Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Komentarz do Konstytucji RP. Art. 2

float_intro: images/ZDJECIA/nowosci-wydawnicze/Komentarz_Konstytucja_art_2.jpg

Publikacja autorstwa wybitnych znawców prawa konstytucyjnego, prof. dr. hab. Marka Chmaja z Wydziału Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS oraz dr hab. Moniki Urbaniak, prof. UMP zawiera komentarz do jednego z najważniejszych przepisów definiujących ustrój RP. Artykuł 2 dotyczy zasady demokratycznego państwa prawnego i określa Rzeczpospolitą Polską jako demokratyczne państwo prawne, urzeczywistniające zasady sprawiedliwości społecznej.

Najważniejsza z zasad ustawy zasadniczej

Zasada demokratycznego państwa prawnego jest tak istotna, ponieważ to z niej – na podstawie orzecznictwa i ustaleń doktryny prawa wyprowadzić można szczegółowe zasady działania państwa, takie jak m.in.: proporcjonalność, praworządność, ochrona zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa, ochrona praw nabytych i interesów w toku, poprawna legislacja, dostateczna określoność i przejrzystość prawa, konieczność odpowiedniej vacatio legis, czy legalizm powiązany z zakazem domniemywania kompetencji.

Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Difin przy wsparciu i pod patronatem Uniwersytetu SWPS.

 

Autorzy

hubert izdebski

prof. dr hab.Marek Chmaj – prawnik, politolog, specjalista w dziedzinie prawa konstytucyjnego i administracyjnego, radca prawny, partner zarządzający w kancelarii radcowskiej Chmaj i Wspólnicy, przewodniczący Zespołu Doradców ds. Ochrony Konstytucyjności Prawa Senatu RP. Jest arbitrem Sądu Polubownego działającego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji książkowych, ponad dwustu artykułów, wielu projektów ustaw, nowelizacji oraz opinii prawnych na zlecenie Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta RP i ministerstw. Wieloletni ekspert Instytutu Spraw Publicznych, sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego, senackiej Komisji Ustawodawczej oraz senackiej stałej Podkomisji do Spraw Zmian w Konstytucji. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowo-dydaktycznej oraz za osiągnięcia w kształtowaniu zasad demokratycznego państwa prawa. Wykładał na uniwersytetach krajowych i zagranicznych, m.in. w Sewilli, Bari, Barcelonie i Rydze. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz prawa konstytucyjnego.

Monika Urbaniak

dr hab. Monika Urbaniak, prof. UMP – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kierownik Katedry i Zakładu Prawa Medycznego i Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Członkini Polskiego Towarzystwa Prawa Medycznego oraz Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego. Specjalizuje się w problematyce prawa konstytucyjnego, medycznego i prawa zamówień publicznych. Sędzia Trybunału Arbitrażowego przy Polskim Komitecie Olimpijskim IV i V kadencji. Autorka ponad 100 publikacji naukowych.