Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Formularz wyszukiwania na belce: Szkolenia

lokalizacja:
obszar tematyczny:
forma:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo
Pojęcie normy w seksuologii
naukowo-badawczy
realizowany

Pojęcie normy w seksuologii

Katarzyna Grunt-Mejer
kierownik projektu
dr
Katarzyna Grunt-Mejer

psycholog, seksuolog

zobacz biogram
wartość projektu: 295 990 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: psychologia
lokalizacja: Poznań
okres realizacji: 2017 2018 2019 2020 2021

 

projekt naukowy

Pojęcie normy w seksuologii 

 

 

Jednostka realizująca UNI SWPS poznan
Kwota dofinansowania295 990 PLN
Jednostka finansująca NCN 

Okres realizacji projektu: styczeń 2017 – styczeń 2021


Seksualność człowieka budzi wiele kontrowersji, jest przedmiotem licznych badań i prób definiowania. Gdy przeanalizujemy historię seksuologii, zauważymy wiele nadużyć w formowaniu tez dotyczących zdrowia seksualnego. Kto i w jaki sposób decydował i decyduje o tym, czym jest seksuologiczna norma? Zespół pod kierownictwem dr Katarzyny Grunt-Mejer prześledzi wpływy czynników naukowych i pozanaukowych kształtujących klasyfikację zaburzeń seksualnych, konsekwencje płynące z przyjmowania danego systemu dla pacjentów oraz przedstawi propozycje, jak poprawić współczesne metody diagnostyczne.

Założenia i cele projektu

Realizacja projektu pozwoli ukazać wpływ poszczególnych determinant – naukowych, światopoglądowych, kulturowych – kształtujących klasyfikację zaburzeń seksualnych oraz konsekwencje etyczne i praktyczne przyjmowania danego systemu dla jednostek i społeczeństw. Zostanie przedstawione ich znaczenie w kontekście statusu seksualnych ról obu płci, akceptacji dla mniejszości seksualnych, pozytywnych i negatywnych konsekwencji zmedykalizowanej seksualności.

Na dotychczasowe definiowanie zaburzeń seksualnych i tworzenie klasyfikacji medycznych wpływ miały różne czynniki – w tym zdecydowanie pozamedyczne i pozanaukowe. Od dominujących w danym czasie norm moralnych i ról przypisywanych płci, poprzez interwencje firm farmaceutycznych, którym zależy na takim zdefiniowaniu zaburzenia, by definicja obejmowała jak najszerszą część populacji, po działania grup aktywistów, optujących za nowymi, niepatologizującymi kryteriami oceny konsensualnych zachowań dorosłych osób. Te czynniki właśnie odgrywały ogromną rolę w decydowaniu, kto zostanie zdiagnozowany jako osoba zdrowa, a kto – w świetle psychiatrii – wymaga leczenia.

Celem projektu jest naświetlenie tych wpływów i zmian od 1952 roku (wydania DSM-I) do obecnych intensywnych dyskusji i przemian, wraz z przyczynami, dla których określone zaburzenie funkcjonowało w danym kształcie lub było usuwane z medycznych klasyfikacji.

Zespół badawczy

Iniewicz, Grzegorz
Specjalizacja
psycholog kliniczny, psychoterapeuta, superwizor
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Tytuł
dr hab.
Imię i nazwisko
Grzegorz Iniewicz
dr hab. Grzegorz Iniewiczpsycholog kliniczny, psychoterapeuta, superwizor
Weronika Chańska

 

Użyteczność wyników

Projekt, poza analizą tekstów źródłowych dotyczących uzasadniania zmian w DSM (ang. Diagnostic and statistical manual of mental disorders), zakłada przeprowadzenienie badań empirycznych w postaci wywiadów z polskimi seksuologami. Ukażą one m.in. czy norma seksuologiczna kształtowana przez klasyfikacje jest przenoszona w obszar praktyki i w jaki sposób modyfikowana jest przez wpływy kulturowe.

Naukowcy przeanalizują historyczne podejście do zaburzeń seksualnych i formowanie się seksuologicznej normy, będącej wypadkową takich czynników, jak moralność, kultura, światopogląd. Prześledzą konsekwencje etyczne i praktyczne przyjmowania danego systemu dla jednostek i społeczeństw.

Badania empiryczne pozwolą unaocznić, do jakiego stopnia psychiatryczne klasyfikacje kształtują wizję zdrowia seksualnego, a na ile jest ona formowana właśnie przez światopogląd i szczególne warunki kulturowe. Ukażą również, czy – podnoszone przez bioetyków – etyczne konsekwencje zmedykalizowanej seksualności mają swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości.

Skontaktuj się
z nami

Dział Badań Naukowych

Dane teleadresowe

ul. Chodakowska 19/31, pokoje 408, 409, 410
03-815 Warszawa

[email protected]

22 517 99 21


Godziny pracy

poniedziałek – piątek: 9.00–16.00


Zespół

Dyrektor
Piotr Matejek

[email protected]