Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
czarne

dr

Anna Kalinowska

Ośrodek badawczy Młodzi w Centrum Lab

Dla mediów

Profil naukowy

Zajmuje się zagadnieniami z zakresu studiów nad mediami cyfrowymi, socjologii internetu i praktyk on-line i off-line użytkownika.

Poza ekspertyzą teoretyczną, od ponad dekady wchodzi w skład zespołów badawczych oraz samodzielnie prowadzi projekty badawcze dotyczące uczestnictwa w kulturze oraz społeczno-kulturowych skutków usieciowienia codzienności. W rozprawie doktorskiej skupiła się na rozpatrywaniu praktyk medialnych w kontekście tzw. technologii self, czyli aktywności związanych z auto-kontrolą i kreowaniem siebie w życiu codziennym.

Wspiera organizacje pozarządowe oraz komercyjne w zrozumieniu zachowań Polaków w sieci.

W ośrodku Młodzi w Centrum Lab Uniwersytetu SWPS działa jako członek zespołów badawczych, czuwa nad diagnozą dyskursu uczestnictwa cyfrowego wśród respondentów. Dodatkowo, supportuje ośrodek MwC Lab w zadaniach organizacyjnych i wizerunkowych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej oraz Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • kultura cyfrowa
  • socjologia sieci
  • media cyfrowe
  • praktyki (post)medialne
  • relacje ludzi online
  • zachowania użytkowników sieci
  • cyfrowe self
  • cyfrowa auto-kontrola
  • metodologia projektowania badań kulturowych

Informacje prasowePowiązane materiały na stronie uczelni