hr award color

logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla osób zainteresowanych wyposażeniem i wystrojem wnętrz.

Kontakt

Poznań, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Aranżacja wnętrz

 • Rekrutacja zakończona.
  Start rekrutacji na nowy rok akademicki: kwiecień 2018.

O studiach

"Studia prezentują wiedzę na temat aranżacji wnętrz w pigułce. Program studiów podyplomowych to znakomity punkt wyjścia dla każdego, kto po studiach innych kierunków chce sprawdzić, czy nadaje się na dekoratora, aranżera, stylistę. Podczas zajęć słuchacze zdobywają praktyczne umiejętności projektowe uzupełnione humanistyczną wiedzą z zakresu historii architektury wnętrz, materiałoznawstwa, psychologii widzenia etc.
Studia polecam tym wszystkim, którzy chcą rozwinąć swoje zainteresowania i poszerzyć horyzonty; którzy chcą wnikliwiej przyglądać się rzeczywistości, poszukiwać inspiracji, przekonywać innych do własnych pomysłów."

bernadyMałgorzata Bernady
Kierownik merytoryczny studiów

Partner kierunku

philips

Adresaci studiów

Adresatami studiów są zarówno osoby zajmujące się wyposażeniem i wystrojem wnętrz zawodowo, jak i te pasjonujące się projektowaniem i aranżacją wnętrz w sposób hobbystyczny. Studia przeznaczone są również dla osób zainteresowanych współczesnym wzornictwem, które chcą swoje zainteresowania rozwinąć i poprzeć zarówno wiedzą teoretyczną jak i umiejętnościami praktycznymi, a w efekcie swoje życie zawodowe związać z aranżacją przestrzeni we wnętrzach.

Cel

Studia pozwolą słuchaczom nabyć praktyczne umiejętności warsztatowe z zakresu aranżacji wnętrz oraz wykształcą podstawowe umiejętności planowania i dekorowania wnętrz o różnym przeznaczeniu. Program przewiduje zajęcia m.in. z percepcji wzrokowej, ergonomii, koloru i przestrzeni, technik i technologii stosowanych w projektowaniu wnętrz. Zajęcia warsztatowe z projektowania pomogą trafnie rozpoznawać potrzeby klienta i tym samym używać adekwatnych środków kształtowania wnętrza by powstający projekt był najwyższej jakości i spełniał jego oczekiwania, a tym samym nadawał indywidualny charakter wnętrzu. Dodatkowo uczestnicy zapoznają się z programami komputerowymi wspomagającymi projektowanie.

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie portfolio, które zyska akceptację komisji rekrutacyjnej.

Portfolio powinno składać się z 5 samodzielnie wykonanych prac:

 • maksymalnie 3 fotografie – zdjęcia aranżacyjne wnętrza, detalu (architektonicznego lub innego), martwa natura (dobór elementów dowolny),
 • układ ścienny – dowolnie wybrana ściana wybranego pomieszczenia (istniejącego lub zaprojektowanego) – technika kolażu z wykorzystaniem różnych materiałów (maksymalny format pracy A3),
 • mój ulubiony świat kolorów, motywów, faktur i detali – kolaż wykonany dowolną techniką (wyklejanka, wycinanka, elementy malarstwa i rysunku ect.) z zastosowaniem jak największej ilości różnorodnych materiałów (maksymalny format pracy A3).

Czas trwania

dwa semestry (192 godz.)

Organizacja nauki

Studia podyplomowe trwają 9 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie 9-10 zjazdów i trwają od piątku (od godz. 16.00), soboty (od godz.9.00) do niedzieli (do godz. 16.00). Spotkania odbywają się średnio raz w miesiącu w siedzibie School of Form przy ul. Głogowskiej 18 oraz w siedzibie Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Poznaniu przy ul. gen. T. Kutrzeby 10.

Warunki zaliczenia

Podstawą zaliczenia jest minimum 80% obecność na zajęciach oraz przygotowanie pracy zaliczeniowej w formie projektu wnętrza od inwentaryzacji zastanego wnętrza po dekoracje urządzonej przestrzeni oraz zdanie egzaminu końcowego obejmującego obronę pracy. Absolwenci uzyskują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu SWPS.

Program

Program

BLOK 1 Wprowadzenie do procesu projektowania

1. Warsztaty kreatywności (8 godz.)
2. W poszukiwaniu źródeł inspiracji (4 godz.)
3. Komunikacja z klientem (8 godz.)
4. Współpraca w grupie projektowej (4 godz.)

BLOK 2 Wiedza teoretyczna

1. Zarys historii architektury wnętrz i mebli (16 godz)
2. Design – zarys historii, filozofia i estetyka (6 godz.)
3. Trendy – najnowsze tendencje stylistyczne we wnętrzarstwie (4 godz.)
4. Kolor we wnętrzach (6 godz.)
5. Percepcja wzrokowa (6 godz )

BLOK 3 Wiedza praktyczna

1. Podstawy rysunku odręcznego i technicznego (15 godz.)
2. Zasady kompozycji w projektowaniu (6 godz.)
3. Dokumentacja – zasady inwentaryzacji (6 godz.)
4. Podstawy ergonomii w projektowaniu – funkcja i forma (4 godz.)
5. Zmiana funkcji pomieszczeń (4 godz.)
6. Makietowanie (5 godz.)
7. Instalacje budowlane (4 godz.)
8. Komputerowe wspomaganie projektowania (15 godz.)
9. Różne techniki prezentacji projektów (4 godz.)
10. Materiały i technologie – nacisk na współczesność (8 godz.)
11. Oświetlenie i iluminacja (6 godz.)
12. Wnętrza użyteczności publicznej (4 godz.)

BLOK 4 Proces projektowania

1. Podstawy projektowania architektury wnętrz (45 godz)

SUMA: 192 h

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego,
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa,
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach),
 • Tabela czesnego (parafowana na każdej stronie).

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu),
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego,
 • Kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł,
 • Portfolio, które powinno składać się z 5 samodzielnie wykonanych prac:
  • maksymalnie 3 fotografie – zdjęcia aranżacyjne wnętrza, detalu (architektonicznego lub innego), martwa natura (dobór elementów dowolny),
  • układ ścienny – dowolnie wybrana ściana wybranego pomieszczenia (istniejącego lub zaprojektowanego) – technika kolażu z wykorzystaniem różnych materiałów (maksymalny format pracy A3),
  • mój ulubiony świat kolorów, motywów, faktur i detali – kolaż wykonany dowolną techniką (wyklejanka, wycinanka, elementy malarstwa i rysunku ect.) z zastosowaniem jak największej ilości różnorodnych materiałów (maksymalny format pracy A3).

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie. Biuro mieści się w siedzibie Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Poznaniu przy ulicy Generała Tadeusza Kutrzeby 10 w Poznaniu, w pok. 131.

W przypadku nie składania dokumentów osobiście, zapraszamy przed pierwszym zjazdem do Biura Studiów Podyplomowych w Poznaniu z dowodem osobistym w celu dopełnienia formalności.

Poprawne wypełnienie i zatwierdzenie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów powoduje uruchomienie procedury rekrutacyjnej.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2017-2018
10 rat 600 zł
2 raty 2875 zł
1 rata 5500 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł)

Opłatę kwalifikacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
47 1750 1312 1330 0000 0005 3044
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator kierunku

a pers

Koordynator kierunku

Alicja Pers
tel. 61 27 11 252
e-mail: apers@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
soboty we wrześniu 9.00 - 14.00

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Administratorem danych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą przy ul. Chodakowskiej 19/31, 03-815 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Każdej osobie podającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.

Drukuj