logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
BIO Witold Gotowski

mgr Agnieszka Basińska

 

Profil zawodowy

Psycholog, zajmuje się zagadnieniami psychologii starzenia się