Tak
Nie
dr
Maciej Mikucki
Instytut Nauk Społecznych ,
czarny

drr

Maciej Mikucki

Instytut Nauk Społecznych
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie
adiunkt w Katedrze Zarządzania