Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo
Strukturyzacja poznawcza i jej poznawczo-motywacyjne determinanty jako ramy wyjaśniające różnorodne zjawiska psychologiczne
naukowo-badawczy
zakończony

Strukturyzacja poznawcza i jej poznawczo-motywacyjne determinantyjako ramy wyjaśniające różnorodne zjawiska psychologiczne

Dariusz Doliński
kierownik projektu
prof. dr hab.
Dariusz Doliński

wybitny psycholog społeczny, autor licznych publikacji z zakresu wpływu społecznego

zobacz biogram
wartość projektu: 474 600 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: psychologia
lokalizacja: Wrocław
okres realizacji: 2013 2014 2015 2016 2017

Strukturyzacja poznawcza i jej poznawczo-motywacyjne determinanty

jako ramy wyjaśniające różnorodne zjawiska psychologiczne
 

 

Jednostka realizująca logo białe opus 12
Kwota dofinansowania 474 600 PLN 
Jednostka finansująca ncn white

Okres realizacji projektu: sierpień 2013 - sierpień 2017


Kształtują nas nasze przekonania, które nabyliśmy w procesie wychowania i przez doświadczenie. To główne składniki naszej struktury poznawczej. Głębokie przekonania, zapisane w naszym umyśle, o pozytywnym lub negatywnym skutku danego działania, wpływają na nasze ciało, lęki, wybór kolejnych działań. Nasz umysł jednak daje się również manipulować. Pacjent, który przyjął placebo – zamiast prawdziwego leku – często naprawdę zdrowieje. Do manipulacji używa się też technik wpływu społecznego. Dlatego zespół badawczy prof. Dariusza Dolińskiego podjął się przeprowadzenia eksperymentów w obszarach takich zjawisk, jak: efekt placebo, lęk przed śmiercią, efekt przerwy w komunikacie, poznawcze meta-„ja” oraz technika wpływu społecznego „huśtawka emocjonalna” oraz zmierzył związane ze strukturyzacją poznawczą zmienne.

Opis projektu

Założenia i cele

W koncepcjach epsitemicznych zakłada się, że u osób posiadających wysoką potrzebę strukturyzowania poznawczego procesy poznawcze mają charakter niesystematyczny, heurystyczny i opierają się na prostych kategoryzacjach. W przeciwieństwie do nich, osoby o niskiej potrzebie strukturyzowania są skłonne do systematycznego przetwarzania informacji, opartego na dokładnym i czasochłonnym poszukiwaniu relewantnych informacji. Są też mniej skłonne do tendencyjnego pomijania czy zniekształcania napływających danych (Chaiken, Liberman & Eagly, 1989; Janis & Mann, 1977). Bar-Tal (1994; Bar-Tal i inni, 1997) zakłada jednak, że ludzie różnią się nie tylko potrzebą struktury (NCS), lecz także spostrzeganymi przez siebie możliwościami jej osiągnięcia (AACS). W proponowanym tu programie badań zostanie sprawdzone, w jaki sposób bardzo rożne zjawiska (efekt placebo, efekt przerwy w komunikacie, technika wpływu społecznego „huśtawka emocjonalna”, opanowanie trwogi przed śmiercią, metapoznawcze „ja”) mogą być wyjaśniane w terminologii epistemicznej, a w szczególności zamierzamy sprawdzić interakcyjne oddziaływanie zmiennych NCS i AACS na zachowania osób badanych w tych wyszczególnionych obszarach.

Choć psychologia społeczna dąży do rozwinięcia ogólnych teorii, które pozwalają na wyjaśnianie bardzo różnych zjawisk i prawidłowości, zazwyczaj posługuje się wyjaśnieniami o niskiej ogólności, specyficzne dla danego obszaru. Nasz program badawczy ma ambicje wyjaśniania bardzo różnych zjawisk za pomocą konstruktu poznawczego strukturyzowania, a zarazem ma być testem trafności poznawczo-motywacyjnej koncepcji Yorama Bar-Tala. Program obejmuje zjawiska: efekt placebo, lęk przed śmiercią, efekt przerwy w komunikacie, poznawcze meta „ja” oraz technikę wpływu społecznego „huśtawka emocjonalna”.

Doliński, Dariusz kierownik projektu
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Dariusz Doliński
Miasto
wroclaw
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog społeczny
Stanowisko
profesor
Funkcja na uczelni
koordynator ds. rozwoju uczelni
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Spo\u0142ecznej we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":"Katedry Psychologii Spo\u0142ecznej we Wroc\u0142awiu"}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Zachowaniami Spo\u0142ecznymi","Nazwa odmieniona":"Centrum Bada\u0144 nad Zachowaniami Spo\u0142ecznymi"}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
prof. dr hab. Dariusz Dolińskiwybitny psycholog społeczny, autor licznych publikacji z zakresu wpływu społecznego

Zespół badawczy

Zaleśkiewicz, Tomasz główny wykonawca
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Tomasz Zaleśkiewicz
Miasto
wroclaw
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
profesor
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""},"funkcja-na-wydziale1":{"Funkcja":"pe\u0142nomocnik dziekana ds. interdyscyplinarnych studi\u00f3w doktoranckich","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Psychologii we Wroc\u0142awiu"}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Ekonomicznej","Nazwa odmieniona":"Katedry Psychologii Ekonomicznej"}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Zachowaniami Ekonomicznymi","Nazwa odmieniona":"Centrum Bada\u0144 nad Zachowaniami Ekonomicznymi"}}
Obszar zainteresowania
psychologia-ekonomiczna
Wydział
Array
Instytut
Array
prof. dr hab. Tomasz Zaleśkiewiczpsycholog biznesu, prowadzi zajęcia z podejmowania decyzji i psychologii ekonomicznej
Gąsiorowska, Agata wykonawca
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Agata Gąsiorowska
Miasto
wroclaw
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja na uczelni
pełnomocnik dziekana ds. organizacji i rozwoju
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Ekonomicznej we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"zast\u0119pca dyrektora","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":"Instytutu Psychologii"}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Zachowaniami Ekonomicznymi","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia-ekonomiczna
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Agata Gąsiorowskapsycholog ekonomiczny, prowadzi zajęcia z zakresu psychologii pieniędzy
Yoram Bar-Tal
główny wykonawca, autor prac z zakresu poznawczych aspektów motywacji, Tel-Aviv University
Barbara Dolińska
wykonawca, psycholog kliniczny
Hanna Brycz
wykomawca, psycholog, zajmuje się zagadnieniami „ja” i procesami motywacyjnymi

Metodologia

Zespół badawczy zamierza przeprowadzić serię badań eksperymentalnych w następujących obszarach: efekt placebo, zjawisko przerwy w informacji, efekt „huśtawki emocjonalnej”, matepoznawcze „ja”. W badaniach tych zmienne związane ze strukturyzacją poznawczą będą mierzone lub też zostaną użyte do manipulowania.

Użyteczność wyników

Proponowany projekt obejmuje rozmaite zjawiska, jak: efekt placebo, opanowanie trwogi przed śmiercią, efekt przerwy w informacji, „huśtawka emocjonalna” i metapoznawcze „ja”. Wybór takich obszarów ma związek z tym, że są one różnorodne, ale jednocześnie nie były dotychczas wyjaśniane z użyciem konstruktu strukturyzacji poznawczej. Badacze chcą wykazać, że można zaproponować dla nich wspólny „parasol” – ramy teoretyczne odwołujące się do motywacji epistemicznej, a także sprawdzić uniwersalność epistemicznego modelu motywacyjno-poznawczego.

Skontaktuj się
z nami

Dział Badań Naukowych

Dane teleadresowe

ul. Chodakowska 19/31, pokoje 408, 409, 410
03-815 Warszawa

[email protected]

22 517 99 21


Godziny pracy

poniedziałek – piątek: 9.00–16.00


Zespół

Dyrektor
Piotr Matejek

[email protected]