Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
string(64) "https://rekrutacja.swps.pl/s/offer-selection?rev=a2bQt0000007Hcm"

O studiach

Projektowanie usług to interdyscyplinarna dziedzina, która łączy metody i narzędzia zaczerpnięte z socjologii, psychologii, strategii biznesowej, zarządzania, etnografii, badań społeczno-gospodarczych, ewaluacyjnych czy projektowania UX. Program zajęć koncentruje uwagę na relacjach i interakcjach między ludźmi oraz pomiędzy fizycznymi i wirtualnymi aspektami danej usługi, występującymi w procesie jej świadczenia.

Nasze studia pomogą odkryć, zdefiniować i rozwinąć praktyczne umiejętności projektowania i ewaluacji usług, z których użytkownicy będą chcieli korzystać, i które będą polecać innym. Tak w instytucjach publicznych, jak i w biznesie, zapewnienie wysokiej jakości usług jest nadal wyzwaniem, to otwiera możliwości nowej grupie specjalistów – projektantom usług, których obecnie poszukują największe polskie i zagraniczne firmy, reprezentujące najróżniejsze branże.

Więcej informacji o studiach

Uczymy praktycznego podejścia do

 • projektowania doświadczeń,
 • badania potrzeb użytkowników usług,
 • tworzenia zorientowanego na odbiorcę,
 • oceny wartości proponowanych rozwiązań,
 • tworzenia i testowania prototypów usług,
 • argumentowania decyzji projektowych,
 • projektowania doświadczeń użytkowników,
 • prototypowania z uwzględnieniem perspektywy klienta.
 
 

Partnerzy kierunku

Studia School of Form

Czy to studia dla ciebie?

To studia dla osób, które pracują w szeroko pojętych usługach lub tworzą produkty w obszarze biznesu, sektorze publicznym, służbie zdrowia, edukacji, programach finansowanych z funduszy europejskich, oraz w innych pokrewnych obszarach.

Program został przygotowany dla każdego, kto chce wykorzystać elementy service designu w swojej pracy, w szczególności na takich stanowiskach, jak:

 • badacz,
 • projektant UX,
 • psycholog,
 • socjolog,
 • etnolog,
 • projektant wnętrz,
 • architekt,
 • architekt informacji,
 • projektant programów publicznych,
 • badacz sektora społeczno-gospodarczego,
 • ewaluator interwencji publicznych,
 • manager,
 • product owner.

Dlaczego warto?

 1. Będziesz mieć ponad 190 godzin pracy warsztatowej – zajęcia teoretyczne stanowią znikomy procent programu.
 2. Poznasz nowoczesne metody projektowania usług i tworzenia innowacji dla biznesu (Design Thinking).
 3. Nauczysz się projektować usługi z myślą o przyszłości rynku (Future Thinking).
 4. Stworzysz projekt wspólnie z potencjalnym klientem lub pracodawcą.

Sprawdź więcej powodów, dla których warto studiować

Umiejętność obserwowania i analizowania obecnej sytuacji na rynku usług jest istotną kwestią projektowania konkurencyjnych procesów. W podejściu service design idziemy jednak o krok dalej. Uczymy jak na podstawie wyciągniętych wniosków, wdrażać zmiany zorientowane na potrzeby przyszłości.

Podczas zajęć słuchacze tworzą projekt wspólnie z klientem, dla którego projektują usługę. Swoich partnerów wybierają z propozycji przedstawionych przez kierownika studiów lub proponują ich sami. Taka współpraca nad realnym wyzwaniem daje szansę na faktyczne wdrożenie w biznesie wypracowanych efektów i możliwość rozpoczęcia nowej ścieżki zawodowej zaraz po studiach.

Program studiów

Blok tematyczny

Wstęp

Blok poświęcony sprawom organizacyjnym oraz zapoznaniu się uczestników. Słuchacze tworzą swoje wizytówki, dzieląc się swoim dotychczasowym doświadczeniem zawodowym i kompetencjami. Na tej podstawie zostają przydzieleni do interdyscyplinarnych zespołów, które w ciągu roku akademickiego realizują wybrany przez siebie projekt dla konkretnego klienta (firmy lub organizacji).

Wprowadzenie – o studiach i procesie Service Design (8 godz.)

Predyspozycje, pozwalające tworzyć innowacyjne rozwiązania/ Inspiracja - (2 godz.)

Wstęp do budowania zespołów / Wizytówki studentów (8 godz.)

Budowanie zespołów i prezentacja wyzwań projektowych / Praca zespołów (8 godz.)

Przygotowanie do spotkania z przedstawicielami klientów / Praca zespołów (8 godz.)

Blok tematyczny

Discover

Blok odpowiada pierwszej fazie procesu projektowego. To zajęcia, na których wspólnie z przedstawicielami klienta, słuchacze w ramach swoich zespołów potwierdzają startowy cel projektu. Są zapoznawani z podstawami przygotowania i realizacji badań jakościowych, a następnie samodzielnie je przeprowadzają.

Ustalanie celów projektu – praca z przedstawicielami klienta / Praca zespołów (6 godz.)

Wykorzystanie badań jakościowych w pracach nad usługami / Inspiracja (2 godz)

Badania jakościowe w projektowaniu usług – planowanie / Praca zespołów (6 godz.)

Ekosystem usług /Inspiracje (4 godz.)

Badania jakościowe – przegląd stanu zaawansowania / Praca zespołów (4 godz.)

Blok tematyczny

Define

Faza analizy danych zebranych na wcześniejszym etapie – definicja wyzwania projektowego, tzw. design challenge. Blok skupia się na zasadach oraz analizie danych jakościowych zebranych w fazie Discover. Zespoły pracują m.in. z personami, customer journey map „as is”, oraz wytycznymi projektowymi (design scope). Definiują również docelowy design challenge dla swoich projektów (w ramach zaliczenia).

Badania jakościowe w projektowaniu usług – analiza cz.1 / Praca zespołów (8 godz.)

Badania jakościowe w projektowaniu usług – analiza cz.2 / Praca zespołów (8 godz.)

Praca z wytycznymi projektowymi / Praca zespołów (8 godz.)

Projektowanie wartości dla klienta cz. 2 / Praca zespołów (8 godz.)

Wskaźniki efektywnościowe w organizacji / Praca zespołów (8 godz.)

Blok tematyczny

Develop

Projektowanie usług to działanie iteracyjne. Na starcie fazy Develop zespół generuje jak największą liczbę możliwych rozwiązań, a następnie wybiera jedno do szybkiego prototypowania i testowania. Ważne jest, aby przygotować się na to, że pierwszy pomysł zawsze będzie do poprawy.

Wykorzystanie trendów – wprowadzenie do Futures Thinking / Inspiracja (12 godz.)

Nowe technologie w projektowaniu usług / Inspiracja (2 godz.)

Wykorzystanie technik kreatywnych w projektowaniu usług / Praca zespołów (10 godz.)

Projektowanie ścieżki klienta w praktyce / Praca zespołów (6 godz.)

Prosty język w usługach / Inspiracje (4 godz.)

Prototypowanie usług / Praca zespołów (8 godz.)

Blok tematyczny

Deliver

Słuchacze dowiedzą się co wpływa na kulturę customer experience oraz jak budować ją w firmach i organizacjach. Storytelling wesprze zespoły w budowaniu narracji wokół rozwiązań, tak aby jak najlepiej komunikować ich unikalne wartości. Dodatkowo zajęcia mają na celu wyczulić słuchaczy na aspekt biznesowy projektowanych przez nich usług.

CX – projektowanie unikatowych doświadczeń klienta / Inspiracja (12 godz.)

Wskaźniki efektywnościowe w organizacji /Praca zespołów (4 godz.)

Ocena potencjału biznesowego projektowanych rozwiązań / Inspiracja (4 godz.)

Projektowanie procesu świadczenia usługi – Service Blueprint / Praca zespołów (12 godz.)

Blok tematyczny

Finał

Ostatni zjazd, na którym słuchacze w formule przedstawiają efekty swojej całorocznej pracy w zespołach. Ich prezentacja wraz z raportem końcowym są głównymi elementami składowymi oceny na koniec studiów.

Obrony projektów (8 godz.)

Ewaluacja studiów wraz ze studentami (4 godz.)

Blok tematyczny

Tutoring

Każda grupa projektowa pracuje ze swoim tutorem w trybie online. Jego rolą jest wsparcie dla zespołu w kluczowych momentach, odpowiedź na bieżące pytania dotyczące procesu projektowego lub kolejności poszczególnych działań. Tutorzy są absolwentami tego kierunku.

Spotkania online w trakcie realizacji projektu (14 godz.)

Organizacja nauki

Studia trwają dwa semestry i obejmują 194 godzin dydaktycznych zajęć (w tym 14 godz. tutoringu i 4 godz. ewaluacji), realizowanych w formie warsztatów i interaktywnych seminariów. Zjazdy odbywają się w weekendy, maksymalnie dwa razy w miesiącu.

Studia w całości realizowane są online. Zajęcia realizowane są w trakcie 14 zjazdów przez 9 miesięcy.

Słuchacze pracują w zespołach, również pomiędzy zjazdami. Prowadzą badania z użytkownikami, spotykają się ze sponsorami, wspólnie przygotowują się do zjazdów.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Warunki zaliczenia

 • Minimum 80% obecności na zajęciach
 • Uzyskanie pozytywnej oceny z obrony projektu przygotowanego w zespołach w trakcie studiów. Praca zaliczeniowa polega na zaprojektowaniu konkretnej usługi i przygotowaniu rozwiązań wdrożeniowych.

Dokument ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Kadra

Zajęcia prowadzą wszechstronni specjaliści z dużym doświadczeniem na rynku projektowania usług.

  Kierowniczki merytoryczne studiów

 • dr hab.
  Magdalena Kochanowska
  dr hab.
  kuratorka, krytyk designu
 •  
  Agnieszka Mróz
   
  projektantka usług, badaczka
 •  
  Bartosz Balewski
   
  Head of UX, TGTH
 • dr
  Maksymilian Bielecki
  dr
  psycholog, neurokognitywista
 •  
  Rafał Czupryński
   
  ewangelista, trener, informatyk, storyteller
 •  
  Weronika Rochacka Gagliardi
   
  strateg & projektantka usług
 •  
  Sylwia Hull-Wosiek
   
  trener, konsultant, coach, facylitator
 •  
  Rafał Kołodziej
   
  CEO Greenhat Innovatiom, coufounder FutureS Thinking
 •  
  Wiesław Kotecki
   
  Customer Strategy and Applied Design, Deloitte Central Europe
 •  
  Magdalena Macko-Gizińska
   
  Chief Customer Officer, Board Member w Nationale-Nederlanden Poland
 •  
  Joanna Rutkowska
   
  senior design researcher i service designer
 •  
  Ludmiła Rychter
   
  Senior Innovation Lead, Centrum Innowacji ING

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dotychczasowe wykształcenie i doświadczenie zawodowe kandydata. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek. Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu kierunku.

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
 2. Załącz odpowiednie dokumenty
 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
 4. Rozpocznij studiowanie

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Na studia zapisujesz się online.

Po kliknięciu przycisku „Aplikuj” zostaniesz przekierowany do formularza zgłoszeniowego.

Nasz system poprowadzi Cię przez cały proces rekrutacji.

Przygotuj:

 • Skan dyplomu ukończenia studiów wyższych
Aplikuj na studia

Załącz odpowiednie dokumenty

W trakcie wypełniania formularza załączasz

 • skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych,

Pamiętaj!

 • Dokumenty powinny mieć format JPG/PDF.
 • Wszystkie skany/zdjęcia muszą być czytelne
Aplikuj na studia

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Opłatę wnosisz za pośrednictwem platformy PayU podczas wypełniania formularza rekrutacyjnego.

Uwaga!

 • Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.
Aplikuj na studia

Rozpocznij studiowanie

Na adres mailowy podany w formularzu dostaniesz powiadomienie o statusie Twojej aplikacji. O przyjęciu na studia poinformujemy Cię w osobnym mailu, a informacje dotyczące pierwszego zjazdu wyślemy na 2 tygodnie przed rozpoczęciem nauki.

Pamiętaj!

 • Liczba miejsc jest ograniczona
 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Aplikuj na studia

Opłaty

Opłata rekrutacyjna: 300 zł

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata za rok studiów (2024-2025)

  Wysokośc raty Łączny koszt studiów
Zapłać w 10 ratach 1 030 PLN 10 300 PLN
Zapłać w 2 ratach 4 900 PLN 9 800 PLN
Zapłać w 1 racie 9 400 PLN 9 400 PLN

Słuchacze wpłacają czesne na na indywidualne subkonta podane w Wirtualnej Uczelni. Termin płatności 1. raty upływa 5 października dla studiów rozpoczynających się jesienią oraz 5 marca dla studiów rozpoczynających się wiosną.

Na 2 tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Sprawdź, jak sfinansować naukę

Nieoprocentowane pożyczki

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na kształcenie obejmujące m.in. studia podyplomowe, kursy, szkolenia. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój możesz otrzymać nawet do 30 000 zł pomocy zwrotnej bez żadnych dodatkowych kosztów. Co ważne, istnieje możliwość umorzenia 20–25% przyznanej kwoty.

Szczegółowe informacje znajdziesz na www.inwestujwrozwoj.pl

Dofinansowanie PARP

Jako mikro, mały lub średni przedsiębiorca możesz otrzymać dofinansowanie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na cele edukacyjne, w tym studia podyplomowe, kursy i szkolenia zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).

Uniwersytet SWPS uzyskał aprobatę PARP i wpis do BUR jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziesz na uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Zniżki dla firm na studia podyplomowe

Uniwersytet SWPS od kilku lat z powodzeniem realizuje przekrojowe projekty dla firm, korporacji i instytucji państwowych. Do każdego z klientów i partnerów podchodzimy indywidualnie i dopasowujemy ofertę do jego potrzeb. Dla pracodawców, którzy skierują do nas większą liczbę pracowników, mamy specjalne oferty cenowe.

O szczegóły zapytaj w CSPiS.

Zostańmy w kontakcie

Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.

Aplikuj
Trwa rekrutacja na studia podyplomowe
na rok akademicki 2024/2025