logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
BIO Witold Gotowski

mgr Luis Alarcon Arias

 

Profil zawodowy

Psychoterapeuta, trener i superwizor treningów i psychoterapii PTP, prezes i ekspert Stowarzyszenia na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia", ceryfikowany terapeuta Solution Focused Brief Therapy, międzynarodowy coach