logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
BIO Witold Gotowski

dr Róża Bazińska

 

Profil zawodowy

Psycholog, prowadzi badania nad narcyzmem i samooceną oraz psychologicznymi mechanizmami reagowania na wykluczenie, dyskryminację i stygmatyzację