logo uswps nazwa 3

Nauka i badania

Kulturoznawstwo w SWPS otrzymało ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej – instytucji nadzorującej jakość kształcenia w ramach szkolnictwa wyższego. Spośród ośmiu kryteriów jakościowych, aż w siedmiu kierunek uzyskał maksymalną liczbę punktów. To pierwsze studia z tego zakresu z tak wysoką oceną w historii działalności Komisji.

Jedyne takie kulturoznawstwo w Polsce

Polska Komisja Akredytacyjna jest organizacją państwową. Zajmuje się oceną jakości kształcenia w ramach systemu szkolnictwa wyższego. Sprawdza, czy uczelnie spełniają warunki do prowadzenia studiów, weryfikuje programy nauczania, stan kadry akademickiej, infrastrukturę oraz system wsparcia studentów w procesie uczenia się, prowadzenia badań i wchodzenia na rynek pracy.

Program studiów, zasoby kadrowe, infrastruktura dydaktyczna – to tylko niektóre z obszarów ocenianych przez PKA podczas procedury akredytacyjnej. Kulturoznawstwo na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych spełnia wszystkie kryteria jakościowe przyjete przez Komisję – siedem z ośmiu na poziomie wyróżniającym.

Prezydium bardzo wysoko oceniło nowatorskie programy studiów I i II stopnia, efekty kształcenia oraz sposoby ich weryfikacji. Doceniło wybitnych dydaktyków i naukowców oraz jakość prowadzonych przez nich badań. Zwróciło także uwagę na wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia.

– Ocena wyróżniająca stanowi potwierdzenie naszej wyjątkowej pozycji. Jest także efektem wysiłków całego wydziału. Będzie nas dopingować do dalszej pracy. Mamy też nadzieję, że okaże się zachętą dla osób poszukujących pomysłu na siebie. Jesteśmy przekonani, że nasze studia mogą być jego częścią – mówi dr hab. Mirosław Filiciak, prof. Uniwersytetu SWPS, dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa.

Kulturoznawstwo w SWPS jest bardzo dobrze funkcjonującym kierunkiem, kształcącym na wysokim poziomie zarówno na studiach I stopnia, jak i II stopnia. Mocno podkreślany aspekt przekazywania praktycznych umiejętności jest najsilniejszym atutem kierunku. Program studiów umożliwia przede wszystkim zdobycie umiejętności diagnostycznych, pozwalających absolwentom na odnalezienie się na zmiennym rynku pracy i dostosowanie nabytej wiedzy do konkretnych potrzeb zawodowych.

fragment raportu z wizytacji PKA

Interdyscyplinarne studia w praktyce

Studia kulturoznawcze na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych są adresowane do osób, które interesują się kulturą i zamierzają związać z nią swoją karierę zawodową. Program kładzie szczególny nacisk na umiejętności praktyczne, czyli krytyczne myślenie, samodzielność oraz zdolność pracy w grupie. PKA podkreśliła, że jest to najsilniejszy atut kierunku.

Nasi studenci zdobywają rzetelną wiedzę na temat funkcjonowania kluczowych obszarów kultury. Ich wiedza nie ogranicza się do przeszłości i obszaru kultury wysokiej. Poznają najnowsze trendy popkulturowe i mechanizmy związane z przemianami obszaru mediów. Realizują projekty badawcze i twórcze, zdobywają szeroką wiedzę z zakresu polityki kulturalnej, zarządzania instytucjami kultury i marketingu, dzięki czemu studia nabierają interdyscyplinarnego wymiaru.

Oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej 09-11-2016

Studia ocenione przez PKA

Uniwersytet SWPS jest pierwszą uczelnią niepubliczną, która zgłosiła gotowość poddania się kontroli państwowej instytucji nadzorującej proces kształcenia w całym kraju. Jesteśmy jedną z dwóch uczelni w Polsce, które prowadzą studia...

Czytaj więcej

Oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej 07-11-2016

Ocena pozytywna dla psychologii w Sopocie

Audyt dokumentacji, spotkania z władzami wydziału, rozmowy z pracownikami i studentami, hospitacja zajęć, przegląd infrastruktury – wizytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej na Wydziale Zamiejscowym w Sopocie zakończyła się oceną pozytywną. Studia...

Czytaj więcej

Oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej 04-11-2016

Ocena pozytywna dla psychologii w Katowicach

Studia psychologiczne na Wydziale Zamiejscowym w Katowicach otrzymały pozytywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Wyróżniono współpracę wydziału z otoczeniem społeczno-gospodarczym i kulturalnym, działania na rzecz lokalnej społeczności oraz udział przedstawicieli firm...

Czytaj więcej

Oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej 28-10-2016

Ocena pozytywna dla wzornictwa w Poznaniu

Unikatowy program wzornictwa School of Form – nagrodzony przez MNiSW w konkursie na najlepsze programy studiów – otrzymał pozytywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Kierunek prowadzony na Wydziale Zamiejscowym w Poznaniu spełnia wszystkie...

Czytaj więcej

Oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej 24-10-2016

Ocena pozytywna dla psychologii w Poznaniu

Na Wydziale Zamiejscowym w Poznaniu odbyła się wizytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która opiniuje jakość kształcenia wyższego na wszystkich uczelniach w kraju. Studia psychologiczne prowadzone na wydziale otrzymały ocenę pozytywną. Doceniono...

Czytaj więcej

Oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej 20-10-2016

Ocena wyróżniająca dla psychologii we Wrocławiu

Studia psychologiczne prowadzone na II Wydziale Psychologii Filii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu otrzymały ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej, nadzorującej proces kształcenia w całym kraju. Prezydium PKA bardzo wysoko oceniło koncepcję kształcenia...

Czytaj więcej

Oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej 22-04-2016

Ocena wyróżniająca dla psychologii w Warszawie

Studia psychologiczne prowadzone na Uniwersytecie SWPS w Warszawie otrzymały ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Zdaniem Prezydium PKA wysoki poziom kształcenia na tym kierunku w pełni uzasadnia wydanie tak pochlebnej opinii. Wyróżnienie...

Czytaj więcej

Oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej 25-05-2014

Wyróżniająca ocena dla kulturoznawstwa

Kulturoznawstwo na Uniwersytecie SWPS jako jedyne w Polsce z wyróżniającą oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Kulturoznawstwo w SWPS otrzymało ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej – instytucji nadzorującej jakość kształcenia w ramach szkolnictwa wyższego...

Czytaj więcej

Oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej 20-04-2013

Pozytywna ocena PKA dla filologii

Kulturoznawstwo na Uniwersytecie SWPS jako jedyne w Polsce z wyróżniającą oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Filologia angielska, skandynawistyka, iberystyka, italianistyka – studia filologiczne na Wydziale Kulturoznawstwa i Filologii [dziś Wydział Nauk Humanistycznych i...

Czytaj więcej