hr award color

logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Wartość projektu: 1740060

Dlaczego osoby mocno zmotywowane rezygnują z ważnych dla siebie celów i ulegają pokusom? Dlaczego np. wegetarianin kupuje skórzane buty, a sportowiec po odbytym treningu zapala papierosa? Czy wpływa na to doznanie stanu kompletności, czyli spełnienie ważnego dla nas celu, związanego z poczuciem naszej tożsamości? Prof. Katarzyna Byrka z Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu zbada, czy stan kompletności wpływa na uleganie pokusom i czy stan kompletności i niekompletności wpływa na wytrwałość w realizowaniu ważnych celów.

 

Dążenie do autodefiniujących celów a poddawanie się i uleganie pokusom

 

 

 

 

 

Jednostka realizująca logo białe opus 12
Kwota dofinansowania 1 740 060 PLN
Jednostka finansująca NCN

Okres realizacji projektu: sierpień 2019 – lipiec 2024

 

Dlaczego osoby mocno zmotywowane rezygnują z ważnych dla siebie celów i ulegają pokusom? Dlaczego np. wegetarianin kupuje skórzane buty, a sportowiec po odbytym treningu zapala papierosa? Czy wpływa na to doznanie stanu kompletności, czyli spełnienie ważnego dla nas celu, związanego z poczuciem naszej tożsamości? Prof. Katarzyna Byrka z Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu zbada, czy stan kompletności wpływa na uleganie pokusom i czy stan kompletności i niekompletności wpływa na wytrwałość w realizowaniu ważnych celów.

Opis projektu

Celem projektu jest zbadanie paradoksu polegającego na tym, że osoby bardzo zaangażowane w pewne kwestie czasem spoczywają na laurach lub ulegają pokusom. Obserwujemy na przykład, że wegetarianin kupuje skórzane buty albo że sportowiec po odbytym treningu zapala papierosa.

Ludzie angażują się w pewne aktywności, ponieważ są one ważne dla ich tożsamości – czyli dla tego, jak określają, kim chcą się stać. Przykładowy cel, to bycie dobrym akademikiem, dobrym rodzicem lub osobą dbającą o środowisko. Aby zrealizować go, ludzie podejmują różne aktywności. Na przykład osoba oddana kwestii bycia dobrym rodzicem może kupować swojemu dziecku wygodne ubrania, gotować mu zdrowe posiłki lub spędzać z nim popołudnia. W sytuacji, kiedy uzna ona, że spełniła się jako rodzic, doznaje stanu kompletności.

Zbadane zostanie, czy stan kompletności wpływa na uleganie pokusom, które często stoją w konflikcie do głównego celu. Ponadto postara się wykazać, że stan niekompletności chroni od pokus. Sprawdzone zostanie również, czy stan kompletności i niekompletności wpływa na wytrwałość w realizowaniu ważnych celów. W projekcie zostało zaplanowanych siedem badań: dwa eksperymentalne w laboratorium, jedno w terenie, dwa o charakterze dzienniczkowym i dwa podłużne badania z manipulacją i grupą kontrolną.

Zespół badawczy

 

Katarzyna Byrka

dr hab. prof. Uniwersytetu SWPS

Katarzyna Byrka

kierownik projektu
psycholożka specjalizująca się w psychologii środowiskowej i zdrowia
biogram »

Alicja Binkowska

mgr

mgr K. Sorys

wykonawca w projekcie

someone

mgr

K. Kamińska

wykonawca w projekcie

Jednostka koordynująca

Dział Badań Naukowych i Projektów

Dyrektor: Piotr Matejek
tel. 22 517 99 21
e-mail: badania@swps.edu.pl
poniedziałek-piatek: 9.00-16.00

Lokalizacja

ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
pokoje 408, 409, 410

Wyszukaj inne projekty

 

Wyszukaj projekt

Projekty - Typ
Projekty - Dyscyplina
Projekty - Jednostka organizacyjna
Projekty - Kierownik
Projekty - Lokalizacja
Projekty - Organizacja finansująca
Projekty - Status
Projekty - Okres realizacji