hr award color

logo uswps nazwa 3

Nauka i badania

Związki psychologii i filmu mają już długą historię. Psychologia pozwala lepiej zrozumieć motywację i postawy bohaterów, zaś film jest doskonałym nośnikiem obrazującym skomplikowane zjawiska psychologiczne. Razem stanowią niezwykle skuteczne narzędzie stosowane w profilaktyce i interwencji psychologicznej oraz edukacji, o czym będą mogli się przekonać uczestnicy I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Filmowe Psycho-tropy. Wydarzenie jest znakomitą okazją do wymiany wiedzy dotyczącej wykorzystania psychologii m.in. w uczeniu się, terapii czy psychoedukacji.

 

 

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA „FILMOWE PSYCHO-TROPY”

 

 

 ZASTOSOWANIE FILMÓW W EDUKACJI I PROFILAKTYCE

 

 

 

Organizatorami konferencji są Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Katowicach oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach

Związki psychologii i filmu mają już długą historię. Psychologia pozwala lepiej zrozumieć motywację i postawy bohaterów, zaś film jest doskonałym nośnikiem obrazującym skomplikowane zjawiska psychologiczne. Razem stanowią niezwykle skuteczne narzędzie stosowane w profilaktyce i interwencji psychologicznej oraz edukacji, o czym będą mogli się przekonać uczestnicy Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Filmowe Psycho-Tropy”. Wydarzenie jest znakomitą okazją do wymiany wiedzy dotyczącej wykorzystania filmu m.in. w uczeniu się, terapii czy psychoedukacji.

konferencja

kwiecień
26-27 2017

Katowice

O konferencji

Celem I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Filmowe Psycho-Tropy” jest stworzenie jak najlepszych warunków do nawiązania współpracy, wymiany wiedzy i doświadczeń pracowników naukowo-dydaktycznych, psychologów, nauczycieli, edukatorów, doktorantów i studentów różnych kierunków studiów zainteresowanych tematyką konferencji. Poza tym organizatorzy konferencji zapowiadają już jej kolejne odsłony.

Poza sesjami tematycznymi, których celem będzie poszerzenie wiedzy, przyjrzenie się najnowszym wynikom badań oraz wymiana doświadczeń w edukacji i profilaktyce za pośrednictwem filmu, planujemy:

 • certyfikowany warsztat dedykowany dla nauczycieli na temat metodyki pracy z filmem,
 • panel dyskusyjny na temat zastosowania filmu w terapii i psychoedukacji,
 • pokaz filmowy z komentarzem eksperta,
 • specjalną sesję dla studentów i doktorantów,
 • wydanie publikacji tekstów naukowych czynnych uczestników (pod warunkiem uzyskania pozytywnych recenzji. 

Każdy uczestnik (czynny/bierny) otrzyma imienne certyfikaty potwierdzające udział w konferencji.

Współorganizatorem konferencji jest Koło Naukowe Psychointerpretacje. Studenci działający w Kole to pasjonaci kina i psychologii, mocno zaangażowani w przygotowanie konferencji „Filmowe Psycho-Tropy”.

Kino jest odbiciem naszego życia, a może być także jego kreatorem. Impulsem do stworzenia I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Filmowe Psycho-Tropy” był dialog wielu środowisk. Uważamy, że film ma w sobie nieodkryte tajemnice i warto o nich dyskutować. Konferencja adresowana jest do filmoznawców, psychologów, nauczycieli, osób wykorzystujące film w codziennej pracy, studentów i wszystkich pasjonatów kina.

Patrycja Paczyńska-Jasińska, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Program konferencji

Dzień 1 - 26 kwietnia 2017 r.

8.15-9.00 – rejestracja uczestników (hol główny)

9.00-9.10– uroczyste otwarcie konferencji (aula Uniwersytetu SWPS)

9:10-10:30– wykłady plenarne (aula Uniwersytetu SWPS)

 • Od Fotoplastikonu do Youtube'a - czy jesteśmy we władzy ruchomego obrazu?
  dr hab. Katarzyna Popiołek, prof. Uniwersytetu SWPS
 • Wszyscy kochamy kino
  Magdalena Miśka-Jackowska, RMF Classic
 • Film w perspektywie edukacyjnej
  dr hab. Witold Jakubowski, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

10.30-11.00– przerwa kawowa, sesja posterowa (hol główny)

11.00-12.45– sesje tematyczne

12.45-13.30– przerwa obiadowa

13.30-15.00 – sesje tematyczne

15.00-15.15– przerwa kawowa (hol główny)

15.15-17:00– panel dyskusyjny Czy film może leczyć? O terapeutycznym, psychoedukacyjnym i profilaktycznym znaczeniu filmu (aula Uniwersytetu SWPS)

 • Karolina Giedrys-Majkut, założycielka Fundacji Generator, która zajmuje się wyłączaniem filmu w psychoedukację, organizuje przeglądy filmów dobranych tematycznie wokół wybranego zagadnienia psychologicznego.
 • dr Małgorzata Kozubek, Uniwersytet Wrocławski, PWSFTviT w Łodzi, filmoznawca, autorka pierwszej naukowej książki o filmoterapii: "Filmoterapia. teoria i praktyka" Gdańsk 2016
 • Anna Maria Łaszcz, psycholog, autorka pierwszej pracy magisterskiej w dziedzinie psychologii poświęconej terapeutycznej roli filmu
 • Armen Mekhakyan, psycholog, autor projektu Radiowa Kinoterapia w radio Tok FM i projektu Kinokozetka dla Stowarzyszenia Filmowców Polskich
 • Grzegorz Olesiak, psycholog i kulturoznawca, od 2009 roku związany z Ośrodkiem Leczenia Zaburzeń Afektywnych i Nerwic w Gliwicach, od 2013 roku współpracuje z Uniwersytetem SWPS gdzie prowadzi zajęcia m. in. z psychopatogii i zaburzeń osobowości
 • Bartosz Szymczyk, Ośrodek Naukowo-Terapeutyczny Ogrody Zmian, psycholog, psychoterapeuta, w swojej pracy chętnie sięga po film, stały ekspert cyklu Filmoterapia z Sensem, współpracuje z projektem Filmoterapia.pl oraz z działem "Patrząc" Kultury Liberalnej
 • Ewa Warmuz-Warmuzińska, pedagog, autorka dwóch książek poświęconych filmoterapii: „Filmoterapia w edukacji i terapii dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych” i „Filmoterapia scenariusze zajęć w edukacji filmowej dzieci i dorosłych"

17.00-18.30– certyfikowane warsztaty dedykowane nauczycielom i pedagogom. Obowiązują zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy.

 • Rola filmu w kształtowaniu relacji społecznych i wychowania „do wartości” dzieci i młodzieży (sala 202)
  dr Joanna Zabłocka-Skorek, „KinoSzkoła”. Fundacja Rozwoju kompetencji Medialnych i Społecznych 
 • Uczeń w lustrze. Wychowanie a identyfikacja pozytywna i negatywna z bohaterami kina polskiego (sala 204)
  dr Maciej Dowgiel, Filmoteka szkolna
 • Z perspektywy ofiary… – historia Anny Odell w filmie „Zjazd absolwentów". Sztuka jako forma autoterapii i próba zrozumienia po latach siebie i rówieśników (sala 207)
  Małgorzata Wiśniewska, IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie/współpracownik NHEF
 • Filmowe Lekcje Wychowawcze – psychoedukacja z filmem na zajęciach szkolnych (sala 104)
  mgr Karolina Giedrys-Majkut, Fundacja Generator

WYDARZENIE TOWARZYSZĄCE
Centrum Sztuki Filmowej Kino KOSMOS, Katowice, ul. Sokolska 66

19.30-20.00 – uroczysty toast
20.00-22.30 – pokaz filmowy z prelekcją eksperta

Dzień 2 - 27 kwietnia 2017 r.

7.30-8.15 – rejestracja uczestników (hol główny)

8.15-9.45 – sesja studencka

9.45-10.00– przerwa kawowa (hol główny)

10.00 – 11.30– wykłady plenarne (aula Uniwersytetu SWPS)

 • Psychologia filmu jako subdyscyplina psychologii mediów. Geneza, zastosowania i kierunki rozwoju
  prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 • „Prawda czasu – prawda ekranu” czy Baudrillardowskie simulacra
  prof. dr hab. Katarzyna Krasoń, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Chore obrazy, czyli i Ty zostaniesz psychofanem
  prof. dr hab. Wiesław Godzic, Uniwersytet SWPS

11.30-12.15– przerwa kawowa (hol główny)

 • Zebranie założycielskie Zespołu ds. Psychologii Mediów i Edukacji Medialnej (sala 202)

12.15-14.00 – sesje tematyczne

14.00-14.45– przerwa obiadowa

14.45-15.45– wykłady plenarne (aula Uniwersytetu SWPS)

 • Pitbull czy Ojciec Mateusz? Serial kryminalny jako profilaktyka przestępczości
  dr Joanna Stojer-Polańska, Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Katowicach
 • Rekonstrukcja obrazów kobiecości w animowanych filmach Walta Disneya
  dr Anna Brosch, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Na tropach psychologii w filmie
  dr Agnieszka Skorupa, mgr Michał Brol, Uniwersytet Śląski w Katowicach

15.45-16.00podsumowanie konferencji (aula Uniwersytetu SWPS)

16.0017.30 – certyfikowane warsztaty dedykowane nauczycielom i pedagogom. Obowiązują zapisy przez formularz zgłoszeniowy.

 • Lekcje szekspirowskie z wykorzystaniem adaptacji filmowych (na przykładzie „Hamleta”) (sala 202)
  mgr Anna Ratkiewicz-Syrek, Uniwersytet Gdański, Gdański Teatr Szekspirowski
 • Cały rok w szortach: wykorzystanie filmów krótkometrażowych w pracy z dziećmi i młodzieżą (sala 204)
  mgr Aneta Ozorek, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Kino w Trampkach Festiwal dla Dzieci i Młodzieży
 • Migotliwe medium – film jako narzędzie edukacji antydyskryminacyjnej (sala 207)
  mgr Ewelina Waląg, Filmoteka Szkolna / Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Od porozumienia do kreatywności grupowej – metoda konsensusu w pracy z filmem dokumentalnym (sala 111)
  dr Magdalena Stoch, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Sesje tematyczne

Sesja 1. Film animowany i baśń

 • Film animowany jako narzędzie edukacyjne w kształtowaniu kompetencji medialnych i pożądanych społecznie postaw u dzieci i młodzieży
  dr Monika Frania, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Strategie zwiększające skuteczność animacji profilaktycznych poprzez wywołaniu u widza określonych emocji
  mgr Joanna Stępniewska, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
 • (Super)złoczyńcy. Archetyp Cienia w animacjach
  mgr Kamila Rogowicz, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Dziecięcy odbiór baśni filmowej
  lic. Agata Chmielarz, Uniwersytet Wrocławski
 • Ludowe mądrości na srebrnym ekranie – czyli jak stworzyć współczesną baśń
  Jagna Wawrzyniak, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Modyfikacja terapeutycznej wymowy klasycznych motywów we współczesnych filmowych adaptacjach baśni
  mgr Katarzyna Szuchiewicz, Uniwersytet Gdański

Sesja 2. Znaczenie terapeutyczne filmu

 • Między filmoterapią a fototerapią, aspekty narracyjne i projekcyjne. Limitacje terapeutycznych oddziaływań dzieła filmowego
  dr Mariusz Makowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Filmoterapia - co wpływa na zmianę i rozwój? Czynniki terapeutyczne filmu
  mgr Sylwia Wojtysiak, Poznański Ośrodek Psychoterapii Integratywnej
 • Filmoterapia jako metoda
  lic. Paulina Pociask, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  lic. Aneta Tomas, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  lic. Agnieszka Śliwińska, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Filmoterapia jako jedna z form terapii zajęciowej w procesie aktywizacji osób starszych
  Monika Ignacak, Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Katowicach
 • Jak dobrać film na zajęcia z filmoterapii na oddziale psychiatrycznym?
  mgr Anna Krysztofowicz, Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Katowicach
 • Filmowy obraz depresji i jego rola terapeutyczna w „Melancholii” Larsa von Triera
  mgr Hanna Kowalska, Uniwersytet Wrocławski

Sesja 3. Film w edukacji (poza)szkolnej

 • Film: sztuka stosowana
  dr Witold Adamczyk, Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Biografia, film, edukacja – trzy wymiary uczenia się. Edukacyjne aspekty kina biograficznego w procesie uczenia się człowieka dorosłego
  dr Joanna Golonka-Legut, Uniwersytet Wrocławski
 • Filmowi czworonożni bohaterowie jako aspekt psychoedukacyjny w oddziaływaniu na dziecko
  mgr Patrycja Kowalik, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Filmoteka Szkolna. Akcja! - edukacja filmowa w szkole
  mgr Aleksandra Czetwertyńska, Filmoteka Szkolna. Akcja!
 • Film jako narzędzie edukacyjne, profilaktyczne i terapeutyczne w edukacji polonistycznej na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej
  mgr Dariusz Martynowicz, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Ciemne żywopłoty hrabstwa Antrim. O możliwościach wykorzystania doświadczeń Irlandii Północnej w polskiej edukacji filmowej
  dr Krzysztof Kopczyński, Uniwersytet Warszawski

Sesja 4. Filmowe tropy kryminalne

 • Filmowy obraz generalizacji z obszaru nauk sądowych – na przykładzie serialu Criminal Minds
  dr hab. Marek Leśniak, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  mgr Paweł Szybko, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Fikcja a rzeczywistość oraz wpływ na odbiorcę filmów z gatunku forensic science crime drama
  mgr Olivia Rybak, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uczucia i emocje odbiorców filmowych adaptacji kryminałów Zygmunta Miłoszewskiego w świetle recenzji „Uwikłania" Jacka Bromskiego i „Ziarna prawdy" Borysa Lankosza
  dr Leszek Będkowski, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Trauma w kostiumie. O „Scenie zbrodni” Oppenheimera i „Brakującym zdjęciu” Panha
  dr Aleksandra Drzał-Sierocka, Uniwersytet SWPS
 • Wybrane aspekty przystosowania się człowieka do izolacji penitencjarnej i jej psychologiczne następstwa na przykładzie filmu „Symetria” (reż. Konrad Niewolski)
  mgr Wiola Friedrich, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Przepracowywanie traumy: amerykańskie teksty kultury po 11 września
  mgr Kaja Łuczyńska, Uniwersytet Jagielloński

Sesja 5. Film w osobistych doświadczeniach

 • Film jako odbicie doświadczeń społecznych i osobistych według studentów medioznawstwa
  dr Andrzej Postawa, Politechnika Wrocławska
 • Konsensualna niemonogamia w filmie
  mgr Agnieszka Ewa Łyś, Uniwersytet Warszawski
 • Fikcyjność a realność, film a moralność. Próba spojrzenia teoretycznego na sposób oddziaływania filmu na odbiorcę
  mgr Piotr Kurowski, Uniwersytet Wrocławski
 • Film jako droga do istoty człowieczeństwa
  mgr Marta Kowalska, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Rola filmu w kształtowaniu relacji społecznych i wychowania „do wartości”
  dr Joanna Zabłocka-Skorek, „KinoSzkoła”. Fundacja Rozwoju Kompetencji Medialnych i Społecznych
 • Freudowscy Avengers. Dzieciństwo w kinie super-hero jako podstawa kreacji osobowości i motywacji bohaterów
  Jacek Skorupski-Cymbaluk, Uniwersytet Wrocławski

Sesja 6. Film w zdrowiu i chorobie

 • Wykorzystanie filmu na zajęciach stymulujących wybrane funkcje poznawcze pacjentów psychiatrycznych
  dr Anna Guzy, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Filmowe obrazy umierania w odniesieniu do problematyki wypierania śmierci – na wybranych przykładach
  mgr Agnieszka Pacek, Uniwersytet Łódzki
 • Rak w roli głównej – edukacja psychoonkologiczna
  mgr Marta Banout, Uniwersytet Śląski w Katowicach; Oddział Onkologiczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku
 • Wykorzystanie filmu w pracy z zawodnikiem sportowym
  mgr Żaneta Rachwaniec-Szczecińska, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wizerunki osób z niepełnosprawnością ruchową w kinie popularnym - wyniki badań własnych
  mgr Alicja Mironiuk-Netreba, Uniwersytet Wrocławski
 • Zatańczyć Kongę w rytmie schizofrenii – film „Głosy" w reż. Marjane Satrapi
  Anna Pindych i Eryka Probierz, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Sesja 7. Filmowe obrazy dzieci, młodzieży i rodziny

 • Psychospołeczna analiza relacji młodzież – dorośli na podstawie serialu rodzinka.pl
  dr Paulina Peret-Drążewska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Słowa mają moc – używaj rozważnie. Obraz przemocy psychicznej w rodzinie we współczesnym kinie
  Anna Pyszkowska, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Maszyny, które wychowują – czyli o pedagogicznej wartości filmów podejmujących tematykę transhumanizmu: analiza treści wybranych filmów
  dr Markus Lipowicz, Akademia Ignatianum w Krakow
 • Lekcje szekspirowskie z wykorzystaniem adaptacji filmowych wybranych sztuk Szekspira
  mgr Anna Ratkiewicz-Syrek, Uniwersytet Gdański, Gdański Teatr Szekspirowski
 • Dzieci Festiwalu Filmowego „Ale Kino” w Poznaniu 2016 okiem jurora tego festiwalu
  mgr Bolesław Drochomirecki, 34. Międzynarodowy Festiwal Młodego Widza „Ale Kino” w Poznaniu
 • Wykorzystanie filmu dokumentalnego w pracy z młodzieżą (studium przypadku)
  mgr Małgorzata Stasiak, Uniwersytet Jagielloński

Sesja 8. Film i zmiana

 • O wpływie filmu. Historia a współczesny model socjologii filmu
  dr Ewelina Wejbert-Wąsiewicz, Uniwersytet Łódzki
 • Film jako zwierciadło zjawisk społecznych. Uwagi metodologiczne
  mgr Artur Petz, Uniwersytet Łódzki
  mgr Emil Sowiński, Uniwersytet Łódzki
 • „The startegic impact documentary sector”, czyli dokumentaliści w służbie zmiany społecznej
  mgr Agnieszka Franusiak, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi
 • „Listy do M.” jako źródło wiedzy o świecie? O kinie popularnym w dydaktyce
  dr Karol Jachymek, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
 • Nie mamy tu do czynienia ze słowami - taniec w filmie
  Anita Janina Makuszewska, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
 • Sześć dekad z kinem, czyli co wyrosło z widowni DKF-u „Kaczątko”
  Edyta Kaszyca, Pałac Młodzieży w Katowicach

Sesja 9. Związki filmu z innymi dziedzinami

 • Badanie preferencji estetycznych na przykładzie bodźców audiowizualnych: Soundscapes, u osób doświadczających i niedoświadczających koszmarów
  mgr Pola Borkiewicz, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
  mgr Leon Ciechanowski, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
  Marta Jagielska, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
 • Sign System of audiovisual language
  mgr Pola Borkiewicz, Uniwersytetu SWPS
  dr Jakub Wróblewski, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
  dr Kuba Mikurda, Szkoła Filmowa w Łodzi
 • Mikrofenomenologiczne badanie immersji i ucieleśnienia. Budowa scenariusza Dream Screen dla projektu Systemy Narracyjne
  mgr Paweł Gwiaździński, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Specyfika produkcji filmów animowanych dla dzieci w wieku przedszkolnym w Polsce w kontekście współpracy twórców z ekspertami nauki o percepcji, rozwoju i wychowaniu dziecka
  dr Piotr Furmankiewicz, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi
 • Trzeci wymiar kina - funkcje i znaczenie muzyki w dziele filmowym
  mgr Maria Chełkowska-Zacharewicz, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Leitmotif w ścieżce dźwiękowej filmów trylogii „Władca Pierścieni" - asocjacje i reakcje emocjonalne na wybrane motywy muzyczne - wyniki wstępne
  mgr Maria Chełkowska-Zacharewicz, mgr Mateusz Paliga, Nikolas Wojtas, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Sesja studencka 1

 • O sekretach pani Robinson („Absolwent” Mike'a Nicholsa)
  lic. Sandra Miedzińska, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Problematyka choroby Alzheimera na przykładzie filmu „Still Alice"
  Marta Małocha, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Katarzyna Poralla, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Obraz autyka-geniusza w filmie „Rain Man" i jego wpływ na społeczne postrzeganie autyzmu
  Dawid Milewski, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Podróż w głąb siebie – analiza psychologiczna filmu „Sekrety morza”
  Magdalena Berek, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Interpretacja filmu „Fantastyczny Pan Lis”
  Karolina Heizig, Agnieszka Ortman, Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Katowicach
 • „Shissou /Pozwól mi uciec" – analiza dzieła filmowego
  mgr Anna Krysztofowicz, Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Katowicach

Sesja studencka 2

 • Rola filmów w życiu młodego człowieka
  Ewelina Rąpała, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Szamanka. Filmowy traktat o cielesności
  Marta Kasprzak, Uniwersytet Łódzki
 • „Black Mirror” - czyli jak film i psychologia widzą futurystyczny świat
  Maria Mondry, Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Katowicach
 • Manipulacja psychologiczna w sektach na przykładzie filmu „Colonia”
  Aleksandra Pałka, Klaudia Smolorz, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Świat kiboli - rzeczywistość fanatycznych kibiców widziana z perspektywy insidera
  Sonia Krystoń, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Sesja posterowa

 • Kto lubi się bać, czyli horrory, stres i lęk
  mgr Justyna Kapłańska, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • „Body/Ciało" - kino o cielesności człowieka”
  Maria Mondry, Paulina Masłowiec, Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Katowicach
 • Głębia psychologiczna w animacjach japońskich. Na przykładzie „Mahou Shoujo Madoka Magica" i „Neon Genesis Evangelion"
  mgr Anna Krysztofowicz, Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Katowicach
 • Serial jako forma komunikacji reklamowej
  Aleksandra Labocha, Anna Szulierz, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Komitety

Komitet Honorowy

 • dr hab. Katarzyna Popiołek, prof. Uniwersytetu SWPS, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Katowicach
 • prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Filologiczny
 • prof. dr hab. Katarzyna Krasoń, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • prof. zw. dr hab. Andrzej Gwóźdź, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Zakład Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach
 • prof. dr hab. Wiesław Godzic, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
 • prof. dr hab. Piotr Zwierzchowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa
 • dr hab. Mirosław Filiciak, prof. Uniwersytetu SWPS, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa
 • dr Grzegorz Ptaszek, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Humanistyczny

Komitet Naukowy

 • dr Agnieszka Skorupa, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii (Przewodnicząca)
 • dr hab. Anna Brytek-Matera, prof. Uniwersytetu SWPS, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Katowicach
 • dr hab. Marek Leśniak, prof. Uniwersytetu SWPS, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Katowicach
 • dr Anna Brosch, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • dr Monika Frania, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • dr Mariola Paruzel-Czachura, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii

Komitet Organizacyjny

 • Patrycja Paczyńska-Jasińska, Przewodnicząca z ramienia SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Katowicach
 • Michał Brol, Przewodniczący z ramienia Uniwersytetu Śląskiego
 • Agnieszka Gilner, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Karolina Heizig, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Katowicach
 • Patryk Heizig, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Artur Jagodziński, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Katowicach
 • Anna Krysztofowicz, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Katowicach
 • Sonia Krystoń, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Jagna Wawrzyniak, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii

Zgłoszenia i opłaty

Zgłoszenia

 • Zgłoszenia biernego uczestnictwa były przyjmowane do 15 kwietnia 2017 r. 
  Termin wpłat dla uczestnictwa biernego  19 kwietnia 2017 r.

 

Opłaty

Opłaty należy dokonać za każdego uczestnika konferencji, niezależnie od ilości zgłoszonych wystąpień lub ich współautorstwa.

Osoba zgłoszona jako współautor wystąpienia, po jego zakwalifikowaniu, jeśli planuje brać udział w konferencji, wówczas proszona jest o dokonanie wpłaty zgodnie z wyszczególnieniem podanym na stronie. Współautor, który nie planuje brać udziału w wydarzeniu nie musi dokonywać opłaty.

Przypominamy, że opłaty konferencyjne są bezzwrotne, a faktury będą wystawiane wyłącznie na podmiot podany w formularz zgłoszeniowym.Uczestnictwo bierne

studenci Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu SWPS – udział bezpłatny
pozostali studenci i doktoranci – 50 zł
pracownicy naukowi, pedagodzy i wszyscy pasjonaci kina – 70 zł

Uczestnictwo czynne

studenci Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu SWPS – 50 zł
pozostali studenci – 120 zł
doktoranci wszystkich uczelni – 180 zł
pracownicy naukowi Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu SWPS – 230 zł
pracownicy naukowi innych uczelni, pedagodzy i wszyscy pasjonaci kina – 270 zł

Sposób dokonywania wpłat

W tytule przelewu prosimy o wpisanie: Filmowe Psycho-Tropy oraz imienia i nazwiska uczestnika.

Adres

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

ul. Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa

Numery kont bankowych:

dla wpłat w PLN
Raiffeisen Bank Polska S.A.
17 1750 0009 0000 0000 1095 1089

dla wpłat w EUR
Raiffeisen Bank Polska S.A.
ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa
PL20 1750 1019 0000 0000 2125 4223
IBAN: PL20 1750 1019 0000 0000 2125 4223
SWIFT: BIC: RCBWPLPW

dla wpłat w USD
Raiffeisen Bank Polska S.A.
ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa
PL86 1750 0009 0000 0000 1095 1108
BIC: RCBWPLPW
IBAN: PL86 1750 0009 0000 0000 1095 1108

Termin i lokalizacja

26–27 kwietnia 2017 r.

Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Katowicach, ul. Techników 9

Kontakt

Patrycja Paczyńska-Jasińska
Specjalista ds. marketingu i PR
tel. 32 750 60 84 | tel. kom. +48 785 202 511
e-mail: filmowe.psycho-tropy@swps.edu.pl

Organizatorzy

logotypy psychotropy33

Drukuj

Konferencje

Konferencje 22-04-2017

Languages & Emotions – Języki i emocje, Katowice 2017

Jak porozumiewać się w więcej niż jednym języku? Z czym wiąże się wielojęzyczność? Jak wychować dwujęzyczne dziecko w Polsce? Jak dobrze zdiagnozować i prowadzić terapię mutyzmu wybiórczego, autyzmu lub jąkania?...

Czytaj więcej

Konferencje 26-04-2017

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Filmowe Psycho-Tropy”

Związki psychologii i filmu mają już długą historię. Psychologia pozwala lepiej zrozumieć motywację i postawy bohaterów, zaś film jest doskonałym nośnikiem obrazującym skomplikowane zjawiska psychologiczne. Razem stanowią niezwykle skuteczne narzędzie...

Czytaj więcej

Konferencje 11-05-2017

Protest and Dissent in Translation and Culture

Though dissent and protest seem to be strongly linked with politics and with political actions, the range of their senses and uses is much broader and, as Amit Chaudhuri has...

Czytaj więcej

Konferencje 12-05-2017

Poznań Law & Psychology 2017

Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Poznań Law & Psychology 2017” poświęconej zagadnieniom łączącym prawo i psychologię, takim jak psychologia sądowa czy...

Czytaj więcej

Konferencje 18-05-2017

Prawo w psychologii i medycynie

Jakie są prawa i obowiązki psychologów i psychoterapeutów? Jakie prawa przysługują pacjentom w gabinecie psychoterapeutycznym? Z jakimi problemami etycznymi mierzą się osoby wykonujące zawody psychologa, psychoterapeuty, lekarza, pielęgniarki i innych...

Czytaj więcej

Konferencje 19-05-2017

5th Polish Law and Economics Conference

The phrase "law and economics" refers to the application of economic theory to the analysis of law. In this approach economic concepts are used to explain the effects of law...

Czytaj więcej

Konferencje 01-06-2017

Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych

Konferencja, podobnie jak ubiegłoroczna, ma charakter interdyscyplinarny. Program aktualnej konferencji zostanie wzbogacony o aspekt prawny, zwłaszcza o problematykę współpracy lekarzy, psychologów oraz prawników w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki bezpieczeństwa, a...

Czytaj więcej

Konferencje 02-06-2017

EFEKTYWNA OCHRONA SĄDOWA - RZYMSKIE KORZENIE I INSTYTUCJE WSPÓŁCZESNE

Możliwość dochodzenia przez jednostkę ochrony jej praw przed sądem stanowi jedno z kluczowych osiągnięć cywilizacji europejskiej. Nic zatem dziwnego, że jedną z najważniejszych zasad prawa unijnego jest zasada efektywnej ochrony...

Czytaj więcej

Konferencje 09-06-2017

7th Annual International Conference on Comparative Law: Evolution of Law (?!)

We strongly believe that comparative law is one of the best tools to study changes in law. Some say legal change is ideally evolutionary, however, this is not what we...

Czytaj więcej

Konferencje 16-07-2017

From a Cross-Cultural Perspective: Conflict and Cooperation in Shaping the Future of Europe

Europe and its direct geopolitical neighborhood have become a stage for many dramatic events and processes that no one would have dared to predict some years ago. The wars in...

Czytaj więcej

Konferencje 29-09-2017

Nauki społeczne i humanistyczne – promocja i rozwój badań interdyscyplinarnych

Interdyscyplinarność, czyli konstruowanie opisu rzeczywistości z uwzględnieniem wielu perspektyw, dla współczesnych badaczy to nie wybór, lecz konieczność. Pełne zrozumienie obecnie zachodzących zmian nie jest możliwe bez wyjścia poza podziały poszczególnych...

Czytaj więcej

Konferencje 10-11-2017

Znaczenie płci w procesie terapeutycznym

Męskość i kobiecość mają niebagatelne znaczenie także za drzwiami gabinetu terapeutycznego. Płeć terapeuty i pacjenta odgrywa rolę zarówno na etapie diagnozy, jak i podczas budowania relacji terapeutycznej. O dylematach związanych...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji

Konferencje 21-04-2017

The Fifth Edition of Polish Eyetracking Conference

We would like to wholeheartedly invite you to participate in Fifth Polish Eyetracking Conference, which will be held at the John Paul II Catholic University of Lublin, from April 21st...

Czytaj więcej

Konferencje 08-04-2017

Profil klienta Studenckich Poradni Prawnych

Przez dwa dni przedstawiciele i opiekunowie Studenckich Poradni Prawnych z całej Polski oraz z uczelni zagranicznych (Białorusi oraz Ukrainy) będą dyskutować o profilu klienta SPP w ujęciu nie tylko prawnym...

Czytaj więcej

Konferencje 07-04-2017

Filolog na rynku pracy

Jakie są perspektywy zawodowe absolwentów kierunków filoloicznych? Jakie kompetencje osobiste i specjalistyczne potrzebne są w różnych obszarach zawodowych pracy filologa? Jakie są kluczowe elementy programów studiów fiolologicznych w perspektywie dobrego przygotowania...

Czytaj więcej

Konferencje 07-04-2017

Przebudzeni – nowe metody arteterapii i rehabilitacji psychologicznej

Rehabilitacja psychologiczna ma zastosowanie m.in. w pomocy osobom niepełnosprawnym bądź z różnych powodów wykluczonych społecznie. Wspiera ich w pokonywaniu trudności i powtórnym włączeniu się w życie społeczne. Podczas dwudniowej konferencji...

Czytaj więcej

Konferencje 24-03-2017

Eksport polskiej żywności – wyzwania i perspektywy

Jakie wyzwania stoją przed polskimi eksporterami żywności w najbliższych latach? W jakim kierunku powinna zmierzać ewolucja prawa, aby ułatwić rodzimym firmom wejście na rynki państw spoza Unii Europejskich? Na te...

Czytaj więcej

Konferencje 16-03-2017

Współczesna praktyka diagnostyczna – osiągnięcia i wyzwania

Tegoroczna konferencja z cyklu „Diagnoza w praktyce psychologicznej” odbędzie się pod hasłem: „Współczesna praktyka diagnostyczna – osiągnięcia i wyzwania”. Celem konferencji jest wspólna refleksja i wymiana doświadczeń na temat aktualnego...

Czytaj więcej

Konferencje 13-01-2017

Rola prawa w życiu jednostki w ujęciu nauk społecznych

Czy w państwie bezprawia jedynym czynnikiem ograniczającym zachowanie człowieka byłoby jego własne sumienie? Jaka jest praktyczna rola prawa w życiu każdego z nas? Czy czujemy, że służy nam jako obywatelom...

Czytaj więcej

Konferencje 12-01-2017

Międzynarodowe sympozjum „Development, society, education & youth”

Działania na rzecz rozwoju na poziomie globalnym, krajowym i lokalnym, stymulowanie zmiany społecznej, wyzwania związane z napływem imigrantów, wsparcie młodych osób w edukacji i wchodzeniu na rynek pracy – to...

Czytaj więcej

Konferencje 03-12-2016

II POZNAŃSKA KONFERENCJA ACT

>Jak wygląda terapia akceptacji i zaangażowania w praktyce? Na czym polega specyfika pracy z dziećmi przy wykorzystaniu technik ACT? Gdzie tkwi klucz skuteczności analizy funkcjonalnej? Jak ACT radzi sobie ze...

Czytaj więcej

Konferencje 16-11-2016

Pozyskiwanie informacji w świetle zagrożeń terrorystycznych

W obliczu narastającego zagrożenia terrorystycznego coraz poważniejszym problemem jest kwestia pozyskiwania informacji przez organy ścigania i służby specjalne. Dylematem, który coraz częściej się pojawia jest to, jak daleko można ingerować...

Czytaj więcej

Konferencje 14-11-2016

Człowiek w sytuacji

Tytuł konferencji nawiązuje do jednego z podrozdziałów Profesora Tadeusza Tomaszewskiego w podręczniku „Psychologia” z roku 1975 (Warszawa: PWN). W tegorocznej edycji pragniemy zagadnienie „Człowiek w sytuacji” ująć nie tylko w świetle psychologii...

Czytaj więcej

Konferencje 08-11-2016

Prawne aspekty innowacji w biznesie

Współczesna gospodarka za kluczowe czynniki pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw uznaje innowacyjność oraz wiedzę. Innowacyjność, rozumiana jako celowo zaprojektowana przez człowieka zmiana produktu, metod jego wytwarzania lub organizacji pracy, zastosowana w praktyce...

Czytaj więcej

Konferencje 08-11-2016

Obligatoryjna mediacja: najnowsze analizy i perspektywy rozwoju

Czy mediacje, których jedną z podstawowych zasad jest dobrowolność, mogą być obowiązkowe? Czy obowiązkowość korzystania z mediacji pozostaje w zgodzie z konstytucyjnie zagwarantowanym prawem do sądu? W jaki sposób odbierany...

Czytaj więcej

Konferencje 21-10-2016

Międzynarodowe sympozjum Researching Young Lives

Wiedza o młodych dopiero wkraczających w dorosłość pozostaje rozczłonkowana i nieuporządkowana. Brakuje informacji o ich zachowaniach społecznych, doświadczeniach prywatnych i zawodowych, życiowych wyborach. Dlatego niezbędne jest obserwowanie młodych osób na...

Czytaj więcej

Konferencje 21-10-2016

Jak zostać mistrzowskim trenerem?

Kształtowanie mistrza sportu to trudny i długotrwały proces, który wymaga od każdego szkoleniowca dużego wachlarza kompetencji. Oprócz umiejętności nauczania, wiedzy i doświadczenia w sporcie, trenerom potrzebna jest rozległa wiedza z...

Czytaj więcej

Konferencje 17-10-2016

Mechanizmy krzywdzenia dzieci – aspekt prawny i psychopedagogiczny

Przemoc wobec dzieci, mimo podejmowanych środków o charakterze edukacyjnym i legislacyjnym, nadal jest bardzo poważnym problemem społecznym. Konferencja organizowana przez wrocławski wydział Uniwersytetu SWPS, Sąd Okręgowy we Wrocławiu oraz Sąd...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Wrocław 13-10-2016

VI Forum Psychiatrii Środowiskowej we Wrocławiu

„Umacnianie i zdrowienie. Dać nadzieję!” pod tym hasłem odbędzie się VI Forum Psychiatrii Środowiskowej we Wrocławiu organizowane w ramach Dni Solidarności z Osobami z Doświadczeniem Choroby Psychicznej. Czy z choroby...

Czytaj więcej

Konferencje 22-09-2016

Vladimir Nabokov and the fictions of memory

Almost 40 years after Nabokov's death his texts continue to function as literary Fabergé eggs in which scholars keep finding hidden surprises and previously overlooked details. As Nabokov wrote in...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Poznań 17-09-2016

Psychodietetyka jako narzędzie wsparcia w chorobie

Cykliczna formuła sympozjum odbywającego się co dwa lata ma na celu przedstawienie najnowszych doniesień nt. autyzmu. Interdyscyplinarny charakter spotkania, w którym specjaliści z różnych dyscyplin medycznych oraz nurtów terapii psychologicznej...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Wrocław 16-09-2016

XIII Zjazd Naukowy Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej

Zjazd Naukowy PSPS jest jedną z najlepszych konferencji psychologicznych w Polsce, która co roku przyciąga szerokie grono zarówno początkujących badaczy, jak i doświadczonych psychologów. Odbywające się już po raz 13...

Czytaj więcej

Archiwum Aktualności z Warszawy 15-09-2016

Jak motywować uczniów?

„Motywator” to projekt interwencji edukacyjnej realizowany we współpracy Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, Biuro Projektów Biznesowych Uniwersytetu SWPS oraz Neurogry sp. z o.o. w stołecznych gimnazjach, w okresie od października 2015...

Czytaj więcej

Konferencje 13-09-2016

Immigration, Refugees, Diaspora and Difference

The question of changing shifts in in the cultural compositions of communities, populations and nations, through migration, refugee crises and diasporic identities and communities, is one of the greatest challenges...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Warszawa 27-06-2016

Ewcome – matematyka bez barier

Tegoroczna międzynarodowa konferencja East-West Conference on Mathematics Education 2016 będzie przebiegać pod hasłem „Przekraczamy bariery”. Wydarzenie, które odbędzie się 27-29 czerwca 2016 r. na Uniwersytecie SWPS w Warszawie jest kierowane...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Katowice 24-06-2016

Metody i techniki diagnozy potencjału zawodowego i predyspozycji młodzieży

Konferencja jest podsumowaniem prawie dwuletniej pracy nad projektem dotyczącym diagnozy predyspozycji społecznych i potencjału zawodowego młodzieży. Międzynarodowy zespół projektowy, złożony głównie z praktyków, podzieli się doświadczeniami w pracy z młodzieżą...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - WP 23-06-2016

Autyzm dziecięcy – zaburzenie interdyscyplinarne

Cykliczna formuła sympozjum odbywającego się co dwa lata ma na celu przedstawienie najnowszych doniesień nt. autyzmu. Interdyscyplinarny charakter spotkania, w którym specjaliści z różnych dyscyplin medycznych oraz nurtów terapii psychologicznej...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Katowice 20-06-2016

II Forum Psychoterapii Psychoz

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń praktyków zajmujących się psychoterapią zaburzeń psychotycznych, ze szczególnym uwzględnieniem metod opartych na rozmowie. Zależy nam na tym, aby rozpowszechniać świadomość, że metody psychoterapeutyczne mają istotne...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Wrocław 17-06-2016

Estetyka jedzenia w perspektywie teorii i praktyki artystycznej

Podstawową funkcją jedzenia jest zaspokajanie naszych podstawowym potrzeb biologicznych. Rzadko kiedy postrzegamy pokarm w kategorii wyższych celów. Okazuje się jednak, że te cele istnieją, a nawet wokół sztuki kulinarnej mogą...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Wydział Prawa 15-06-2016

Porównanie pomiędzy dawnym a dzisiejszym porządkiem prawnym

Pierwsze międzynarodowe seminarium polsko-niemieckie „Prawo rzymskie i prawo narodów, prawo polskie i niemieckie – porównanie pomiędzy dawnym a dzisiejszym porządkiem prawnym” odbędzie się na Uniwersytecie SWPS w Warszawie 15 czerwca...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Wydział Prawa 15-06-2016

6th Annual International Conference on Comparative Law

Większość koncepcji wspólnotowych zakłada nie tylko integrację społeczeństw pod względem gospodarczym, lecz także kultur. Integracja obejmuje również prawo, dlatego też podczas VI Dorocznej Międzynarodowej Konferencji Prawa Porównawczego porozmawiamy o wspólnym...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Katowice 14-06-2016

U progu dorosłości – czyli nastolatek vs. rzeczywistość

Młodzież, która aktualnie wkracza w dorosłość, często musi zmierzyć się z problemami nieznanymi pokoleniu ich rodziców. Podejmowanie ważnych życiowo decyzji oraz związane z tym dylematy i trudności są przedmiotem konferencji...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Katowice 10-06-2016

Ciało, ciału, ciałem

Tematyka ciała i cielesności w XX i XXI wieku otrzymała niezwykle wysoki status ważności. Przez wieki pomijane lub sprowadzone do poziomu siedliska grzechu – dziś ciało wzbudza prawdziwą fascynację i...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - WNHiS 06-06-2016

Pokolenie młodych dorosłych łączących edukację z pracą

Inicjacja zawodowa, perspektywy dla osób wchodzących dopiero na rynek pracy, łączenie pracy z edukacją – to tylko niektóre z zagadnień, które będą omawiane w czasie konferencji „Pokolenie młodych dorosłych łączących...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - WNHiS 03-06-2016

Comics in Culture/Culture in Comics

Celem konferencji jest zaprezentowanie szerokiego wachlarza perspektyw na  różne formy komiksu i jego roli w kulturze. Komiks, jako wyjątkowe połączenie literatury i sztuki wizualnej, którego spektrum rozciąga się od rozrywki...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Katowice 02-06-2016

Psychologia i medycyna w zawodach trudnych i niebezpiecznych

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, a jednym z istotnych punktów programu będzie problematyka współpracy lekarskiej i psychologicznej w zakresie orzecznictwa, profilaktyki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w zawodach wymagających szczególnej sprawności psychomotorycznej...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Poznań 31-05-2016

Prawo, zarządzanie, analityka. Współczesne trendy w sporcie

Tuż przed startem Euro 2016 we Francji zapraszamy na konferencję naukową, w czasie której będą omawiane zagadnienia związane z prawem, zarządzaniem i analityką w sporcie.   KONFERENCJA Prawo, zarządzanie, analityka. Współczesne trendy w...

Czytaj więcej

Konferencje 20-05-2016

I Poznańska Konferencja ACT

Na czym polega terapia akceptacji i zaangażowania? Czy jest skuteczna? Dlaczego nazywana jest „trzecią falą”? Skąd bierze się jej rosnąca popularność na świecie? Czy terapia ACT jest skutecznym narzędziem pracy...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Sopot 19-05-2016

II Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji

W dniach 19-20 maja 2016 r. w sopockim wydziale Uniwersytetu SWPS odbędzie się II Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, organizowany przez SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Wydział Zamiejscowy w Sopocie oraz Polskie...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - WNHiS 18-05-2016

Representing Jewish History...

W maju 2016 roku odbędzie się trzecia konferencja poświęcona tematyce żydowskiej w kulturach europejskich i amerykańskich, tym razem dotycząca problematyki przedstawiania historii w kulturze popularnej, muzeach i przestrzeni publicznej: Representing...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Katowice 13-05-2016

I Forum Psychologii Zdrowia Społeczności

Jak kultura społeczności religijnej wpływa na funkcjonowanie uczniów w szkole i zaangażowanie w relacje rówieśnicze? Czego powinni być świadomi nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy, którzy dbają o integrację uczniów z grup...

Czytaj więcej

Konferencje 13-05-2016

Prawo a roboty

Temat robotów i sztucznej inteligencji przestał być już wyłączną domeną literatury i kina. Podnoszony jest za to coraz częściej przez naukowców oraz etyków, budzi obawy również w środowisku prawniczym. Stał...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Poznań 12-05-2016

II Konferencja Psychologii Pozytywnej

Formalnie psychologia pozytywna ma już 15-letnią historię – licząc od 2000 roku, w którym czasopismo „American Psychologist” opublikowało numer poświęcony temu nowemu nurtowi w psychologii, proklamując niejako jego istnienie w...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - WP 07-04-2016

Osobowość i temperament a psychoterapia

Zasadniczym celem sympozjum jest przyjrzenie się zagadnieniom związanym ze zmianami zachodzącymi pod wpływem psychoterapii z perspektywy wiedzy o temperamencie i mechanizmach osobowościowych badanych na gruncie psychologii podstawowej. KONFERENCJA NAUKOWA Osobowość i temperament...

Czytaj więcej

Konferencje 06-04-2016

Precarious Places

In Guy Standing's now well known comparison of precariat and proletariat, the former may well be called a class in the making rather than a fully formed and organized social...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Sopot 15-11-2015

Jakość życia w pracy i poza nią

Od wielu lat wzrasta zainteresowanie problematyką jakości życia. Trend ten zauważalny jest również w Polsce. Powstają nowe propozycje teoretyczne, rośnie liczba badań empirycznych poświęconych jakości życia, dobrostanowi oraz szczęściu człowieka...

Czytaj więcej