logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
BIO Witold Gotowski

dr Bartłomiej Biga

 

Profil zawodowy

Prawnik, administratywista, doktor nauk ekonomicznych, adwokat, ekspert w think tanku Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego