Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Kto jest narażony na ryzyko uzależnienia od konopi indyjskich?

Uważa się, że częstotliwość palenia konopi indyjskich jest najsilniejszym czynnikiem przyczyniającym się do uzależnienia od tej substancji. Jednak tylko połowa osób codziennie zażywających marihuanę popada w uzależnienie. Naukowcy z Centrum Badań Neuropoznawczych Uniwersytetu SWPS zbadali, dlaczego niektórzy ludzie uzależniają się łatwiej niż inni.

#konopie indyjskie #uzależnienie od konopi indyjskich #nałogi #używanie konopi indyjskich #marihuana

Co badaliśmy?

  • Zbadaliśmy szereg czynników ryzyka i moderatorów objawów uzależnienia od konopi indyjskich (na podstawie Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób, wyd. dziesiąte, zatwierdzone przez uczestników), aby dowiedzieć się, dlaczego tylko połowa osób codziennie używających konopi indyjskich uzależnia się od tej substancji.

W jaki sposób?

  • Poprosilismy 1635 osób używających konopi indyjskich o wypełnienie ankiety internetowej zawierającej metody pomiaru używania konopi indyjskich oraz innych narkotyków.
  • Przeprowadziliśmy analizę uzyskanych danych w celu zidentyfikowania predyktorów objawów uzależnienia od konopi indyjskich. Przetestowaliśmy również trafność naszych przewidywań dotyczących związku pomiędzy częstotliwością używania marihuany a innymi predyktorami.

Wnioski z pracy badawczej

  • Częstotliwość zażywania substancji wydaje się najsilniejszym predyktorem wystąpienia objawów uzależnienia od konopi indyjskich. Inne istotne predyktory uzależnienia od konopi to poszukiwanie leczenia uzależnień, problemy psychiczne w rodzinie oraz historia zażywania substancji psychoaktywnych.
  • Ustaliliśmy również, że czynniki takie, jak okres zażywania konopi indyjskich, status relacji międzyludzkich oraz historia używania narkotyków w rodzinie również wpływają znacznie na związek pomiędzy częstotliwością zażywania konopi indyjskich a występowaniem objawów uzależnienia.

Dlaczego to badanie jest ważne?

  • Badanie potwierdza, że częstotliwość używania konopi indyjskich jest najsilniejszym predyktorem objawów uzależnienia, ale zależność ta jest znacznie moderowana przez okres zażywania konopi indyjskich, status relacji międzyludzkich oraz historię używania narkotyków w rodzinie.