logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
BIO Witold Gotowski

Szymon Janiak

 

Profil zawodowy

Dyrektor Marketingu i Członek Zarządu OORT Europe S.A.