hr award color

logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Wartość projektu: 235867

Masowe ludobójstwo popełnione na osobach pochodzących z ludu Tutsi, to nie jedyny istotny punkt w historii Rwandy, której początki sięgają pierwszego tysiąclecia naszej ery. Znaczny dorobek naukowy polskich i niemieckich antropologów jest w dużej mierze nieznany szerszemu odbiorcy – z powodu barier językowych, bądź niedostępności materiałów archiwalnych. Projekt, pod kierownictwem prof. dr hab. Klausa Bachmanna, ma na celu opracowanie anglojęzycznej wersji dotąd niepublikowanych źródeł dotyczących przedkolonialnej historii Rwandy i udostępnienie jej szerszemu odbiorcy.

 

projekt naukowy

Dorobek niemieckiej i polskiej antropologii wobec Rwandy 

 

Jednostka realizująca UNI SWPS warszawa
Kwota dofinansowania235 867 PLN / 55 000 EUR
Jednostka finansująca PNFN3

Okres realizacji projektu: marzec 2019 – czerwiec 2022

 

Masowe ludobójstwo popełnione na osobach pochodzących z ludu Tutsi, to nie jedyny istotny punkt w historii Rwandy, której początki sięgają pierwszego tysiąclecia naszej ery. Znaczny dorobek naukowy polskich i niemieckich antropologów jest w dużej mierze nieznany szerszemu odbiorcy – z powodu barier językowych, bądź niedostępności materiałów archiwalnych. Projekt, pod kierownictwem prof. dr hab. Klausa Bachmanna, ma na celu opracowanie anglojęzycznej wersji dotąd niepublikowanych źródeł dotyczących przedkolonialnej historii Rwandy i udostępnienie jej szerszemu odbiorcy.

Opis projektu

Cele projektu

Celem projektu jest eksploracja i udostepnienie znacznego dorobku naukowego polskich i niemieckich antropologów dotyczącego Rwandy. Dorobku, który w dużej mierze jest nieznany, choć ma znaczenie zarówno dla antropologii, jak i etnologii, historii i socjologii.

Założeniem projektu jest udostepnienie szerokiej grupie odbiorców wyników badań, tekstów źródłowych i dotąd niewykorzystywanych materiałów archiwalnych polskich (Jan Czekanowski) i niemieckich badaczy i podróżników (m.in. Richard Kandt). Z przyczyn językowych materiały te były dotąd dostępne jedynie dla ograniczonej grupy odbiorców.

Tym samym źródła wcześniej niedostępne, archiwalne bądź dostępne tylko w języku polskim lub niemieckim, staną się osiągalne dla wszystkich zainteresowanych tematyką przedkolonialnej historii Rwandy. Opracowanie upowszechni również oryginalny dorobek autorów, w szczególności badania Jana Czekanowskiego. Dzięki temu transfer wiedzy odbędzie się nie tylko miedzy Polską i Niemcami, ale również miedzy krajami trzecimi (anglojęzycznymi), oraz Rwandą.

Planowane wyniki projektu

Opracowanie źródeł niemieckich i polskich, nieopublikowanych dotąd w języku angielskim, dotyczących przedkolonialnej historii Rwandy. W wydaniu źródłowym zespół badawczy planuje uwzględnić niepublikowane wyniki badań, znajdujące się w dziale Rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, jak również tekstów dotyczących Rwandy opublikowanych w języku niemieckim, wraz z fragmentami prac Richarda Kandta i innych autorów, których teksty ukazały się dotąd jedynie we współczesnych im czasopismach, lub są przechowywane w archiwach, m.in. Archiwum Federalnym Lichterfelde i archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych Belgii. W projekcie nie uwzględniono publikacji źródeł misyjnych, ponieważ poszczególne kongregacje wykorzystały już sporą część materiałów odnoszących się do okresu przedkolonialnego w edycjach źródłowych lub monografiach. Teksty te zostały opublikowane po angielsku i francusku i są znane w kręgach zainteresowanych niemieckich i polskich badaczy, ale również w Rwandzie.

Przygotowywana edycja źródłowa ukaże się w języku angielskim, który w Niemczech, Polsce i Rwandzie jest rozpowszechniony zarówno w świecie nauki, jak i wśród zainteresowanych laików.

Publikacja będzie przygotowana we współpracy z historykami z Rwandy, co zagwarantuje, że pojęcia w językach kinyarwanda czy swahili, używane przez Jana Czekanowskiego i Richarda Kandta bez tłumaczenia, będą użyte we właściwym kontekście i wyjaśnione stosownym komentarzem.

Edycja źródeł ukaże się w formacie open access, jako publikacja online, aby mogła być dostępna nie tylko w Niemczech i Polsce, ale również w Rwandzie, a także innych częściach świata, w których dostęp do drukowanych książek jest trudniejszy niż dostęp do internetu.

Zespół badawczy

258 klaus bachmann

prof. dr hab.

Klaus Bachmann

kierownik projektu

Uniwersytet SWPS, historyk, politolog, specjalizuje się w Transitional Justice i najnowszej historii Europy 
BIOGRAM »

Wykonawcy

prof. Joanna Bar
– Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,
autorka książek o Rwandzie i Janie Czekanowskim
dr Karolina Marcinkowska
– antropolożka, założycielka inicjatywy edukacyjnej Africa Remix,
kuratorka, koordynatorka w Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
mgr Marius Kowalak
– badacz w Państwowym Muzeum Berlina
i Fundacji Pruskiego Dziedzictwa Kuklturowego

Jednostka kordynująca

Dział Badań Naukowych i Projektów

Dyrektor: Piotr Matejek
tel. 22 517 99 21
e-mail: badania@swps.edu.pl
poniedziałek-piatek: 9.00-16.00

Lokalizacja

ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
pokoje 408, 409, 410

Wyszukaj inne projekty

 

Wyszukaj projekt

Projekty - Typ
Projekty - Dyscyplina
Projekty - Jednostka organizacyjna
Projekty - Kierownik
Projekty - Lokalizacja
Projekty - Organizacja finansująca
Projekty - Status
Projekty - Okres realizacji