logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla osób, które zarządzają markami lub firmami, pracują w działach marketingu, sprzedaży, PR lub pokrewnych i mają minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe.

Kontakt

Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Kreowanie i zarządzanie markami luksusowymi

 • REKRUTACJA TRWA.
  STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022 PROWADZONE BĘDĄ W FORMIE STACJONARNEJ.

O studiach

"Studia zarządzania markami luksusowymi prowadzone przez ekspertów praktyków na co dzień pracujących dla takich marek jak BMW, Moet Hennessy, Vogue, Rolls Royce i wielu innych. Solidna porcja wiedzy praktycznej i teoretycznej z obszaru marek premium i luxury. Zajęcia wzbogacone szerokim panelem prelegentów w Polski i ze świata - najbardziej uznanych liderów w swoich dziedzinach od segmentu motoryzacji, poprzez fashion po hospitality. Nieocenione źródło wiedzy i networkingu."

justyna adamczykJustyna M. Adamczyk
kierowniczka merytoryczna kierunku

Adresaci

Adresatami studiów są osoby, które już są związane zawodowo z markami obszaru premium i luxury lub planują tak pokierować swoją karierą, aby do tej branży dołączyć. Adresatami programu są także osoby tworzące własne firmy i marki i pragnące podwyższyć ich status oraz lepiej opracować customer experience, opierając wiedzę na doświadczeniu przekazanym przez ekspertów pracujących dla najwyżej cenionych marek na świecie. Przekrój wiedzy z obszarów fashion (moda, dodatki), automotive, hospitality (hotele, spa, restauracje), sztuki, mediów, kosmetyków i alkoholi pozwoli na poznanie zasad wspólnych dla marek luksusowych we wszystkich obszarach oraz na zgłębienie specyfiki każdej z nich. Bezcenna porcja wiedzy i kontaktów niezależnie od tego, z którym segmentem absolwenci będą chcieli się związać.

Cel

Celem stworzenia tego programu jest przekazanie narzędzi praktycznych i wiedzy tak, aby podnieść poziom polskiego rynku produktów i usług luksusowych oraz zwiększyć świadomość i kompetencje potrzebne dla kształtowania customer experience na najwyższym poziomie.
Autorski program powstał w oparciu o programy najbardziej cenionych uniwersytetów świata i zakłada największy możliwy kontakt z praktykami i rzeczywistymi case’ami, które w tej chwili stanowią wyzwanie i kształtują przyszłość branży. Dla jego realizacji zostali zebrani w jednym miejscu i czasie najwybitniejsi eksperci w tej części Europy, a ich wykłady i seminaria wzbogacone będą wystąpieniami kilkunastu panelistów pośród najbardziej cenionych praktyków na świecie.

Dlaczego warto?

To unikalne miejsce i okazja, aby:

 • Zdobyć szeroki wachlarz wiedzy teoretycznej o markach luksusowych i premium;
 • Mieć dostęp do szerokiego grona praktyków od lat pracujących dla najbardziej uznanych firm na świecie;
 • Brać udział w opracowywaniu case’ów, które są rzeczywiste i obecnie zajmują zarządzających tą branżą;
 • Pozyskać kompetencje potrzebne do pracy w segmentach premium i luxury;
 • Zbudować portfolio networkingowe w Polsce i na świecie;
 • Poznać pasjonatów branży i stać się jednym z nich!

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest frekwencja na zajęciach (80%), oddanie w terminie i zaliczenie jednego case’u indywidualnego oraz uzyskanie pozytywnej oceny z obrony projektu przygotowanego podczas pracy realizowanej w 2-3 osobowych zespołach przez cały okres trwania studiów. Celem realizacji tego projektu jest przekrojowe opracowanie zagadnienia dotyczącego jednego z wybranych segmentów rynku luksusu.

Czas trwania

180 godzin, dwa semestry.

Organizacja nauki

Studia podyplomowe trwają 9-10 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie 11-12 zjazdów, odbywają się w soboty i niedziele. Spotkania odbywają się średnio raz w miesiącu w siedzibie Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Studia są planowane w formie hybrydowej tj. niektóre zjazdy będą realizowane w formie online, a pozostałe zajęcia odbędą się w budynku, o ile sytuacja pandemiczna na to pozwoli.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymają, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu SWPS.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Program obejmuje 180 godzin zajęć dydaktycznych, realizowanych w formie warsztatów, seminariów oraz wykładów. Studia trwają dwa semestry (ok. 12 zjazdów), zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. W razie potrzeby jesteśmy gotowi do prowadzenia zajęć w trybie online.
Podczas zjazdu odbywa się średnio 8 godzin zajęć dziennie. Godzina akademicka to 45 minut zajęć dydaktycznych. Większość zajęć prowadzonych jest w trybie seminaryjnym przez praktyków rynkowych. Na zajęcia zapraszani są goście z Polski i zagranicy. Zajęcia prowadzone przez zagranicznych specjalistów (kilkanaście godzin) będą prowadzone po angielsku, stąd znajomość języka angielskiego jest rekomendowana.

I BLOK: PODSTAWY TEORETYCZNE

 • Definicje luksusu, zarys historii luksusu.
 • Prezentacja raportu na temat sytuacji branży luksusu w Polsce i na świecie.
 • Zachowania konsumenckie i komunikacja marketingowa, narzędzia, storytelling.
 • Podstawy prawne.
 • Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu.


II BLOK: ART & MEDIA

Sztuka, moda, siła marki:

 • Moda i sztuka – czy aby na pewno nierozerwalny związek? Wizualna historia luksusu. Marka, czyli co? Brand value w biznesie luksusu. Estetyczne pozycjonowanie, rynkowe tryumfy.
 • Czy potrzebujemy sztuki, aby zbudować markę? Kody, znaki, wyróżniki.
 • Kiedy sztuka czerpie z mody a moda staje się sztuką?
 • Przyszłość lukusu, czyli where are we going?
 • Nowe technologie, nowe źródła finansowania, nowe rynki. Jak zdążyć przed czasem?
 • Zrównoważony rozwój – trend czy rzeczywistość?
 • Vogue Polska – nie mogliśmy sobie wymarzyć lepszego startu? – case study.
 • Chylak, Butrym, McCarteny, kto jeszcze? – marka i marka osobista – case study.
 • Od kolekcji sztuki przez kolaboracje po branding, dlaczego to się udaje?
 • Zajęcia podsumowujące. Nie zmieniając niczego, nic się nie zmieni – o postawie artystów i świata mody wobec zmieniającej się rzeczywistości, która rzuca nam kolejne wyzwania.

III BLOK: ALCOHOLS & COSMETICS

Konsumpcyjne dobra luksusowe - alkohole i kosmetyki:

 • Rynek dóbr luksusowych w Polsce: specyfika, rozwój i perspektywy. Wyzwania i szanse rynku konsumpcyjnych dóbr luksusowych na przykładzie branży alkoholi i kosmetyków.
 • Marketing dóbr luksusowych czy marketing doświadczeń? W jaki sposób marka luksusowa kreuje pożądanie? Jak efektywnie zarządzić marka luksusową?
 • Kreowanie brand equity i rozwój marki luxury i super luxury na rozwijającym się i dojrzałym rynku.
 • Strategie sprzedażowe i dystrybucyjne marek luksusowych. Dystrybucja: Słabe ogniwo marek luksusowych? Hospitality w kreowaniu premium dystrybucji marek luksusowych alkoholi
 • Waga sustainability w działalności firm z obszaru dóbr luksusowych.
 • Wyzwania przyszłości i kierunki rozwoju luksusowych dóbr konsumpcyjnych.
 • Opracowanie całościowej biznesowej strategii (grupa docelowa, pozycjonowanie cenowe, marketing &PR, dystrybucja, timing, etc) wprowadzenia na rynek Polski nowej marki alkoholowej.

IV BLOK: EXPERIENTIAL & HOSPITALITY

Luksus niematerialny - hotele, spa, restauracja, wellbeing i wiele więcej:

 • Rosnąca rola i obecna skala luksusu niematerialnego.
 • Doznawać vs. mieć – nowa twarz branży luksusu.
 • Client experience – doświadczenie ważniejsze niż kiedykolwiek. Trendy i metodologia projektowania doznań.
 • Od pomysłu do dystrybucji, czyli optymalne wdrożenie produktu luksusowego – design thinking w projektowaniu doznań i produktów luksusowych.
 • Nowe formy komunikacji: social media, e-commerce, era influencerów.
 • Online – przenoszenie client experience do sieci.
 • Pricing i pozycjonowanie (hotele bez gwiazdek), rankingi.
 • Zarządzanie markami z wieloletnią tradycją vs kreowanie nowych marek luksusu.
 • Personal branding w hospitality.
 • Innowacje w sferze luksusu.
 • Społeczna odpowiedzialność i stale rosnąca moda na ekologię.
 • Trendy i przyszłość segmentu niematerialnego luksusu.

V BLOK: LUXURY GOODS

Twarde obszary luksusu: samochody, nieruchomości, jachty:

 • Przedstawienie rynku Automotive Premium i Luxury – konkurenci czy sojusznicy marki/uczestnicy rynku, pozycjonowanie cenowe, mierniki sukcesu.
 • Customer journey – from love affair to love story. Założenia i realizacje strategii pozyskania i lojalizacji klienta/użytkownika w segmentach.
 • Kreacja wartości marki – overall experience,bespoke/made to measure.
 • Advisory: interakcja z klientem-Sprzedawca czy Opiekun.
 • Dystrybucja: inspiracja vs. aspiracja - monobrand, multibrand, Pop up czy No store.
 • E commerce – jako kanał sprzedaży marki Premium.
 • Komunikacja – strategie obecności w mediach online/offline oraz PR.
 • Wykorzystanie synergii miedzy sektorami oraz Art branding.
 • Nowe technologie dla luksusu – emobility i zrównoważony rozwój.
 • Trendy Automotive – prognoza zachowań konsumenckich.
 • Nieruchomości luksusowe i premium – kategoryzacja nieruchomości mieszkalnych, trendy światowe i ich odzwierciedlenie w Polsce.
 • Pływać w luksusie – przedstawienie rynku luksusowych jachtów oraz trendów konsumenckich.


VI BLOK: MODA, BIŻUTETRIA I ZEGARKI

Luksus użytkowy - moda, biżuteria, dodatki, zegarki:

 • Obraz rynku, jego charakterystyka, dane liczbowe, punkty szczególne.
 • Strategie i modele biznesowe, pricing, badania rynkowe.
 • Segmentacja klientów, projektowanie doznań (customer experience), design.
 • Marketing, komunikacja marketingowa, PR.
 • Dystrybucja i sprzedaż.
 • E-commerce.
 • Trendy i predykcje przyszłości.
 • Zagadnienia etyki, sustainability.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje rozmowa kwalifikacyjna.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2021-2022
10 rat  1 380 zł
2 raty  6 650 zł
1 rata  12 900 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni [w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek].

Istnieje możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

 

Kontakt

Kontakt

 • telefon (czynny: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-17.00)

         +48 22 104 75 08

Godziny otwarcia biura:

 • poniedziałek-piątek: 9.00-17.00
 • weekendy: 8.00-14.00


Do odwołania biuro pracuje w systemie zdalnym.