Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Formularz wyszukiwania na belce: Szkolenia

lokalizacja:
obszar tematyczny:
forma:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Praktyki psychologiczne

Praktyki psychologiczne
float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/prak1.jpg

Poszukujesz praktykantów z obszaru psychologii? Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie zaprasza do współpracy zarówno firmy, instytucje, i chętnych do prowadzenia praktyk! Zgłoszenia na rok akademicki 2023/24 przyjmujemy do 28 lutego 2023!

28 lutego 2023
studenci psychologii
Warszawa

Z teorią w praktykę

To hasło przyświeca naszej Uczelni od początku jej istnienia. Bez umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce staje się ona bezużyteczna. Mając na uwadze jak ważne jest to, aby teoria szła z praktyką „ramię w ramię”, serdecznie zapraszam wszystkich tych z Państwa, którzy w swoim miejscu pracy chcą i mogą zorganizować psychologiczne praktyki dla naszych studentów ostatnich lat, do składania ofert. Mam nadzieję, że nasza współpraca przy organizacji praktyk studenckich będzie początkiem i innych projektów, łączących środowisko nauki z otoczeniem gospodarczo-społecznym.

Bednarek, Hanna dziekan Wydziału Psychologii w Warszawie
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Hanna Bednarek
Miasto
warszawa
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"dziekan","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Psychologii w Warszawie"}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Poznawczej, Rozwoju i Edukacji","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Neuronauki Behawioralnej","Nazwa odmieniona":""}}
Dyscyplina
Array
Obszar zainteresowania
psychologia-poznawcza
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Hanna Bednarekpsycholog, jej główne obszary zainteresowań naukowych ogniskują się wokół psychologii lotniczej i public relations

Opis praktyk

 • Studenci Wydziału Psychologii zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych mają obowiązek realizacji psychologicznych praktyk obowiązkowych.
 • Każda praktyka trwa 90 godzin.
 • Praktyki mogą być prowadzone w języku polskim i angielskim.
 • Praktyki muszą zostać zrealizowane na IV-V roku - jednolitych studiów magisterskich oraz I i II roku - studiów drugiego stopnia
 • Ofertę pojedynczej praktyki przygotowuje, zgłasza i jest odpowiedzialny za jej przebieg Koordynator Praktyki.
 • Koordynatorem Praktyki może być wyłącznie osoba posiadająca wykształcenie zawodowe psychologa (nie ma takiego obowiązku wobec osób prowadzących zajęcia w ramach praktyk)

Praktyki mogą mieć dowolne formy organizacyjne, określone przez rodzaj i liczbę godzin składających się na nie zajęć, ich rozkład w czasie, miejsce ich odbywania oraz minimalną i maksymalną liczbę uczestników.

Oczekujemy

Spełnienia podstawowych efektów uczenia się. W trakcie praktyki Student powinien:

 • identyfikować czynności zawodowe psychologa oraz standardy jego pracy;
 • formułować problem praktyczny i proponować jego rozwiązanie, posługując się wiedzą psychologiczną;
 • potrafić nawiązać prawidłowy kontakt z klientem/pacjentem/osobą badaną;
 • potrafić nawiązać prawidłową współpracę z zespołem profesjonalistów w miejscu praktyki;
 • przestrzegać zasad etyki zawodowej i wysokich standardów działań profesjonalnych w środowisku;
 • posiadać postawę szacunku, akceptacji i zrozumienia dla klienta/pacjenta/osoby badanej;
 • odpowiedzialnie wypełniać podjęte zobowiązania społeczne i zawodowe.

Oferujemy... wynagrodzenie

 • Za zrealizowaną praktykę Wydział Psychologii w Warszawie będzie wynagradzał prowadzących praktyki i/lub instytucje przyjmujące w ryczałtowej wysokości 405 zł brutto za jedną praktykę jednego studenta* w języku polskim i 607, 50 zł brutto w języku angielskim.
 • Jeśli wśród prowadzących przewidziani są etatowi pracownicy Uniwersytetu SWPS, wynagradzani są oni w godzinach dydaktycznych wliczanych do pensum.

* Jeżeli na daną praktykę zapisze się 20 studentów budżet 90 godzinnej praktyki będzie wynosił 8 100 zł brutto do podziału na prowadzących zajęcia i/lub instytucje, w których praktyki będą się odbywały – podziału dokonuje Koordynator Praktyki w kalkulatorze budżetowym.

Zgłoś ofertę praktyk

Jeżeli jesteś zainteresowany złożeniem oferty praktyk psychologicznych zostaw nam swoje dane. Na początku marca do wszystkich zgłoszonych osób prześlemy wiadomość ze szczegółowymi informacjami.

Formularz zgłoszeniowy

Harmonogram

 • Zbieranie ofert praktyk zgodnie z przygotowaną formatką opisu/sylabusa – do 31.03 bieżącego roku akademickiego
 • Akceptacja ofert przez Koordynatorów poszczególnych specjalności i Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk (przypisywanie afiliacji) – do 30.04 bieżącego roku akademickiego
 • Przekazanie listy praktyk zaakceptowanych Dziekanowi Wydziału Psychologii w Warszawie oraz Działowi Planowania wraz z zapotrzebowaniem na sale Uniwersytetu SWPS – maj bieżącego roku akademickiego
 • Ogłoszenie oferty praktyk studentom w trakcie procesu zapisów (w Portalu Uniwersytetu SWPS) – lipiec bieżącego roku akademickiego
 • Zapisy studentów na praktyki – sierpień-wrzesień bieżącego roku akademickiego
 • Podpisanie porozumienia w sprawie przeprowadzenia praktyk z instytucjonalnymi kontrahentami zewnętrznymi – wrzesień bieżącego roku akademickiego

Zadania Koordynatora Praktyk

 • Oferując praktykę dla studentów Wydziału Psychologii w Warszawie Koordynator Praktyki potwierdza, że realizacja praktyk obowiązkowych ma na celu osiągnięcie przez studentów wyznaczonych EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
 • Koordynator Praktyki zgłasza swoją ofertę. Do kontaktu z Uczelnią może wyznaczyć swojego pracownika.
 • Po zatwierdzeniu złożonej oferty przez Uniwersytet SWPS, Koordynatorowi założone zostaje konto pracownicze w Portalu SWPS https://portal.swps.edu.pl – ma on możliwość podglądu: list studentów, którzy zapisali się na daną praktykę, dat i sal zajęć (jeżeli zajęcia są realizowane w Uniwersytecie SWPS) oraz innych informacji przeznaczonych dla pracowników Uniwersytetu.
 • Po zakończeniu praktyki Koordynator wpisuje oceny poszczególnym studentom do protokołu praktyki w Portalu SWPS. Jeżeli praktyka składała się z więcej niż 1 składowej, wtedy rolą Koordynatora jest uśrednienie z uwzględnieniem wag podanych w formularzu zgłoszenia praktyki oceny Studenta tak by odzwierciedlała całość praktyki.
 • Uzupełniony i podpisany protokół Koordynator składa do Centrum Spraw Studenckich.
 • Koordynator archiwizuje prace pisemne studentów i przekazuje do archiwum zgodnie z procedurą archiwizacji obowiązującą na Wydziale.
 • Koordynator dostarcza Uczelni fakturę lub umowę z rachunkiem, w celu rozliczenia praktyki oraz otrzymany wcześniej kalkulator budżetowy.

Kontakt

dr Magdalena Przedniczek
Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk
[email protected]