Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Perswazyjne skutki dwuznaczności przekazu
naukowo-badawczy
zakończony

Perswazyjne skutki dwuznaczności przekazu

Paweł Koniak
kierownik projektu
dr
Paweł Koniak

psycholog mediów, perswazji i komunikacji w biznesie

wartość projektu: 156 400 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: psychologia
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2014 2015 2016 2017 2018

projekt naukowy

Perswazyjne wnioski dwuznaczności przekazu

Mechanizmy depolaryzacyjnego wpływu przekazu dwuznacznego na postawy i ograniczenia w występowaniu tego wpływu

Jednostka realizującauni swps logo white
Kwota dofinansowania 156 400 PLN 
Jednostka finansującaNCN

Okres realizacji projektu: 2014–2018

Osoby wypowiadające się publicznie chętnie posługują się wieloznacznością wypowiedzi. W końcu to strategia, która pozwala dotrzeć do większej liczby odbiorców i osiągnąć zamierzone cele perswazyjne. Dr Paweł Koniak zbadał perswazyjne skutki wieloznaczności: w jaki sposób wypowiedzi wieloznaczne wpływają na poglądy słuchaczy oraz w jaki sposób wieloznaczność może zmniejszyć opór przed przyjęciem poglądów przeciwnych od własnych.

Cele projektu

W ramach realizowanego projektu dr Koniak zbadał i opisał nową technikę perswazyjną – dwuznaczność przekazu. Jak wynika z dotychczasowych badań, przekaz dwuznaczny (ograniczający się jedynie do podania argumentów za jakimś rozwiązaniem i przeciw niemu, do podania dwóch stron jakiegoś zagadnienia bez opowiadania się za którąś z nich) prowadzi do depolaryzacji postaw osób badanych.

Dr Koniak przeanalizował także mechanizmy związane z występowaniem perswazyjnego wpływu przekazów dwuznacznych oraz jego ograniczenia. Rozpatrywane było znaczenie, jakie dla występowania depolaryzacyjnego wpływu przekazu dwuznacznego mają:

  • normy konwersacyjne i atrybucje mające na celu wyjaśnienie ich złamania,
  • relacja między zawartymi w przekazie argumentami i sposób ich prezentacji,
  • wartościowość postaw, których dotyczy dany przekaz i orientacja ideologiczna odbiorców.

Projekt ma także wyjaśnić rozbieżności pomiędzy wynikami uzyskanymi w toku badań i wynikami otrzymanymi przez Lorda, Rossa i Leppera, którzy stwierdzili polaryzacyjny wpływ informacji określanych jako mieszane, nazywanych w literaturze również dwuznacznymi.

Polaryzacja postaw w obrębie społeczeństwa to poważny problem. Przekaz dwuznaczny może okazać się narzędziem depolaryzacji postaw, często wykorzystywanej w komunikacji masowej. W trakcie badań chciałem zweryfikować istnienie nowego efektu, czyli depolaryzacyjnego wpływu przekazu dwuznacznego, oraz wyjaśnić mechanizmy warunków, do których ogranicza się jego występowanie.

Koniak, Paweł kierownik projektu
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Specjalizacja
Psycholog
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Paweł Koniak
Obszar zainteresowania
psychologia
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
dr Paweł Koniakpsycholog mediów, perswazji i komunikacji w biznesie

Wnioski

W ramach projektu przeprowadzono serię eksperymentów. Ich wyniki potwierdziły przyjętą tezę – dwuznaczność argumentacyjna może prowadzić do depolaryzacji postaw badanych. Dzieje się tak, gdy zostają spełnione określone warunki:

  • gdy początkowe postawy odbiorców są „za”, czyli opowiadających się z jakimś rozwiązaniem,
  • gdy nadawca przekazu jest wiarygodny, tj. kompetentny i godny zaufania
  • gdy przekaz jest niezgodny z postawą odbiorców. Warto podkreślić, że mechanizm oddziaływania tych przekazów jest jednak inny. Jak tłumaczy dr Koniak: „O ile przekaz niezgodny z postawą prowadzi do niezgadzania się z nim i próby odparcia zawartego w nim stanowiska, o tyle przekaz wieloznaczny takiej niezgody nie wywołuje”.