Tak
Nie
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Bartosz Mucha
Instytut Projektowania,
czarny

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Bartosz Mucha

Instytut Projektowania
Wydział Projektowania w Warszawie
profesor uczelni w Zakładzie Badań i Teorii Projektowania