logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
BIO Witold Gotowski

dr Joanna Chromik-Kovacs

 

Profil zawodowy

Ekspertka w zakresie nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeń zachowania