Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo
Narracje o pracy i sztuce choreografek tańca współczesnego – badania wstępne
naukowo-badawczy
zakończony

Narracje o pracy i sztuce choreografek tańca współczesnego– badania wstępne

Sandra Frydrysiak
kierownik projektu
dr
Sandra Frydrysiak

kulturoznawczyni, socjolożka, ekspertka gender studies

zobacz biogram
wartość projektu: 34 056 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: nauki o kulturze i religii
jednostka: Uniwersytet SWPS
lokalizacja: projekt ogólnouczelniany
okres realizacji: 2021 2022

W niniejszym projekcie naukowym drka Sandry Frydrysiak stawia sobie za cel zbadanie, jak choreografki tańca współczesnego postrzegają wpływ płci społeczno-kulturowej i życiowe doświadczenie bycia kobietą na wykonywanie swojego zawodu.

Założenia projektu

Projekt dotyczy badań wstępnych mających na celu poznanie i opisanie kategorii organizujących narracje o pracy i sztuce polskich choreografek tańca współczesnego (taniec współczesny rozwinął się w połowie XX w. w USA oraz w Europie jako odłam baletu; przyjmuje wiele form) z perspektywy studiów nad płcią kulturowo-społeczną. Badaczka odnosi się tu w szczególności do artystek tworzących tzw. nową choreografię (za K. Wycisk, M. Zamorska, Nowa choreografia i posttaniec w przestrzeni sztuki współczesnej, [2018]).

Numer projektu: 2021/05/X/HS2/01800

Na bariery w karierach zawodowych kobiet artystek zwraca uwagę szereg polskich i zagranicznych badaczek. Podobne diagnozy dotyczą sytuacji kobiet związanych z baletem. Analizy środowiska baletowego pokazują, że twórcze role związane z choreografią przypadają w znacznej mierze mężczyznom, a odtwórcze, tj. taneczne, kobietom. Na luki w obecności i wiedzy o choreografkach baletowych na tle nierówności związanych z płcią wskazuje się w literaturze przedmiotu i na łamach krytyki sztuki tańca w Polsce i na świecie. Wciąż jednak brakuje analogicznych analiz środowiska sztuki tańca współczesnego. Moje badania mają tę niszę wypełnić, wstępnie zweryfikować czy płciowe nierówności w obszarze pracy (uprawiania sztuki) w opinii artystek odnoszą się również do pola choreografii tańca współczesnego i jaką przyjmują w nim formę.

Frydrysiak, Sandra kierowniczka projektu
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Sandra Frydrysiak
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-kulturze-i-religii
Specjalizacja
kulturoznawczyni, socjolożka, ekspertka gender studies
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Kultury i Medi\u00f3w","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Humanistycznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
kulturoznawstwo
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"M\u0142odzi w Centrum Lab","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Instytut
Młodzi w Centrum Lab
Funkcja w Instytucie
[]
dr Sandra Frydrysiakkulturoznawczyni, socjolożka, ekspertka gender studies

 

Metodologia

Badanie opiera się na 12 wywiadach narracyjnych, podczas których drka Sandra Frydrysiak skupi się na konkretnych elementach biografii rozmówczyń, tj. tych związanych z zawodem choreografki (S. Chase, Wywiad narracyjny. Wielość perspektyw, podejść, głosów [2009]). Formuła ta pozwoli dotrzeć do indywidualnych sposobów rozumienia pracy i sztuki przez artystki (R. Atkinson, The Life Story Interview [1998]). Wrażliwość badawcza naukowczyni kształtuje się w dużym stopniu poprzez metodologię badań feministycznych (m.in. C. Ramazanogolu, J. Holland, Feminist Methodology [2002] oraz J. Woodiwiss, K. Smith, K. Lockwood (red.), Feminist Narrative Research. Opportunities and Challenges [2017]). Do badania kierowniczka projektu dobierze aktywnie zawodowo artystki, które różnią się pod względem posiadania rodziny, dziecka/dzieci, prowadzenia gospodarstwa domowego samodzielnie lub z inną osobę, a także wieku, miejsca zamieszkania, wykształcenia, statusu ekonomicznego, kapitału kulturowego i środowiska artystycznego, w którym funkcjonują. Zróżnicowany dobór próby badawczej ma na celu uzyskanie różnorodnych narracji, które pozwolą mi jak najpełniej wskazać i opisać kategorie, które porządkują myślenie o i rozumienie swojej pracy oraz sztuki przez choreografki tańca współczesnego w Polsce.

Użyteczność wyników

Celem głównym projektu badawczego jest zdobycie wiedzy o tym, jakie wydarzenia, praktyki, podmioty, instytucje, wartości i idee artystki uważają za ważne w kontekście stawania się choreografką tańca współczesnego i trwania w tej profesji, a w szczególności o tym, jak artystki rozumieją i postrzegają wpływ płci społeczno-kulturowej na zdobywanie i uprawianie zawodu, jak i na charakter ich twórczości. Rozmówczynie zostaną zapytane o to, w jakiej mierze bycie kobietą i życiowe doświadczenia z tym związane wpłynęły i wpływają na ich funkcjonowanie w świecie tańca współczesnego; oraz jak to rezonuje z ich sztuką. W ten sposób możemy dowiedzieć się, jak kulturowe i społeczne uwarunkowania i normy kobiecości przekładają się na funkcjonowanie w polu sztuki choreografii. Pozwoli to uchwycić sposoby rozumienia pracy i sztuki oraz doświadczeń z nimi związanych przez choreografki w kontekście specyfiki dyscypliny w tym czasie, jak i pośrednio zmapować aktualne realia pola sztuki tańca współczesnego, tj. jego modele i zasady funkcjonowania.

Skontaktuj się
z nami

Dział Badań Naukowych

Dane teleadresowe

ul. Chodakowska 19/31, pokoje 408, 409, 410
03-815 Warszawa

[email protected]

22 517 99 21


Godziny pracy

poniedziałek – piątek: 9.00–16.00


Zespół

Dyrektor
Piotr Matejek

[email protected]