Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
string(64) "https://rekrutacja.swps.pl/s/offer-selection?rev=a2bQt0000007Hc5"

O studiach

Neuropsychologia kliniczna i diagnoza neuropsychologiczna w ujęciu praktycznym to kierunek dla praktykujących psychologów, przygotowujący do pracy z pacjentami z problemami neurologicznymi, takimi jak dysfunkcje językowe, apraksja, agnozja, zaburzenia pamięci czy zespół pomijania stronnego.

Program obejmuje kluczowe zagadnienia neuropsychologii, anatomię i fizjologię układu nerwowego oraz konsekwencje uszkodzeń mózgu. Słuchacze uczą się klinicznego myślenia neuropsychologicznego, diagnostyki i terapii wybranych deficytów mózgowych.

Absolwenci tego kierunku doskonale rozumieją wpływ funkcjonowania mózgu na zachowanie, potrafią przeprowadzać badania neuropsychologiczne, stawiać trafne diagnozy oraz zapewniać kompleksową opiekę psychologiczną i rehabilitacyjną swoim pacjentom.

Słuchacze zapoznają się z szerokim spektrum narzędzi diagnozy neuropsychologicznej, w tym:

 • Mini Mental State Examination (MMSE)
 • Test Rysowania Zegara (CDT)
 • Montreal Cognitive Assessment (MoCA)
 • Addenbrooke's Cognitive Examination- III (ACE-III)
 • Test Pamięci Wzrokowej Bentona
 • Kalifornijski Test Uczenia się Językowego
 • Test Matryc Ravena
 • Test Sortowania Kart z Wisconsin
 • Test Fluencji Figuralnej Ruffa
 • Kolorowy Test Połączeń

 

Czy to studia dla ciebie?

To kierunek wyłącznie dla psychologów-praktyków, ponieważ w ramach realizowanych zajęć słuchacze przygotowują opis przypadku własnego pacjenta. Warunkiem przyjęcia na studia jest zatem:
– posiadanie doświadczenia zawodowego jako psycholog zajmujący się problematyką kliniczną i/lub w obszarze pomocy psychologicznej, diagnozy psychologicznej, psychoterapii (również w formie staży, praktyk, wolontariatów)
– bieżąca aktywność zawodowa w obszarze psychologii klinicznej i/lub diagnozy psychologicznej, pomocy psychologicznej, psychoterapii (również w formie stażu).

Zapraszamy w szczególności:

 • psychologów klinicznych
 • psychologów-diagnostów
 • psychoterapeutów z wykształceniem psychologicznym
 • psychologów udzielających pomocy psychologicznej

Dlaczego warto?

 1. Zrozumiesz związek funkcjonowania mózgu z psychiką i zachowaniem człowieka.
 2. Poznasz najczęściej stosowane w diagnostyce testy neuropsychologiczne.
 3. Zdobędziesz wiedzę na temat neuropsychologicznych następstw uszkodzeń mózgu.
 4. Opanujesz podstawy prowadzenia neurorehabilitacji, dzięki czemu będziesz w stanie zapewnić odpowiednią opiekę m.in. pacjentom po urazach mózgu i w podeszłym wieku.
 5. Zapoznasz się z wybranymi zagadnieniami z obszarów neurologii, neuroanatomii, neuroradiologii i neuropsychiatrii.

Program studiów

Blok tematyczny

Wprowadzenie do neuropsychologii klinicznej

Ocena neuropsychologiczna w warunkach praktyki klinicznej.

Poglądy na temat związku mózg - zachowanie i podstawy mózgowej organizacji funkcji psychicznych.

Blok tematyczny

Współczesna neuropsychologia kliniczna

Mózgowa organizacja funkcji: badania kliniczne a badania neuroobrazowe.

Mózgowe mechanizmy zachowania z perspektywy neuroobrazowania – asymetria funkcjonalna, mózgowe podłoże uwagi, pamięć funkcji wykonawczych.

Blok tematyczny

Struktura, funkcja, mechanizmy patologii układu nerwowego

Anatomia i fizjologia układu nerwowego - podstawowe pojęcia dla praktyki neuropsychologicznej.

Podstawy neurologii klinicznej.

Blok tematyczny

Neuropsychologiczne następstwa uszkodzeń mózgu i wybrane syndromy

Zaburzenia funkcji językowych.

Apraksja.

Agnozja.

Zaburzenia procesów uwagi.

Zaburzenia samoświadomości z perspektywy neuropsychologii klinicznej.

Zaburzenie funkcji wykonawczych.

Omówienie deficytów neuropsychologicznych w wybranych chorobach naczyniowych mózgu.

Zespół zaniedbywania stronnego.

Zaburzenia pamięci.

Blok tematyczny

Metody diagnozy neuropsychologicznej

Metody przesiewowe i badanie w nurcie eksperymentalno-klinicznym.

Metody badania pamięci.

Badanie funkcji wykonawczych.

Blok tematyczny

Problem diagnozy neuropsychologicznej i neurorehabilitacji

Problemy diagnozy stanów pourazowych.

Problemy diagnozy osób w wieku podeszłym.

Analizy przypadków - profil deficytów neuropsychologicznych w wybranych schorzeniach oun:

zespół amnestyczny

pourazowe zaburzenia funkcji wykonawczych

stan po udarze prawej półkuli mózgu

stan po udarze lewej półkuli mózgu

proces dementywny

na przykładzie postępowania diagnostyczno-rehabilitacyjnego u pacjenta na oddziale rehabilitacji neurologicznej

na przykładzie diagnozy trudności neurorozwojowych

Seminarium superwizyjne.

Blok tematyczny

Wprowadzenie do neurorehabilitacji

Problemy neurorehabilitacji.

Dysfunkcje sfery wykonawczej z perspektywy neurorehabilitacji.

Pobierz terminarz zjazdów

Organizacja nauki

Studia trwają dwa semestry i obejmują 200 godzin zajęć dydaktycznych. Zajęcia obejmują 12 zjazdów online i odbywają się średnio co 2-3 tygodnie w soboty i niedziele.

Zajęcia realizowane są w formule online.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Warunki zaliczenia

 • Minimum 80% obecności na zajęciach
 • Zaliczenie 4 sprawdzianów
 • Zaliczenie 2 testów wiedzy
 • Pozytywna ocena opisu przypadku z praktyki własnej w ramach seminarium superwizyjnego

Dokument ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Kadra

Zajęcia prowadzą doświadczeni specjaliści, w tym psychologowie kliniczni, neuropsychologowie, diagności i rehabilitanci neuropsychologiczni.

  Kierowniczka merytoryczna kierunku

 •  
  Joanna Metta-Pieszka
   
  specjalista psychologii klinicznej
 •  
  Gabriela Gorecka-Rawlik
   
  specjalista psychologii klinicznej, neuropsycholog, diagnosta i rehabilitant neuropsychologiczny
 • dr n. med.
  Janusz Kapustecki
  dr n. med.
  ordynator Oddziału Neurologii i Oddziału Udarowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie
 • dr n. hum.
  Piotr Markiewicz
  dr n. hum.
  specjalista psychologii klinicznej w zakresie neuropsychologii
 •  
  Agnieszka Ewa Paprot
   
  psycholog, neuropsycholog, diagnosta i rehabilitant neuropsychologiczny
 •  
  Katarzyna Patykiewicz
   
  psycholog, terapeuta integracji sensorycznej
 • dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
  Krystyna Rymarczyk
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
  psycholog
 • dr hab.
  Iwona Szatkowska
  dr hab.
  dr hab. nauk biologicznych, adiunkt w Zakładzie Neurofizjologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 • dr hab. n. społ.
  Dariusz Wieczorek
  dr hab. n. społ.
  specjalista psychologii klinicznej, neuropsycholog

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz pozytywny wynik rozmowy wstępnej. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek.

W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu kierunku.

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
 2. Załącz odpowiednie dokumenty
 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
 4. Weź udział w rozmowie kwalifikacyjnej
 5. Rozpocznij studiowanie

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Na studia zapisujesz się online.

Po kliknięciu przycisku „Aplikuj” zostaniesz przekierowany do formularza zgłoszeniowego.

Nasz system poprowadzi Cię przez cały proces rekrutacji.

Przygotuj:

 • skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich w zakresie psychologii
 • CV ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowego doświadczenia zawodowego
 • list motywacyjny uzasadniający wybór kierunku
Aplikuj na studia

Załącz odpowiednie dokumenty

W trakcie wypełniania formularza załączasz skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych, CV uwzględniające dotychczasowe doświadczenie zawodowe oraz list motywacyjny uzasadniający wybór kierunku.

Pamiętaj!

 • Dokumenty powinny mieć format JPG/PDF.
 • Wszystkie skany/zdjęcia muszą być czytelne
Aplikuj na studia

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Opłatę wnosisz za pośrednictwem platformy PayU podczas wypełniania formularza rekrutacyjnego.

Uwaga!

 • Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.
Aplikuj na studia

Weź udział w rozmowie kwalifikacyjnej

Biuro CSPiS skontaktuje się z Tobą w celu umówienia terminu spotkania.

Uwaga!

 • Forma i tematyka rozmowy zależą od specyfiki danego kierunku.
 • O szczegóły dopytaj w Biurze CSPiS.
Aplikuj na studia

Rozpocznij studiowanie

Na adres mailowy podany w formularzu dostaniesz powiadomienie o statusie Twojej aplikacji. O przyjęciu na studia poinformujemy Cię w osobnym mailu, a informacje dotyczące pierwszego zjazdu wyślemy na 2 tygodnie przed rozpoczęciem nauki.

Pamiętaj!

 • Liczba miejsc jest ograniczona
 • O przyjęciu na studia decyduje pozytywny wynik rozmowy i kolejność zgłoszeń.
Aplikuj na studia

Opłaty

Opłata rekrutacyjna: 300 PLN

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata za rok studiów (2024-2025)

  Wysokość raty Łączny koszt studiów
Zapłać w 10 ratach 930 PLN 9 300 PLN
Zapłać w 2 ratach 4 400 PLN 8 800 PLN
Zapłać w 1 racie 8 400 PLN 8 400 PLN

Słuchacze wpłacają czesne na na indywidualne subkonta podane w Wirtualnej Uczelni. Termin płatności 1. raty upływa 5 października dla studiów rozpoczynających się jesienią oraz 5 marca dla studiów rozpoczynających się wiosną.

Na 2 tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Sprawdź, jak sfinansować naukę

Nieoprocentowane pożyczki

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na kształcenie obejmujące m.in. studia podyplomowe, kursy, szkolenia. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój możesz otrzymać nawet do 30 000 zł pomocy zwrotnej bez żadnych dodatkowych kosztów. Co ważne, istnieje możliwość umorzenia 20–25% przyznanej kwoty.

Szczegółowe informacje znajdziesz na www.inwestujwrozwoj.pl

Dofinansowanie PARP

Jako mikro, mały lub średni przedsiębiorca możesz otrzymać dofinansowanie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na cele edukacyjne, w tym studia podyplomowe, kursy i szkolenia zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).

Uniwersytet SWPS uzyskał aprobatę PARP i wpis do BUR jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziesz na uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Zniżki dla firm na studia podyplomowe

Uniwersytet SWPS od kilku lat z powodzeniem realizuje przekrojowe projekty dla firm, korporacji i instytucji państwowych. Do każdego z klientów i partnerów podchodzimy indywidualnie i dopasowujemy ofertę do jego potrzeb. Dla pracodawców, którzy skierują do nas większą liczbę pracowników, mamy specjalne oferty cenowe.

O szczegóły zapytaj w CSPiS.

Zostańmy w kontakcie

Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.

Aplikuj
Trwa rekrutacja na studia podyplomowe
na rok akademicki 2024/2025