logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
BIO Witold Gotowski

dr Paweł Sikora

 

Profil zawodowy

Terapeuta, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień