Kierunek

Kultura współczesna

stacjonarne
Warszawa I stopnia poznaj szczegóły
Kierunek

School of Ideas: projektowanie innowacji

kulturoznawstwo

stacjonarne
Warszawa I stopnia poznaj szczegóły
Kierunek

Kulturoznawstwo

niestacjonarne
Warszawa II stopnia poznaj szczegóły
Specjalność

Media i kultura cyfrowa

niestacjonarne
Warszawa II stopnia poznaj szczegóły
Specjalność

Menedżer, agent, producent

niestacjonarne
Warszawa II stopnia poznaj szczegóły