hr award color

logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Wartość projektu: 131200

Wraz z końcem XIX i na początku XX wieku polityka kolonizacyjna cesarskich Niemiec w Afryce Południowo-Zachodniej staje się coraz bardziej agresywna. Gdy ogłoszono budowę kolei biegnącej przez ziemię Hererów, wybucha powstanie, do którego dołącza lud Nama. Brutalnie stłumiony przez cesarskie wojska bunt daje początek okrutnej polityce eksterminacyjnej. W jej wyniku w ciągu trzech lat ginie 80 procent populacji Hererów i 50 procent populacji Nama. Do dziś w środowisku badaczy kolonializmu trwa spór, czy polityka Cesarstwa Niemieckiego wobec Hererów i Nama była ludobójstwem, i czy istnieje związek przyczynowo-skutkowy między tą polityką a działaniami Trzeciej Rzeszy. Projekt prof. Klausa Bachmanna ma rzucić nowe światło na tamte wydarzenia i przyczynić się do rozstrzygnięcia sporu.

 

projekt naukowy

 

 

Intencjonalizm lub funkcjonalizm – Dynamika polityki eksterminacyjnej niemieckiej rzeszy wobec herero

 

 

 

 

Jednostka realizującaUNI SWPS warszawa
Kwota dofinansowania131 200 PLN
Jednostka finansującaNCN

Okres realizacji projektu: 2013-2016

Wraz z końcem XIX i na początku XX wieku polityka kolonizacyjna cesarskich Niemiec w Afryce Południowo-Zachodniej staje się coraz bardziej agresywna. Gdy ogłoszono budowę kolei biegnącej przez ziemię Hererów, wybucha powstanie, do którego dołącza lud Nama. Brutalnie stłumiony przez cesarskie wojska bunt daje początek okrutnej polityce eksterminacyjnej. W jej wyniku w ciągu trzech lat ginie 80 proc. populacji Hererów i 50 proc. populacji Nama. Do dziś w środowisku badaczy kolonializmu trwa spór, czy polityka Cesarstwa Niemieckiego wobec Hererów i Nama była ludobójstwem, i czy istnieje związek przyczynowo-skutkowy między tą polityką a działaniami Trzeciej Rzeszy. Projekt prof. Klausa Bachmanna ma rzucić nowe światło na tamte wydarzenia i przyczynić się do rozstrzygnięcia sporu.

Założenia projektu

Totalna wojna wojsk cesarskich w ówczesnej niemieckiej kolonii w Afryce Południowo-Zachodniej należy do najciemniejszych kart niemieckiej przeszłości.

Nadal jednak nie wiadomo, jakie jej konkretne działania spełniały kryteria ludobójstwa i czy, jak niektórzy twierdzą, „Niemcy tam uczyli się tego, co stosowali na szerszą skalę w Polsce i ZSRR podczas drugiej wojny”. Projekt odpowiada na oba pytania na podstawie obszernych badań archiwalnych.

Totalna wojna wojsk cesarskich w ówczesnej niemieckiej kolonii w Afryce Południowo-Zachodniej należy do najciemniejszych kart niemieckiej przeszłości. Nadal jednak nie wiadomo, jakie konkretne działania spełniały kryteria lubodójstwa i czy, jak niektórzy twierdzą, „Niemcy tam uczyli się tego, co stosowali na szerszą skalę w Polsce i ZSRR podczas II wojny światowej”. Po tym projekcie bedziemy wiedzieć trochę więcej.

prof. dr hab. Klaus Bachmann, kierownik projektu

 

Zespół badawczy

258 klaus bachmann

prof. dr hab.

Klaus Bachmann

kierownik projektu

historyk, politolog, specjalizuje się w Transitional Justice i najnowszej historii Europy
biogram »

Publikacje

  • Klaus Bachmann: Genocidal Empires. German Colonialism in Africa and the Third Reich, wyd. Peter Lang 2018, Berlin.
  • Klaus Bachmann: Germany’s Colonial Policy in German South-West Africa from the Perspective of International Criminal Law, „Journal of Southern African Studies” 2/2017, s. 27-43.
  • Klaus Bachmann: From German South-West Africa to the Third Reich. Testing the Continuity Hypothesis, „Journal of Namibian Studies: History Politics Culture” 23/2018, s. 29-52.
  • Klaus Bachmann: On the Margins of German Vergangenheitsbewältigung. Germany’s Colonial Past Revisited, „Przegląd Zachodni” (Polish: „Western Affairs”) 1 (350) 2014, s. 137-152.

Wyszukaj projekt

Projekty - Typ
Projekty - Dyscyplina
Projekty - Jednostka organizacyjna
Projekty - Kierownik
Projekty - Lokalizacja
Projekty - Organizacja finansująca
Projekty - Status
Projekty - Okres realizacji