logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
BIO Witold Gotowski

Tomasz Rutkowski

 

Profil zawodowy

Dyrektor Zarządzający Senfino, specjalista zarządzania projektami metodą Agile