hr award color

logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Wartość projektu: 115400

Światowa Organizacja Zdrowia jednoznacznie wskazuje na wzrost rozpowszechnienia otyłości u dzieci, młodzieży i dorosłych na przestrzeni ostatnich lat. Pomimo prowadzonych kampanii i programów prewencji otyłości statystyki biją na alarm. Jednak z uwagi na istnienie wielu negatywnych konsekwencji somatycznych i psychicznych otyłości, nadal poszukuje się nowych interdyscyplinarnych sposobów rozumienia otyłości, które pomogą w stworzeniu skutecznych metod pomocy. Projekt mgr Kamili Czepczor-Bernat jest odpowiedzią na powyżej opisany problem. Laureatka grantu Preludium13 zbada zależności zachodzące pomiędzy zmiennymi o charakterze socjalnym, fizycznym i psychicznym.

 

projekt naukowy

weryfikacja Homeostatycznej Teorii Otyłości

wśród dzieci i młodzieży: badania podłużne

 

 

Jednostka realizującaUNI SWPS katowice
Kwota dofinansowania115 400 PLN
Jednostka finansującaNCN

Okres realizacji projektu: styczeń 2018 – grudzień 2020

Światowa Organizacja Zdrowia jednoznacznie wskazuje na wzrost rozpowszechnienia otyłości u dzieci, młodzieży i dorosłych na przestrzeni ostatnich lat. Pomimo prowadzonych kampanii i programów prewencji otyłości statystyki biją na alarm. Jednak z uwagi na istnienie wielu negatywnych konsekwencji somatycznych i psychicznych otyłości, nadal poszukuje się nowych interdyscyplinarnych sposobów rozumienia otyłości, które pomogą w stworzeniu skutecznych metod pomocy. Projekt mgr Kamili Czepczor-Bernat jest odpowiedzią na powyżej opisany problem. Laureatka grantu Preludium13 zbada zależności zachodzące pomiędzy zmiennymi o charakterze socjalnym, fizycznym i psychicznym.

Opis projektu

Założenia i cele

Powszechnie wiadomo, że otyłość związana jest z dużą liczbą negatywnych konsekwencji somatycznych i psychicznych. Osoby z otyłością odczuwają niższą jakość życia, są bardziej niezadowolone z własnego ciała oraz doświadczają więcej negatywnych emocji. Wśród dzieci i młodzieży bycie otyłym jest także związane z większym ryzykiem doświadczenia stygmatyzacji i przemocy werbalnej. Ponadto, wiele osób posiadających nadmierną masę ciała w dzieciństwie, jest otyłych w okresie dorosłości, co wiąże się z wysokimi kosztami leczenia chorób współwystępujących z otyłością w trakcie życia. Co zrobić zatem w sytuacji kiedy wiedza na temat etiologii oraz czynników istotnych dla powstania i utrzymania otyłości w grupie dzieci i młodzieży jest niewielka?

Projekt badawczy „Empiryczna weryfikacja Homeostatycznej Teorii Otyłości wśród dzieci i młodzieży: badania podłużne” ma na celu weryfikację modelu otyłości stworzonego na podstawie przeglądu licznych badań. Model ten skupia się na czynnikach istotnych dla powstania i utrzymywania się otyłości w grupie dzieci i młodzieży. 

Problem otyłości w projekcie rozpatrywany jest holistycznie – z uwzględnieniem czynników społecznych, fizycznych i psychologicznych.

mgr Kamila Czepczor-Bernat, kierownik projektu

Metody badawcze

Badania zostaną przeprowadzone w grupie dzieci i młodzieży o prawidłowej i nadmiernej masie ciała. Pomiar będzie wykonywany dwukrotnie w odstępie 15 miesięcy i będzie obejmował pomiar badanych w aspekcie ich funkcjonowania ekonomiczno-socjalnego, fizycznego (odnoszącego się do aktywności i sprawności fizycznej, sposobu odżywiania się) oraz psychologicznego (w kontekście istniejącej jakości życia, niezadowolenia z ciała, nasilenia negatywnych emocji, wprowadzanych restrykcji pokarmowych, motywacji do zmiany).

Użyteczność wyników

Informacje na temat zależności zachodzących pomiędzy przedstawionymi powyżej czynnikami o charakterze socjalnym, fizycznym i psychologicznym poszerzą wiedzę na temat choroby cywilizacyjnej, jaką jest otyłość oraz pomogą stworzyć bardziej skuteczne działania i programy profilaktyki otyłości wśród dzieci i młodzieży.

 

Zespół badawczy

258 kamila czepczor

mgr

Kamila Czepczor-Bernat

kierownik projektu
członek Laboratorium Badań nad Zachowaniami Zdrowotnymi i Procesami Poznawczymi (Eat Beh Cog InterLab), doktorantka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu SWPS.

258 anna brytek matera bio

dr hab. prof. Uniwersytetu SWPS

Anna Brytek-Matera

opiekun naukowy
psycholog, terapeuta poznawczo-behawioralny, zajmuje się m.in. problematyką zaburzeń odżywiania oraz obrazem ciała w kontekście zdrowia i choroby

258 natalia kolodziejczak

mgr

Natalia Kołodziejczyk

psycholog, ekonomista, filolog, doktorantka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu SWPS. Zajmuje się problematyką ruminacji oraz kontroli emocjonalnej u osób z otyłością.N

Jednostka kordynująca

Dział Badań Naukowych i Projektów

Dyrektor: Piotr Matejek
tel. 22 517 99 21
e-mail: badania@swps.edu.pl
poniedziałek-piatek: 9.00-16.00

Lokalizacja

ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
pokoje 408, 409, 410

Wyszukaj inne projekty

Wyszukaj projekt

Projekty - Typ
Projekty - Dyscyplina
Projekty - Jednostka organizacyjna
Projekty - Kierownik
Projekty - Lokalizacja
Projekty - Organizacja finansująca
Projekty - Status
Projekty - Okres realizacji