hr award color

logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Wartość projektu: 156400

Osoby wypowiadające się publicznie chętnie posługują się wieloznacznością wypowiedzi. W końcu to strategia, która pozwala dotrzeć do większej liczby odbiorców i osiągnąć zamierzone cele perswazyjne. Dr Paweł Koniak zbada perswazyjne skutki wieloznaczności: w jaki sposób wypowiedzi wieloznaczne wpływają na poglądy słuchaczy oraz w jaki sposób wieloznaczność może zmniejszyć opór przed przyjęciem poglądów przeciwnych od własnych.

projekt naukowy

Perswazyjne wnioski dwuznaczności przekazu

Mechanizmy depolaryzacyjnego wpływu przekazu dwuznacznego na postawy i ograniczenia w występowaniu tego wpływu

Jednostka realizującauni swps logo white
Kwota dofinansowania 156 400 PLN 
Jednostka finansującaNCN

Okres realizacji projektu: 2014–2018

Osoby wypowiadające się publicznie chętnie posługują się wieloznacznością wypowiedzi. W końcu to strategia, która pozwala dotrzeć do większej liczby odbiorców i osiągnąć zamierzone cele perswazyjne. Dr Paweł Koniak zbadał perswazyjne skutki wieloznaczności: w jaki sposób wypowiedzi wieloznaczne wpływają na poglądy słuchaczy oraz w jaki sposób wieloznaczność może zmniejszyć opór przed przyjęciem poglądów przeciwnych od własnych.

Cele projektu

W ramach realizowanego projektu dr Koniak zbadał i opisał nową technikę perswazyjną – dwuznaczność przekazu. Jak wynika z dotychczasowych badań, przekaz dwuznaczny (ograniczający się jedynie do podania argumentów za jakimś rozwiązaniem i przeciw niemu, do podania dwóch stron jakiegoś zagadnienia bez opowiadania się za którąś z nich) prowadzi do depolaryzacji postaw osób badanych.

Dr Koniak przeanalizował także mechanizmy związane z występowaniem perswazyjnego wpływu przekazów dwuznacznych oraz jego ograniczenia. Rozpatrywane było znaczenie, jakie dla występowania depolaryzacyjnego wpływu przekazu dwuznacznego mają:

  • normy konwersacyjne i atrybucje mające na celu wyjaśnienie ich złamania,
  • relacja między zawartymi w przekazie argumentami i sposób ich prezentacji,
  • wartościowość postaw, których dotyczy dany przekaz i orientacja ideologiczna odbiorców.

Projekt ma także wyjaśnić rozbieżności pomiędzy wynikami uzyskanymi w toku badań i wynikami otrzymanymi przez Lorda, Rossa i Leppera, którzy stwierdzili polaryzacyjny wpływ informacji określanych jako mieszane, nazywanych w literaturze również dwuznacznymi.

Polaryzacja postaw w obrębie społeczeństwa to poważny problem. Przekaz dwuznaczny może okazać się narzędziem depolaryzacji postaw, często wykorzystywanej w komunikacji masowej. W trakcie badań chciałem zweryfikować istnienie nowego efektu, czyli depolaryzacyjnego wpływu przekazu dwuznacznego, oraz wyjaśnić mechanizmy warunków, do których ogranicza się jego występowanie.

dr  Paweł Koniak

Wnioski

W ramach projektu przeprowadzono serię eksperymentów. Ich wyniki potwierdziły przyjętą tezę – dwuznaczność argumentacyjna może prowadzić do depolaryzacji postaw badanych. Dzieje się tak, gdy zostają spełnione określone warunki:

  • gdy początkowe postawy odbiorców są „za”, czyli opowiadających się z jakimś rozwiązaniem,
  • gdy nadawca przekazu jest wiarygodny, tj. kompetentny i godny zaufania
  • gdy przekaz jest niezgodny z postawą odbiorców. Warto podkreślić, że mechanizm oddziaływania tych przekazów jest jednak inny. Jak tłumaczy dr Koniak: „O ile przekaz niezgodny z postawą prowadzi do niezgadzania się z nim i próby odparcia zawartego w nim stanowiska, o tyle przekaz wieloznaczny takiej niezgody nie wywołuje”.

Zespół badawczy

258 pawel koniak

dr

Paweł Koniak

kierownik projektu
psycholog, aautor licznych publikacji dotyczących perswazji

Jednostka kordynująca

Dział Badań Naukowych i Projektów

Dyrektor: Piotr Matejek
tel. 22 517 99 21
e-mail: badania@swps.edu.pl
poniedziałek-piatek: 9.00-16.00

Lokalizacja

ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
pokoje 408, 409, 410

Wyszukaj inne projekty

Wyszukaj projekt

Projekty - Typ
Projekty - Dyscyplina
Projekty - Jednostka organizacyjna
Projekty - Kierownik
Projekty - Lokalizacja
Projekty - Organizacja finansująca
Projekty - Status
Projekty - Okres realizacji