Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Izabela Grabowska

dr hab.

Izabela Grabowska

dyrektorka Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej
Instytut Nauk Społecznych
liderka Mobility Research Group
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
profesor uczelni w Katedrze Zarządzania


Dla mediów

Profil naukowy

Socjolożka i ekonomistka. Badawczo zajmuje się kapitałem ludzkim, międzynarodowymi migracjami zarobkowymi, rynkiem pracy, karierami zawodowymi migrantów, grupami rówieśniczymi i migracją oraz integracją migrantów (projekt Horizon 2020 MIMY). Jej badania pokazują znaczenia i oddziaływania doświadczenia pracy zagranicą na kapitał ludzki, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji społecznych oraz przebieg procesu niematerialnych przekazów migracyjnych (social remittances).

Dyrektor Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej. Liderka Mobility Research Group. W latach 2015-2019 kierowała ośrodkiem badawczym Młodzi w Centrum LAB. Od 2002 do 2019 r. była współpracowniczką Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie jest Przewodniczącą Sekcji Socjologii Młodzieży i Edukacji Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Jest członkiem Zarządu RN30 Youth and Generation European Sociological Association. W latach 2008-2019 działała w organach decyzyjnych największej międzynarodowej sieci badań migracyjnych IMISCOE Research Network (International Migration, Integration and Social Cohesion) [Międzynarodowa Sieć Badawcza ds. Migracji, Integracji i Spójności], skupiającej 36 instytutów naukowych z całego świata i ponad 500 naukowców z całej Europy. Była ekspertka Komisji Europejskiej w European Mobility Partnership/Laboratory, Europejskiej Klasyfikacji Umiejętności, Kompetencji, Kwalifikacji i Zawodów ESCO oraz International Organization for Migration: LINET Network.

Kieruje prestiżowymi projektami badawczymi: NCN Sonata Bis („Paczki przyjaciół & migracje”, 2016-2020), NCN DAINA 1 (CEEYouth, brexit i losy migrujących Polaków i Litwinów, 2019-2021), H2020 MIMY (integracja młodych migrantów 2019/2020-2023). Kierowała projektami NCN Harmonia (social remittances), KBN (kariery zawodowe migrantów poakcesyjnych).

Autorka wielu artykułów publikowanych w renomowanych czasopismach naukowych, w tym „The Impact of Migration on Human Capacities of Two Generations of Poles: The Interplay of the Individual and Social in Human Capital Approaches” (z Jastrzebowska, Journal of Ethnic and Migration, 2019), „Social skills, workplaces and social remittances: A case of post-accession migrants” (Work, Employment and Society, 2018), „The Transitions from Education to Employment Abroad: The Experiences of Young People from Poland” (Europe-Asia Studies, 2016). Autorka książki „Movers and Stayers: Social Mobility, Migration and Skills” (Lang, 2016), współautorka monografii naukowych, takich jak „Migrants as Agents of Change. Social remittances in an enlarged European Union” (z Garapich, Jazwinska, Radziwinowicz, UCL Press, 2017), „The Impact of Migration on Poland” (z White, Kaczmarczyk, Slany, London 2018). Jej najnowsza monografia to „Otwierając głowy. Migracje i kompetencje społeczne” (Scholar, 2019) .

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu badań interdyscyplinarnych, metodologii i planowania badań, jakości życia i jakości pracy oraz wykład „Society as a puzzle”.

Strona prywatna: www.izabelagrabowska.com

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Kapitał ludzki
  • Kompetencje
  • Migracje
  • Rynek pracy
  • Wyzwania globalne
  • Młodzi na rynku pracy
  • Kobiety na rynku pracy
  • Kariera zawodowa

Informacje prasowePowiązane materiały na stronie uczelni

Materiały Wideo

Młodzi w Centrum Lab

.