Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
zajęcia realizowane:
forma zajęć:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Formularz wyszukiwania na belce: Szkolenia

lokalizacja:
obszar tematyczny:
forma:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo
Wpływ negatywnego afektu na zachowania żywieniowe: weryfikacja dwóch potencjalnych ścieżek w warunkach laboratoryjnych i ekologicznych
naukowo-badawczy
realizowany

Wpływ negatywnego afektu na zachowania żywieniowe: weryfikacja dwóch potencjalnych ścieżek w warunkach laboratoryjnych i ekologicznych

kierownik projektu
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Anna Brytek-Matera

psycholog, terapeuta, specjalista w dziedzinie psychologii jedzenia i obrazu ciała

wartość projektu: 641 142 PLN
organizacja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: psychologia
lokalizacja: Katowice
okres realizacji: 2019202020212022

Nadwaga i otyłość jest dziś istotnym problemem społecznym. Często na przykład „zajadamy stres” – na przejadanie się i wybieranie niezdrowych, wysokokalorycznych, a smacznych pokarmów duży mają wpływ nasze uczucia. Jak negatywne stany emocjonalne wpływają na zachowania żywieniowe i co kieruje ludźmi w unikaniu zdrowej żywności, a wyborze nieodpowiedniej? Badania prof. Anny Brytek-Matery dostarczą unikalnej wiedzy teoretycznej i empirycznej o dużym znaczeniu dla lekarzy, psychoterapeutów, dietetyków, psychodietetyków i innych specjalistów sektora opieki zdrowotnej.

Wpływ negatywnego afektu na zachowania żywieniowe

weryfikacja dwóch potencjalnych ścieżek w warunkach laboratoryjnych i ekologicznych

 

 

 

Jednostka realizująca wroclaw logo white
Kwota dofinansowania 641 142 PLN 
Jednostka finansująca NCN

Okres realizacji projektu: lipiec 2019 – czerwiec 2022


Nadwaga i otyłość jest dziś istotnym problemem społecznym. Często na przykład „zajadamy stres” – na przejadanie się i wybieranie niezdrowych, wysokokalorycznych, a smacznych pokarmów duży mają wpływ nasze uczucia. Jak negatywne stany emocjonalne wpływają na zachowania żywieniowe i co kieruje ludźmi w unikaniu zdrowej żywności, a wyborze nieodpowiedniej? Badania prof. Anny Brytek-Matery dostarczą unikalnej wiedzy teoretycznej i empirycznej o dużym znaczeniu dla lekarzy, psychoterapeutów, dietetyków, psychodietetyków i innych specjalistów sektora opieki zdrowotnej.

Opis projektu

Założenia projektu

Negatywne emocje mogą wpływać na nasze zachowania żywieniowe na dwa sposoby: (1) zwiększać pragnienie zjedzenia smacznych pokarmów, które często są niezdrowe i (2) osłabiać odgórną kontrolę nad zachowaniem, która pomaga nam wybierać zdrową żywność. W niewielu badaniach próbowano oddzielić te dwie potencjalne ścieżki, a ich poszczególny udział w tego typu zachowaniach żywieniowych pozostaje nieznany. W projekcie zostanie zbadane, w jaki sposób negatywny afekt prowadzi do nieadaptacyjnych zachowań żywieniowych oraz oceni udział każdej z wyżej wymienionych ścieżek w ich występowaniu. Badania dostarczą unikalnej wiedzy teoretycznej i empirycznej o dużym znaczeniu dla lekarzy, psychoterapeutów, dietetyków, psychodietetyków i innych specjalistów sektora opieki zdrowotnej. Projekt będzie realizowany we współpracy z prof. Jamesem J. Grossem ze Stanford University – wybitnym ekspertem w dziedzinie regulacji emocji. W ramach projektu zostanie powołany nowy zespół badawczy (składający się z członków Interdyscyplinarnego Laboratorium Badań nad Zachowaniami Zdrowotnymi i Procesami Poznawczymi Uniwersytetu SWPS oraz The Stanford Psychophysiology Laboratory), co stworzy możliwość dalszej współpracy międzynarodowej w dziedzinie mającej kluczowe znaczenie dla zdrowia publicznego.

W niewielu badaniach próbowano oddzielić te dwie potencjalne ścieżki, a ich poszczególny udział w nieadaptacyjnych zachowaniach żywieniowych pozostaje nieznany. Proponowane badania mają na celu wyjaśnienie, w jaki sposób negatywny afekt prowadzi do nieadaptacyjnych zachowań żywieniowych oraz ocenę udziału każdej ze ścieżek w występowaniu nieadaptacyjnych zachowań żywieniowych.

Badania realizowane w projekcie

Projekt badawczy obejmuje wykonanie badań eksperymentalnych w warunkach laboratoryjnych (Ocena laboratoryjna I i II) oraz w warunkach naturalnych, czyli naturalnym otoczeniu osób badanych (EMA). W badaniach wezmą udział trzysta trzy osoby dorosłe (kobiety i mężczyźni). Zostanie w nich wykorzystane najnowsze podejście oparte na wielu metodach (badania kwestionariuszowe, mouse-tracking, metoda intensywnych pomiarów dziennych EMA, analiza impedancji bioelektrycznej) oraz narzędzie będące złotym standardem szczegółowej analizy składników odżywczych we wszystkich produktach spożywczych i napojach, które dana osoba spożyła w ciągu ostatnich 24 godzin (the Automated Self-Administered 24-Hour Diet Assessment Tool).

Zespół badawczy

258 anna brytek matera

dr hab.

Anna Brytek-Matera

kierownik projektu
psycholog, terapeuta poznawczo-behawioralny, specjalista w dziedzinie psychologii jedzenia i obrazu ciała

258 kamila czepczor

mgr

Kamila Czepczor-Bernat

psycholog, zajmuje się psychologią jedzenia, zwłaszcza w kontekście jedzenia emocjonalnego oraz psychospołecznych czynników otyłości

Użyteczność wyników

Projekt badawczy zapewni solidne podstawy teoretyczne dotyczące skutków negatywnego afektu na nieadaptacyjne zachowania żywieniowe. Dostarczy zarówno teoretycznych, jak i empirycznych podstaw w obszarze o dużym znaczeniu dla sektora opieki zdrowotnej, co może stanowić solidną podstawę do dalszego rozwoju badań stosowanych w zakresie regulacji afektu i zachowań żywieniowych. Ze względu na to, że badania będą prowadzone w Polsce i Stanach Zjednoczonych, będzie możliwe również porównanie wpływu negatywnego afektu na zachowania żywieniowe w warunkach laboratoryjnych i ekologicznych w perspektywie międzykulturowej. Projekt krokiem do opracowania interwencji w zakresie poprawy nieadaptacyjnych zachowań żywieniowych poprzez zmniejszenie negatywnego afektu.