Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Informacja zwrotna jako interwencja publiczna. Analiza porównawcza polityk przeciwdziałających marnowaniu żywności i testowanie ich mechanizmów z wykorzystaniem poważnych gier
naukowo-badawczy
realizowany

Informacja zwrotna jako interwencja publiczna. Analiza porównawcza polityk przeciwdziałających marnowaniu żywności i testowanie ich mechanizmów z wykorzystaniem poważnych gier

Karol Olejniczak
kierownik projektu
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Karol Olejniczak

profesor nauk o polityce publicznej

zobacz biogram
wartość projektu: 920 855 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: nauki o polityce i administracji
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2022

Naukowiec z Uniwersytetu SWPS pragnie zbadać, w jaki sposób można wykorzystać informacje zwrotne, aby poprawić indywidualne i zbiorowe zachowania w obszarach ważnych dla naszych społeczeństw (jednym z takich obszarów jest problem marnowania żywności w rozwiniętych krajach świata).

Założenia projektu

Celem projektu jest pogłębienie naszego zrozumienia informacji zwrotnych wykorzystywanych jako interwencja publiczna, a dokładniej – sprawdzenie skuteczności takiego instrumentu w modyfikowaniu zachowań adresatów polityki – indywidualnych obywateli, grup społecznych i organizacji. Zespół skupi się na interwencjach publicznych przeciwdziałających marnotrawieniu żywności ponieważ marnowanie żywności jest problemem powszechnym i dotkliwym we wszystkich krajach rozwiniętych.

Numer projektu: 2021/43/B/HS5/01935

Metodyka

W projekcie zespół zastosuje innowacyjną metodykę badawczą. Żeby określić warunki, które prowadzą do skutecznych polityk przeciwdziałania marnowaniu żywności, porówna 30 przypadków interwencji publicznych z USA i Unii Europejskiej. Aby zrozumieć dynamiczne mechanizmy, które umożliwiły zmianę zachowań jednostek i organizacji, zespół prześledzi procesy wdrażania konkretnych przypadków. Wreszcie, użyje dwóch gier symulacyjnych, aby sprawdzić, jakie konfiguracje sprzężeń zwrotnych działają najlepiej. Odtworzy kluczowe mechanizmy zmian zidentyfikowane w badanych interwencjach i przeprowadzi cztery quasi-eksperymentalne sesje z uczestnikami polityk.

Użyteczność wyników

Badania przyniosą trzy główne efekty. Po pierwsze pomogą nam lepiej zrozumieć, w jaki sposób wykorzystać informacje zwrotne, aby poprawić indywidualne i zbiorowe zachowania w obszarach ważnych dla naszych społeczeństw. Po drugie badania dostarczą praktycznych ilustracji, przypadków skutecznych interwencji przeciwdziałających marnotrawieniu żywności oraz wyjaśnią, w jaki sposób i dlaczego zadziałały. Taka wiedza umożliwi potencjalną replikację dobrych praktyk w innych kontekstach. Po trzecie wreszcie – projekt poszerzy nasz zestaw narzędzi do analizy i projektowania polityk publicznych. Chodzi o metody porównywania interwencji politycznych z różnych krajów oraz o zastosowanie poważnych gier do bezpiecznego testowania różnych opcji interwencji publicznych.