logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Mariusz Bidziński
Warszawa
Nauki prawne
Wydział Prawa w Warszawie , Katedra Prawa Publicznego i Międzynarodowego
Instytut Prawa,
Bidzinski v2

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Mariusz Bidziński

Instytut Prawa
Wydział Prawa w Warszawie
profesor uczelni w Katedrze Prawa Publicznego i Międzynarodowego

Dla mediów

Profil naukowy

Radca prawny. Partner w kancelarii radcowskiej „Chmaj i Wspólnicy”. Ekspert w dziedzinie prawa i postępowania administracyjnego, prawa gospodarczego oraz prawa konstytucyjnego.

Szkolił kadrę zarządzającą i specjalistów z ministerstw, urzędów centralnych i organizacji pozarządowych, m.in. z zakresu: prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego, postępowania sądowo-administracyjnego, prawa konstytucyjnego, a także ochrony i zarządzania informacją publiczną.

Autor wielu publikacji dotyczących prawa administracyjnego i gospodarczego, postępowania administracyjnego oraz sądowo-administracyjnego, jak również prawa konstytucyjnego.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, prawa konstytucyjnego oraz publicznego prawa gospodarczego.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Prawo administracyjne
  • Prawo gospodarcze
  • Prawo konstytucyjne
  • Ochrona i zarządzanie informacją publiczną

Informacje prasowe

    

    Powiązane materiały na stronie uczelni