Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Beata Urbańska

mgr

Beata Urbańska

Wydział Psychologii w Warszawie
Katedra Psychologii Społecznej

Dla mediów:

Profil naukowy

Psycholożka, w ramach doktoratu prowadzi badania dotyczące tego, w jaki sposób ludzie rozumieją wolność oraz jakie ma to konsekwencje dla zachowań prospołecznych i proekologicznych. Interesuje się też tym, w jaki sposób religijność i duchowość wpływają na dobrostan i gotowość do pomagania innym.

Członkini Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. Jako stypendystka uczestniczyła w realizacji grantów Narodowego Centrum Nauki dotyczących zależności między wartościami a dobrostanem oraz długoterminowych konsekwencji psychospołecznych pandemii COVID-19.

Współautorka raportu dotyczącego sytuacji starszych uchodźców z Ukrainy w Polsce „Everyone has their own story, but it hurts us all the same. Learning from the experiences of older Ukrainian refugees in Poland”, przygotowanego dla HelpAge International.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi ćwiczenia z psychologii społecznej oraz pracy empirycznej w projektach zespołowych, a także seminarium dotyczące psychologii politycznej.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Psychologia społeczna i polityczna
  • Psychologia religii i duchowości

Informacje prasowe