oraz łacińskiej terminologii prawniczej.

 

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Prawo konstytucyjne
  • Prawa człowieka
  • Funkcjonowanie władzy sądowniczej
  • Trybunał Konstytucyjny
  • Formy stanowienia prawa
  • Regulacje prawne na wypadek szczególnych zagrożeń
  • Odpowiedzialnośc prawna najwyższych urzędników państwowych