Tak
Nie
mgr
Natalia Mazur-Rodak
czarny

mgr

Natalia Mazur-Rodak

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie
asystent w Katedrze Skandynawistyki