Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Psychologiczne mechanizmy zaufania w warunkach nierówności
naukowo-badawczy
zakończony

Psychologiczne mechanizmy zaufania w warunkach nierówności

Katrzyna Samson
kierownik projektu
dr
Katrzyna Samson

 

wartość projektu: 467 999 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: psychologia
jednostka:
lokalizacja:
okres realizacji: 2015 2016 2017 2018 2019

 

projekt naukowy

Psychologiczne mechanizmy zaufania w warunkach nierówności

 

 

Jednostka realizującaUNI SWPS wroclaw
Kwota dofinansowania467 999 PLN
Jednostka finansującaNCN

Okres realizacji projektu: 2015–2019


Zaufanie, choć niezbędne dla sprawnego funkcjonowania jednostek, grup i społeczeństw, od lat systematycznie spada we wszystkich rozwiniętych demokracjach. Kryzys zaufania przypisuje się rosnącym nierównościom społecznym, jednak nie wiemy, dlaczego tak się dzieje. Celem projektu jest zrozumienie psychologicznych mechanizmów, które tłumaczyłyby zależność między nierównościami społecznymi a zaufaniem.

Opis projektu

Cele

Celem projektu jest zbadanie, co dzieje się z zaufaniem między ludźmi w warunkach nierówności społecznych. Osoby uprzywilejowane oraz pokrzywdzone przez nierówności  które ze względu na swoje doświadczenia dobrobytu bądź niedostatku w odmienny sposób konstruują swoje Ja oraz relacje z ludźmi – inaczej rozumieją, czym jest zaufanie. Dla osób o niższym statusie osoba godna zaufania to osoba, która ma względem nas dobre intencje. Z kolei dla osób o wyższym statusie osoba godna zaufania to taka, która ma dostateczne kompetencje, aby zrealizować swoje intencje. W konsekwencji osoby o niskim i wysokim statusie ufają innym ludziom, na poziom ich zaufania wpływają inne czynniki, a inne zachowania interpretowane są jako zdrada.

Metody badawcze

W projekcie zastosowanych zostanie wiele różnych metod badawczych: kwestionariusze, ustrukturyzowane wywiady, eksperymenty oraz sondaże. Pierwsza linia badań będzie miała na celu określenie, jak rozumiane jest pojęcie zaufania w zależności od statusu. Druga linia badań będzie dotyczyć mechanizmów odpowiedzialnych za przebieg interakcji opartych na zaufaniu wśród osób o niskim oraz wysokim statusie. W trzeciej, ostatniej, linii badań będą analizowane relacje zaufania pomiędzy partnerami o różnym (niskim oraz wysokim) statusie.

Zastosowanie wyników

Zrozumienie psychologicznych mechanizmów zaufania w kontekście nierówności społecznych może być ważnym krokiem w kierunku zahamowania globalnego kryzysu zaufania i pozwoli pogłębić rozumienie konsekwencji rosnących nierówności społecznych – zagadnienia, które przez wielu uznawane jest za najpoważniejszy problem społeczno-ekonomiczno-polityczny współczesnego świata.