hr award color

logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Wartość projektu: 223891

O ludobójstwie w Rwandzie każdy już kiedyś słyszał, ale historia tego kraju siega nieco dalej. Przez wieki był de facto poza zasięgiem państw kolonialnych i do czasów belgijskich zachował daleko idącą autonomię. Do dziś nie doczekał się opracowania całościowej historii, m.in. dlatego, że zbiory dokumentów na temat historii Rwandy są rozsiane po całym świecie: w Belgii, Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Tanzanii i we Włoszech. Teraz się to zmieni, pod kierunkiem prof. Klausa Bachmanna powstanie pierwsza monografia historii Rwandy, od początków rwandyjskiego państwa do dziś.

 

projekt naukowy

Historia Rwandy

 

 

 

Jednostka realizującaUNI SWPS warszawa
Kwota dofinansowania223 891 PLN
Jednostka finansującaNCN

Okres realizacji projektu: 2016-2019

 

O ludobójstwie w Rwandzie każdy już kiedyś słyszał, ale historia tego kraju siega nieco dalej. Przez wieki był de facto poza zasięgiem państw kolonialnych i do czasów belgijskich zachował daleko idącą autonomię. Do dziś nie doczekał się opracowania całościowej historii, m.in. dlatego, że zbiory dokumentów na temat historii Rwandy są rozsiane po całym świecie: w Belgii, Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Tanzanii i we Włoszech. Teraz się to zmieni, pod kierunkiem prof. Klausa Bachmanna powstanie pierwsza monografia historii Rwandy, od początków rwandyjskiego państwa do dziś.

Założenia projektu

W wyniku badań powstanie pierwsza angielskojęzyczna monografia historii Rwandy, obejmująca wszystkie dostępne źródła archiwalne. Będzie punktem odniesienia dla innych badaczy, którzy do tej pory byli zmuszeni posiłkować się opracowaniami odwołującymi się jedynie do części dostępnych źródeł albo streszczającymi literaturę przedmiotu.

Jednocześnie będzie to pierwsza praca, która pozwoli na kontekstualizację ludobójstwa w Rwandzie w tak szerokim zakresie, przedstawiając je w na tle całej przeszłości kraju.

Projekt ma duże znaczenie dla rozwoju nauki w Polsce. Książka będzie opierać się na dorobku jednego z czołowych badaczy Rwandy w okresie przed pierwszą wojną światową, etnografa Jana Czekanowskiego. Jego badania zostały opublikowane w języku niemieckim, polskim, angielskim, ale bardzo rzadko były wykorzystywane (i nigdy całościowo) do opisania historii tego kraju.

O ludobójstwie w Rwandzie każdy już kiedyś słyszał. Ale ten kraj ma nieco dłuższą historię. Przez wieki był poza zasięgiem państw kolonialnych i do czasów belgijskich zachował daleko idącą autonomię. Do dziś nie doczekał sie całościowego opracowania swojej historii, m.in. dlatego, że zbiory dokumentów dotyczących historii Rwandy są rozsiane po świecie; znajdują się m.in. w Belgii, Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Tanzanii czy we Włoszech. Teraz się to zmieni, a to dzięki projektowi, którego owocem będzie pierwsza – angielskojezyczna – monografia historii Rwandy, od poczatków rwandyjskiego państwa do dziś.

prof. dr hab. Klaus Bachmann, kierownik projektu

 

Zespół badawczy

258 klaus bachmann

prof. dr hab.

Klaus Bachmann

kierownik projektu

Uniwersytet SWPS, historyk, politolog, specjalizuje się w Transitional Justice i najnowszej historii Europy 
BIOGRAM »

Publikacje

  • Klaus Bachmann: Barriers to transitional justice, entry in the Routledge Encyclopaedia of Transitional Justice, red. Lavinia Stan, Nadya Nedelsky, wyd. Taylor and Francis. (Przedłożone)
  • Klaus Bachmann: The National Unity and Reconciliation Commission, entry in the Routledge Encyclopedia of Transitional Justice, red. Lavinia Stan, Nadya Nedelsky, wyd. Taylor and Francis. (Przedłożone i zaakceptowane)
  • Klaus Bachmann: A Whip Against Violence Dissidence. The International Criminal Court’s Story. Center for International Relations 8/2019, dostępne na: https://csm.org.pl/wp-content/uploads/2019/08/CIR_analysis_A-whip-against-violent-dissidence_08.2019_.pdf
  • Klaus Bachmann, Christian Garuka (red.): Criminalizing History. Legal Restrictions on Statements and Interpretations of the Past in Germany, Poland, Rwanda, Turkey and Ukraine, Berlin, wyd. Peter Lang 2020. (publikacja przewidziana w 2020 r.)

Jednostka kordynująca

Dział Badań Naukowych i Projektów

Dyrektor: Piotr Matejek
tel. 22 517 99 21
e-mail: badania@swps.edu.pl
poniedziałek-piatek: 9.00-16.00

Lokalizacja

ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
pokoje 408, 409, 410

Wyszukaj inne projekty

Wyszukaj projekt

Projekty - Typ
Projekty - Dyscyplina
Projekty - Jednostka organizacyjna
Projekty - Kierownik
Projekty - Lokalizacja
Projekty - Organizacja finansująca
Projekty - Status
Projekty - Okres realizacji