Gliwny, Marek
Marek Gliwny
 
doświadczony menedżer i praktyk biznesu, psycholog i mentor, MBA
Guzek, Monika
Monika Guzek
 
trenerka międzykulturowa, facylitatorka, project managerka
Kowalski, Krzysztof
Krzysztof Kowalski
 
praktyk biznesu, trener, coach i mentor
Leopold, Mirosława
Etatowy
Nie
Biogram
Tak
Specjalizacja
Psycholog rozwojowy, coach
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Mirosława Leopold
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
dr Mirosława Leopoldpsycholog rozwojowy i coach
Niedzielska-Czyż, Katarzyna
Katarzyna Niedzielska-Czyż
dr
dr Mirosława Leopoldpsycholog, menedżer, z wieloletnią praktyką w doradztwie personalnym
Śliwińska, Karolina
Karolina Śliwińska
 
dr Mirosława Leopoldpsycholog, menedżer sprzedaży, mediator
Zientkowski, Jerzy
Jerzy Zientkowski
 
dr Mirosława Leopoldautor, mentor, mówca profesjonalny
Żółtowski, Bruno
Bruno Żółtowski
 
dr Mirosława Leopoldpsycholog biznesu, trener i coach