logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
BIO Witold Gotowski

dr hab. Przemysław Bąbel

 

Profil zawodowy

Psycholog, specjalizuje się w analizie zachowania i psychologii bólu