logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
BIO Witold Gotowski

dr Łukasz Kmiotek

 

Profil zawodowy

Psycholog międzykulturowy, interesuje się procesami akulturacji