logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
BIO Witold Gotowski

prof. dr hab. Leszek Pułka

 

Profil zawodowy

Filolog, medioznawca, pisarz i dziennikarz