Tak
Nie
dr
Anna Duszyk-Bogorodzka
Instytut Psychologii ,
czarny

dr

Anna Duszyk-Bogorodzka

Instytut Psychologii
Wydział Psychologii w Warszawie
adiunkt w Katedrze Psychologii Biologicznej i Behawioralnej