logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla osób chcących skutecznie pracować nad tworzeniem i rozwojem produktów i usług cyfrowych.

Kontakt

Poznań, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

User Experience Design – doświadczenie użytkownika usług cyfrowych

 • Rekrutacja zakończona
  Zajęcia będą prowadzone online lub w formie hybrydowej (online lub offline).

O studiach

"Projektowanie doświadczeń użytkownika to dziedzina często upraszczana do pojedynczych modnych metod lub wręcz przeciwnie – traktowana jako coś abstrakcyjnego i mało wymiernego. Dla nas UX design to odkrywanie i dostarczanie wartości użytkownikom za pośrednictwem produktów i usług. Prowadząc od kilkunastu lat agencję UX, rozumiemy, jak w tym zadaniu łączą się wyzwania biznesowe, możliwości technologii i próba przewidzenia ludzkich motywacji i reakcji. W ramach międzynarodowych szkoleń UX-PM od lat dzielimy się pasją, sposobem myślenia i ciągle ulepszanymi metodami, które pomagają w tej niełatwej specjalizacji. Teraz jesteśmy gotowi, by zaproponować naukę projektowania UX w formacie studiów podyplomowych. Jako pierwsi w Polsce umożliwimy słuchaczom w trakcie całych zajęć stały kontakt z prawdziwymi użytkownikami ich projektu zaliczeniowego poprzez dostęp do specjalnej platformy online."

sitnik wichurskansprojewska.oknspWojciech Chojnacki i Szeran Millo
Kierownicy merytoryczni kierunku

Partner kierunku

SYMETRIA 2013 Logo1

Adresaci studiów

Adresatami studiów są osoby aktywne zawodowo chcące skutecznie pracować nad tworzeniem i rozwojem produktów i usług cyfrowych w kontekście sposobu ich zaprojektowania dla odbiorcy końcowego.

Studia nie wymagają wiedzy na temat User Experience, natomiast pomocna będzie wiedza i zainteresowanie tematyką produktów cyfrowych. Studia będą w szczególności przydatne osobom:

 • pracującym nad tworzeniem/rozwojem produktów cyfrowych, jednak dotychczas bez realnego uwzględnienia perspektywy użytkownika końcowego
 • rozpoczynającym pracę na stanowisku obejmującym projektowanie UX, szczególnie w organizacji, która dopiero tworzy kompetencje w tym zakresie.

Przykładowe specjalizacje osób będących adresatami studiów: marketing, zarządzanie produktem, programowanie.

Uczestnicy studiów zdobędą wszechstronną wiedzę oraz umiejętności, dzięki którym będą oni potrafili:

 • zbierać i analizować wymagania użytkowników końcowych produktów,
 • tworzyć koncepcje produktów i usług cyfrowych z punktu widzenia ich wartości dla biznesu i użytkownika końcowego,
 • prototypować interfejsy użytkownika dla usług cyfrowych w różnych kontekstach,
 • dobierać właściwe metody UX dla kolejnych faz tworzenia i rozwoju usług/produktów cyfrowych,
 • przeprowadzać podstawowe badania doświadczeń użytkowników na poszczególnych etapach prac,
 • moderować pracę warsztatową w ramach procesu powstawania produktu,
 • prezentować, komunikować i argumentować decyzje projektowe,
 • wzmacniać współpracę z różnymi jednostkami biznesowymi biorącymi udział w budowie produktów cyfrowych

.

Cel

Głównym celem studiów jest praktyczne oraz teoretyczne przygotowanie słuchaczy do projektowania produktów i usług cyfrowych ze stałym uwzględnianiem głosu użytkownika końcowego. Studia pozwalają absolwentowi opanować cały proces projektowy - od idei, tworzenia koncepcji, poprzez prototypowanie, aż do uruchomienia i pracy z działającym produktem. Już od pierwszych zajęć słuchacze będą mieli możliwość korzystania z platformy Respoteam™ - zdalnego dostępu do grupy potencjalnych klientów ich projektu zaliczeniowego. Pozwoli to na pracę opartą o stałe rozpoznawanie potrzeb użytkowników końcowych, komunikację i bieżącą weryfikację przygotowywanych dla nich pomysłów. Posiadający bogate i aktualne doświadczenie praktyczne wykładowcy budują przestrzeń dla swobodnej wymiany myśli i konsultacji bieżących wyzwań zawodowych, z jakimi na co dzień mierzą się uczestnicy studiów.

Co wyróżnia nasz program

Praktyka

 • Nauka sposobu myślenia nastawionego na wartość użytkowników, a jednocześnie z mocnymi podstawami biznesowymi
 • Przekazanie „twardych umiejętności” dotyczących obsługi oprogramowania do projektowania i badań
 • Projekt zaliczeniowy tworzony w realnych warunkach i weryfikacją z prawdziwymi użytkownikami
 • Dostęp do platformy Respoteam™ - zdalnego dostępu do grupy potencjalnych odbiorców projektu zaliczeniowego uczestników studiów
 • Kontakt z doświadczonymi ekspertami w branży UX/IT/Digital

Kadra

 • Wykłady i warsztaty projektowe prowadzą osoby na co dzień pracujące przy tworzeniu produktów i usług cyfrowych
 • Możliwość konsultacji bieżących wyzwań zawodowych, z jakimi na co dzień mierzą się uczestnicy studiów
 • Jeden z wykładowców przyjmuje rolę opiekuna projektu zaliczeniowego, zapewnia ciągłość i pomaga grupom w kolejnych etapach pracy z projektem

Zjazdy

 • Program studiów obejmuje 196 godzin zajęć
 • Zajęcia stacjonarne podczas weekendów
 • Konsultacje projektowe w trybie on-line

Czas trwania

2 semestry (196 godzin, 12-13 zjazdów)
30 punktów ECTS

Organizacja nauki

Studia podyplomowe trwają 9-10 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie 12-13 zjazdów, odbywają się w soboty i niedziele. Spotkania odbywają się średnio raz w miesiącu w siedzibie Filii Uniwersytetu SWPS przy ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 w Poznaniu lub w innym budynku wynajmowanym przez Uczelnię.
Każdy z uczestników studiów podczas zajęć z prototypowania będzie zobowiązany korzystać z własnego laptopa. Oprogramowanie zapewnia Uczelnia.

Warunki zaliczenia

Podstawą zaliczenia jest minimum 80% obecność na zajęciach, pozytywny wynik testu obejmującego wiedzę teoretyczną oraz przygotowanie i obrona projektu zaliczeniowego opracowywanego w grupach podczas studiów. Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

W razie potrzeby jesteśmy gotowi do prowadzenia zajęć w trybie online.

Program obejmuje 196 godzin, na które składa się 12 zjazdów po 16-18 godzin. Szczegółowe bloki zajęć:

UX w organizacjach 16h
Zrozum podstawy i wykonaj pierwsze działanie w świecie UX
Razem z grupą wybierz temat projektu zaliczeniowego i zaplanuj etapy prac.

Faza odkrywania: badanie potrzeb 19h
Dowiedz się jak wysłuchać głosu biznesu, rynku i nade wszystko - użytkowników
Zrealizuj badanie eksploracyjne i poznaj potrzeby odbiorców Twojego projektu zaliczeniowego

Faza odkrywania: definiowanie produktu 16h
Dowiedz się jakie metody pomagają zrozumieć CO zbudować
Opracuj wstępną definicję produktu zaliczeniowego i sprawdź czy użytkownicy czują w niej wartość

Faza projektowania: kształtowanie 22h
Naucz się planować JAK zbudować ścieżkę użytkownika oraz fundamenty interfejsu użytkownika
Zaplanuj swój produkt zaliczeniowy, by był gotowy do prototypowania

Faza projektowania: prototypowanie 67h
Poznaj etapy projektowania UX i poznaj dobre praktyki i trendy projektowania najważniejszych typów produktów
Zaprojektuj ekrany produktu zaliczeniowego przy pomocy jednego z narzędzi prototypowania

Faza projektowania: ewaluacja 16h
Przetestuj swój produkt zaliczeniowy z użytkownikami

Faza realizacji 16h
Dowiedz się jak pracować na etapie wykonania produktu

UX w rozwoju produktu 12h
Dowiedz się jak pracować nad doświadczeniami użytkownika w ramach zarządzania produktem

Zakończenie 12h
Zaprezentuj projekt zaliczeniowy swojej grupy przed komisją złożoną z wykładowców

Każdy z uczestników studiów podczas zajęć z prototypowania będzie zobowiązany korzystać z własnego laptopa. Oprogramowanie zapewnia Uczelnia.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Każdy z uczestników studiów podczas zajęć z prototypowania będzie zobowiązany korzystać z własnego laptopa. Oprogramowanie zapewnia Uczelnia.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie oraz na stronie Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości http://warp.org.pl/oferta/dotacje/

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2020-2021
10 rat  960 zł
2 raty  4 625 zł
1 rata  8 900 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł w tym:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

 

Koordynator kierunku

a pers

Koordynator kierunku

Alicja Pers
tel. 61 27 11 252
e-mail: apers@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura Biura Centrum Studiów Podyplomowych w Poznaniu:

 • od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.00;

W przypadku wizyty bezpośredniej w Biurze wymagane jest wcześniejsze telefoniczne ustalenie dnia i godziny wizyty.