hr award color

logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Wartość projektu: 526780

Praca, oprócz pozytywnych stron takich jak dobre wynagrodzenie, prestiż społeczny i możliwość rozwoju osobistego, posiada także mniej przyjazne człowiekowi oblicze. Nadmiar pracy, pośpiech, bezustanne zmiany stanowią ciemniejsze strony aktywności zawodowej. W projekcie dr hab. Beaty Basińskiej zostanie zbadana rola emocji i radzenia sobie w relacji pomiędzy charakterystyką pracy a dobrostanem pracowników, zwłaszcza w kontekście codziennych zmian zaangażowania w pracę i wypalenia, które biorą udział w procesie pogorszenia zdrowia i motywacji.

 

projekt naukowy

Eksploracja nowych aspektów
teorii Wymagania – Zasoby Zawodowe

 

 

Jednostka realizującaUNI SWPS warszawa
Kwota dofinansowania 526 780 PLN
Jednostka finansującaNCN

Okres realizacji projektu: styczeń 2016 – styczeń 2019

 

Praca, oprócz pozytywnych stron takich jak dobre wynagrodzenie, prestiż społeczny i możliwość rozwoju osobistego, posiada także mniej przyjazne człowiekowi oblicze. Nadmiar pracy, pośpiech, bezustanne zmiany stanowią ciemniejsze strony aktywności zawodowej. W projekcie dr hab. Beaty Basińskiej zostanie zbadana rola emocji i radzenia sobie w relacji pomiędzy charakterystyką pracy a dobrostanem pracowników, zwłaszcza w kontekście codziennych zmian zaangażowania w pracę i wypalenia, które biorą udział w procesie pogorszenia zdrowia i motywacji.

Opis projektu

Założenia

Przedmiotem projektu jest zbadanie relacji pomiędzy charakterystyką pracy a dobrostanem pracowników i ich zależności od codziennych zmian emocji oraz sposobów radzenia sobie. Problem zostanie ujęty w ramy teorii Wymagania – Zasoby w Pracy (Bakker, Demerouti, 2014), która uwzględnia dwa procesy: pogorszenia zdrowia, związanego z wypaleniem zawodowym i motywacji, które łączy się z zaangażowaniem w pracę.

W dotychczasowych badaniach psychologiczne skutki pracy były zwykle definiowane jako względnie trwałe cechy. Natomiast zespół projektowy chce eksplorować codzienne zmiany zaangażowania w pracę i wypalenia zawodowego, uwzględniając także emocje i strategie radzenia sobie mogą pośredniczyć w procesach pogorszenia zdrowia i motywacji. Do niedawna badania zwykle dotyczyły emocji negatywnych i intensywnych. Zespół pod kierownictwem dr Beaty Basińskiej przedefiniował emocje w pracy jako kombinację walencji (emocje pozytywne i negatywne) i pobudzenia (emocje łagodne i intensywne). Emocje łączą się z podejmowanymi sposobami radzenia sobie. W świetle istniejących badań, ważne jest rozróżnienie strategii, które redukują emocje negatywne (funkcja ochrony zdrowia) i strategii, które pobudzają emocje pozytywne (funkcja rozwijania zdrowia).

W projekcie badamy, w jaki sposób codzienne emocje i radzenie sobie z wymaganiami organizacyjnymi wpływają na proces wypalania się pracowników, ale też ich angażowania się w pracę. Ponadto chcemy eksplorować potencjalne koszty i zyski pozytywnych i negatywnych stanów psychologicznych w pracy.

dr hab. Beata Basińska, kierownik projektu

Metodologia badań

Projekt zakłada dwupoziomową metodologię badań. Oprócz badania różnic pomiędzy osobami zostaną uwzględnione indywidualne fluktuacje emocji, sposobów radzenia sobie, wypalenia i zaangażowania, rozumianych jako stany krótkotrwałe. Takie podejście pozwoli na odróżnienie poziomu cech-dyspozycji od poziomu stanów. W ten sposób badane będą efekty główne i mediacyjne. Ponadto będą badane prostoliniowe i krzywoliniowe kształty relacji. Aby zrealizować te cele, zespół przeprowadzi badanie dzienniczkowe online (dzień po dniu przez 2-3 tygodnie), obejmujące grupę urzędników administracji publicznej.

 

Użyteczność wyników

Wyniki badań opiszą codzienne zmiany zaangażowania w pracę przy równoczesnej kontroli wypalenia zawodowego. Zostaną zaobserwowane, w jaki sposób te zmiany mogą być modyfikowane przez mikrodynamikę emocji (intensywne i łagodne, pozytywne i negatywne) i radzenia sobie (chroniące i rozwijające zdrowie). Ocenią, czy nadmiar stanów pozytywnych może być kosztowny oraz w jaki sposób negatywne stany mogą być wykorzystane w pozytywny sposób.

Zespół badawczy

258 Basińska

dr hab.

Beata Basińska

kierownik projektu
psycholog kliniczny, specjalizuje się w psychologii zdrowia w pracy, zajmuje się stresem w pracy, wypaleniem zawodowym, zmęczeniem pracą, emocjami w pracy

Znalezione obrazy dla zapytania ewa gruszczyńska swps

dr

Ewa Gruszczyńska

wykonawca
specjalizuje się w psychologii zdrowia i psychologii klinicznej, zajmuje się m.in. stresem psychologicznym, radzeniem sobie, zasobami promującymi zdrowie

someone

prof

Wilmar Schaufeli

wykonawca
ekspert w psychologii zdrowia w pracy i psychologii organizacji, zajmuje się stresem w pracy, wypaleniem zawodowym, zaangażowaniem w pracę, pracoholizmem, znudzeniem pracą

Jednostka kordynująca

Dział Badań Naukowych i Projektów

Dyrektor: Piotr Matejek
tel. 22 517 99 21
e-mail: badania@swps.edu.pl
poniedziałek-piatek: 9.00-16.00

Lokalizacja

ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
pokoje 408, 409, 410

Wyszukaj inne projekty

 

Wyszukaj projekt

Projekty - Typ
Projekty - Dyscyplina
Projekty - Jednostka organizacyjna
Projekty - Kierownik
Projekty - Lokalizacja
Projekty - Organizacja finansująca
Projekty - Status
Projekty - Okres realizacji