Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

DrugsTeam

Centrum Badań Neuropoznawczych

Zespół badaczy DrugsTeam prowadzi badania nad wpływem substancji psychoaktywnych, dostępnych legalnie oraz nielegalnie w Polsce, na organizm i zachowanie człowieka.

WeedTeam centrum badan neuropoznawczych uniwersytet swps

Działalność zespołu

Praca zespołu DrugsTeam koncentruje się na badaniu funkcjonowania neuropoznawczego osób zażywających substancje psychoaktywne (te dostępne legalnie oraz nielegalnie w Polsce), a także zjawiska uzależnienia od tych substancji.

Obszary badawcze

Obecnie prowadzone projekty badawcze dotyczą przede wszystkim konopi indyjskich oraz substancji psychodelicznych. Konopie indyjskie są jedną z najczęściej zażywanych na świecie substancji psychoaktywnych. Jej popularność stale rośnie, a sprzyjają temu tendencje legalizacyjne i jej coraz szersze zastosowanie w medycynie. Niestety, ciągle mało wiemy na temat wpływu konopi na organizm i zachowanie człowieka, szczególnie w dłuższej perspektywie czasowej.

Substancje psychodeliczne były używane w ceremoniach starożytnych społeczności przez stulecia. W latach 60. i 70. XX w. naukowcy oraz psychoterapeuci zaczęli aktywnie badać potencjalne korzyści płynące z używania substancji psychodelicznych w psychoterapii. Od ubiegłej dekady obserwujemy wzrost zainteresowania substancjami psychodelicznymi zarówno w kontekście terapeutycznym, jak i badań nad świadomością.

Współpraca

W realizacji projektów badawczych oraz w ramach działań centrum prowadzimy współpracę z szeregiem jednostek naukowych, organizacji oraz naukowczyń i naukowców, m.in:

Nasz
zespół

Pracownicy i pracowniczki

 • Stanisław Adamczyk
 • Sandra Laskowska
 • Małgorzata Paczyńska

Doktoranci i doktorantki

 • mgr Anna Kaszyńska

Byłe współpracowniczki i współpracownicy

 • Amanda Hajska
 • Adrianna Zając
 • Gabriela Żebrowska
 • Gabriela Front
 • Maciej Gaca
 • Adam Pawłowski
 • Klaudia Krystecka
 • Piotr Siwik
 • Monika Myśliwiec
 • Anna Redeł

Projekty
badawcze

Wpływ długotrwałego zażywania marihuany i tytoniu na funkcjonowanie poznawcze z uwzględnieniem korelatów psychofizjologicznych

Wiemy, że długotrwałe zażywanie marihuany, jak i nikotyny, ma negatywne skutki dla naszego organizmu. Nie wiemy jednak, jaki wpływ na funkcjonowanie neuropoznawcze człowieka ma regularne przymowanie obu tych substancji. Jednak dotychczasowe badania pozwalają sądzić, że efekty działania tych używek są wówczas zupełnie inne. Celem projektu jest lepsze zrozumienie efektu interakcji marihuany i nikotyny na poziomie behawioralnym i psychofizjologicznym.

Zespół prof. Brzezickiej planuje przeprowadzić badanie mające na celu porównanie funkcjonowania poznawczego (wykonanie dwóch zadań testujących pamięć krótkotrwałą oraz epizodyczną) u osób zażywających regularnie marihuanę i nikotynę, jedynie marihuanę oraz jedynie nikotynę, oraz osób, które nie zażywają żadnej z tych substancji. Podczas wykonywania zadań przez osoby badane będzie rejestrować aktywność ich mózgów z wykorzystaniem elektroencefalografu (EEG).

Naukowcy wykorzystają nowoczesne i aktualnie rekomendowane przez ekspertów podejście do badań długotrwałych efektów zażywania marihuany. Nie będą opierać się jedynie na deklaracji osoby badanej w kwestii zażywania marihuany; będą wykorzystać także obiektywny pomiar w postaci analizy biochemicznej próbki włosa (w ramach współpracy ze specjalistycznym laboratorium). Pozwoli to wykluczyć z analiz osoby zażywające równocześnie inne substancje psychoaktywne. Przyjęte surowe kryteria kwalifikujące do udziału w badaniu dają szansę na otrzymanie wyników, które mogą znacząco wpłynąć na wiedzę dotyczącą funkcjonowania poznawczego i elektrofizjologicznego osób długotrwale zażywających marihuanę i nikotynę.

Finansowanie z RID (Regionalna Inicjatywa Doskonałości), grant na lata 2019–2020
Kwota dofinansowania: 180 600 PLN

więcej o projekcieEksploracja neuronalnych korelatów myślenia o sobie u osób zażywających substancje psychodeliczne: badanie EEG z użyciem lokalizacji źródeł

Dofinansowanie z NCN (Narodowego Centrum Nauki) w ramach konkursu PRELUDIUM, grant na lata 2021–2024
Kwota dofinansowania: 162 469 PLN
Kierownik projektu: Anastasiia Ruban
Opiekun naukowy projektu: dr hab. Aneta Brzezicka, prof. Uniwersytetu SWPS

Celem projektu jest zbadanie różnic psychologicznych oraz neuronalnych między osobami, które zażywały substancje psychodeliczne w niekontrolowanych warunkach, a osobami, które nie zażywają substancji psychodelicznych. Zespół badawczy skupi się szczególnie na kwestii , czy osoby zażywające substancje psychodeliczne będą różnić się pod względem przetwarzania myśli na własny temat i czy ta różnica będzie obserwowalna na poziomie neuronalnym.

więcej o projekcie