hr award color

logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Wartość projektu: 149740

Czy granie w gry jest rzeczywiście „złą” rozrywką, która zabija czas, zagarnia uwagę, przyciągając przed ekran komputerowy (nie tylko) dzieci i młodzież? Nauka jednak jednoznacznie wskazuje, że gry komputerowe wpływają na nas pozytywnie – polepszają funkcje poznawcze, jak pamięć i uwaga. Wykorzystując analizy behawioralne, funkcjonalne i neuroanatomiczne, dobremu wpływ gier na życie człowieka bada dr Natalia Kowalczyk.

 

Neuronalne korelaty poprawy funkcjonowania poznawczego u osób grających w gry komputerowe


rola mikrostruktury włókien istoty białej i aktywności mózgu

 

 

Jednostka realizująca UNI SWPS warszawa
Kwota dofinansowania149 740 PLN
Jednostka finansująca NCN

Okres realizacji projektu: sierpień 2014 – sierpień 2017

 

Czy granie w gry jest rzeczywiście „złą” rozrywką, która zabija czas, zagarnia uwagę, przyciągając przed ekran komputerowy (nie tylko) dzieci i młodzież? Nauka jednak jednoznacznie wskazuje, że granie w gry komputerowe wpływa na nas pozytywnie – polepsza funkcje poznawcze, jak pamięć czy uwaga. Wykorzystując analizy behawioralne, funkcjonalne i neuroanatomiczne, dobry wpływ gier na życie człowieka bada dr Natalia Kowalczyk.

Opis projektu

Założenia i cele projektu

Głównym celem projektu jest poszerzenie wiedzy na temat zarówno mechanizmów zmian neuronalnych wywołanych intensywnym korzystaniem z gier komputerowych, jaki i ich związków ze zmianami obserwowanymi na poziomie behawioralnym. Obecny stan wiedzy jednoznacznie wskazuje, że gry komputerowe pozytywnie wpływają na szereg funkcji poznawczych – przede wszystkim uwagi, pamięci i funkcji wykonawczych pamięci operacyjnej. Bardzo skąpa jest natomiast wiedza na temt neuronalnych podstaw tego rodzaju poprawy.

Proponowany projekt pozwoli odpowiedzieć na szereg istotnych pytań dotyczących tej kwestii. Planowane w grancie badania umożliwią integrację danych uzyskanych z funkcjonalnych (fMRI) i strukturalnych (DTI i VBM) pomiarów w rezonansie magnetycznym z wieloaspektową diagnozą behawioralną obejmującą m.in. funkcjonowanie sieci uwagowych oraz ocenę funkcji wykonawczych pamięci operacyjnej. Jest to unikatowa strategia badawcza, pozwalająca na przeprowadzenie analiz integrujących behawioralne, funkcjonalne i neuroanatomiczne dane w ramach złożonych modeli statystycznych. Obejmują one m.in. szereg analiz z badań rezonansem, wyjaśniających różne aspekty korzystnego wpływu gier na funkcjonowanie behawioralne.

Planowane jest przeprowadzenie badania w schemacie różnicowym, porównującym osoby intensywnie grające w gry komputerowe (N = 30, minimum 6 godzin tygodniowo w ostatnim półroczu) z osobami nie mającymi kontaktu z grami (N = 30). Badanymi będą młodzi zdrowi mężczyźni w wieku 20-30 lat. Osoby badane uczestniczyć będą w trzech sesjach pomiarowych. Pierwszy pomiar realizowany będzie zdalnie, badani wypełniać będą kwestionariusz przesiewowy, mierzący korzystanie z gier oraz rozwiązywać zadanie mierzące pojemność pamięci roboczej (OSPAN). Wyniki uzyskane w tym teście pozwolą na dobranie grup wyrównanych o podobnym zasobie pamięci operacyjnej.

Drugi pomiar zostanie przeprowadzony w laboratorium i składać się będzie z baterii testów behawioralnych, mierzących funkcje wykonawcze pamięci operacyjnej (6 zadań wybranych z baterii testów stosowanych przez Miyake’go) oraz Attention Network Test mierzący funkcjonowanie sieci uwagowych wg teorii Posnera. Dodatkowo osoby będą rozwiązywać skalę słowną z Testu Inteligencji APIS. Podczas ostatniej, trzeciej sesji pomiarowej uczestnicy zostaną poddani badaniu obrazowania mózgu w rezonansie magnetycznym, podczas którego zostanie dokonany pomiar strukturalny (DTI i VBM) oraz funkcjonalny (skanowanie podczas wykonywania zadania oceniającego zdolność do przełączania się, będącą miarą funkcji wykonawczych).

Osiągnięcie zaplanowanych celów badawczych, w szczególności, lepsze zrozumienie mechanizmów zmian plastycznych odpowiadających za różne aspekty poprawy funkcjonowania poznawczego dzięki graniu w gry komputerowe, ma istotne znaczenie dla badań dotyczących treningów poznawczych. Efekty projektu mają potencjał aplikacyjny – mogą być wykorzystane do stworzenia bardziej trafnych, neuronalnych wskaźników pozwalających na optymalizację oddziaływań ukierunkowanych na poprawę funkcji poznawczych.

dr Natalia Kowalczyk, kierownik projektu

Zespół badawczy

258 joanna kabzinska

dr

Natalia Kowalczyk

kierownik projektu
psycholog, neurokognitywistka
zajmuje się szeroko pojętą neuroplastycznością
biogram »

Jednostka kordynująca

Dział Badań Naukowych i Projektów

Dyrektor: Piotr Matejek
tel. 22 517 99 21
e-mail: badania@swps.edu.pl
poniedziałek-piatek: 9.00-16.00

Lokalizacja

ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
pokoje 408, 409, 410

Wyszukaj inne projekty

 

Wyszukaj projekt

Projekty - Typ
Projekty - Dyscyplina
Projekty - Jednostka organizacyjna
Projekty - Kierownik
Projekty - Lokalizacja
Projekty - Organizacja finansująca
Projekty - Status
Projekty - Okres realizacji