Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
string(64) "https://rekrutacja.swps.pl/s/offer-selection?rev=a2bQt0000007Hba"

Kierunek dostępny także w:

Wrocławiu, Krakowie.

O studiach

Studia podyplomowe z psychoonkologii stanowią wyjątkową ofertę dla lekarzy, pielęgniarek, psychologów i innych specjalistów, którzy pracują z osobami chorymi na nowotwór i ich rodzinami.

Nasi słuchacze zdobywają głęboką wiedzę na temat wpływu nowotworu na jakość życia chorych i ich rodzin, doskonalą umiejętność udzielania skutecznego wsparcia oraz zgłębiają aspekty medyczne, etyczne i prawne związane z chorobą nowotworową.

Absolwenci tego kierunku posiadają niezastąpione kompetencje. Potrafią zapewnić kompleksową opiekę pacjentom onkologicznym i ich rodzinom, zmagającym się z diagnozą, trudnościami w procesie leczenia, nawrotem choroby, perspektywą nadchodzącej śmierci lub utraty bliskiej osoby. Wiedzą, jak udzielać profesjonalnego wsparcia w procesie przechodzenia żałoby po jej odejściu.

 

Czy to studia dla ciebie?

Kierunek jest adresowany do osób, które pracują lub zamierzają pracować z chorymi na nowotwór i ich rodzinami.

To idealna ścieżka rozwoju dla:

 • psychologów
 • lekarzy
 • pielęgniarki
 • fizjoterapeutów
 • dietetyków
 • duchownych
 • pracowników socjalnych

Dlaczego warto?

 1. Ukończenie studiów podyplomowych z psychoonkologii jest wymagane przy ubieganiu się o certyfikaty psychoonkologa i superwizora psychoonkologii, wydawane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
 2. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 29 października 2013 r. psychologowie, którzy chcą pracować w opiece paliatywnej lub hospicyjnej, muszą ukończyć studia podyplomowe z psychoonkologii.
 3. Dzięki umiejętnościom rozwiniętym podczas studiów będziesz w stanie skutecznie pomagać osobom w najtrudniejszych momentach życia.
 4. Studia objęte są patronatem Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego oraz Krajowej Szkoły Psychoonkologii.

Program studiów

Blok tematyczny

Aspekty psychologiczne choroby nowotworowej (dorośli, adolescenci, dzieci) na wszystkich etapach leczenia. Leczenie przyczynowe radykalne, wznowa, zaawansowany stan choroby nowotworowej

wykłady: 24 godz., warsztaty: 26 godz.

Choroba nowotworowa w okresie leczenia przyczynowego z akcentem na zasoby pacjenta

aspekty psychologiczne

Przygotowanie pacjenta do różnych form leczenia

(bazowanie na zasobach)

Rodzinna historia choroby nowotworowej

Chory – tworzenie i utrzymywanie relacji na wszystkich etapach leczenia

Choroba nowotworowa i inwalidztwo

budowanie nowej tożsamości w oparciu o radzenie sobie z trudnościami, mocne strony osobowości, pozytywny program na życie

Nawrót choroby u pacjenta dorosłego

Nawrót choroby u dziecka i nastolatka

Pacjent dorosły w sytuacji rezygnacji z leczenia przyczynowego

Pacjent dorosły i jego rodzina w trakcie leczenia objawowego

Wpływ diagnozy onkologicznej na seksualność pacjenta

Krótko- i długotrwały wpływ interwencji na seksualność pacjenta

Intrapsychiczne i diadyczne skutki problemów onkologicznych wpływające na seksualność

Blok tematyczny

Rodzina i bliscy chorego (dorośli, adolescenci, dzieci) na wszystkich etapach leczenia choroby nowotworowej

wykłady: 8 godz., warsztaty: 12 godz.

Rodzina pacjenta dorosłego w okresie leczenia przyczynowego

Rodzina pacjenta dorosłego, u którego zdiagnozowano wznowę

Rodzina pacjenta dorosłego w sytuacji rezygnacji z leczenia przyczynowego

Rodzina nastolatka na wszystkich etapach leczenia

Różne sytuacje trudne dla rodziny pacjenta

Blok tematyczny

Komunikacja personelu z chorym ( i odwrotnie), rodziny z chorym (i odwrotnie), personelu z rodziną (i odwrotnie) i członków personelu między sobą

wykłady: 11 godz., warsztaty: 16 godz.

Komunikowanie złych i dobrych wiadomości pacjentowi na wszystkich etapach leczenia przyczynowego i objawowego

Techniki przekazywania złych i dobrych wiadomości

Współpraca w zespole, pacjent kłopotliwy dla personelu

Praca w zespole – sytuacje praktyczne

Budowanie pozycji zawodowej

Specyfika zespołu leczącego

Postawy rodziców, nastolatków i dzieci wobec zespołu leczącego

Blok tematyczny

Jakość życia pacjenta i rodziny (dorośli, nastolatki, dzieci) oraz personelu

wykłady: 16 godz., warsztaty: 15 godz.

Rozpoznawanie i realizowanie potrzeb u pacjenta dorosłego oraz udzielanie wsparcia rodzinie i pacjentowi

Rola nadziei u chorego i jego rodziny – potrzeby, postawy

System wsparcia dla dziecka, nastolatka i opiekunów

Ból i sposoby radzenia sobie z nim

Wsparcie duchowe

Zespół zmęczenia pomaganiem, zespół chronicznego zmęczenia

Jak sobie radzić, jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu

Blok tematyczny

Chory wyleczony (dorosły, nastolatek, dziecko) i rodzina

wykłady: 5 godz., warsztaty: 6 godz.

Pacjent dorosły wyleczony

Rodzina pacjenta dorosłego wyleczonego (wspieranie, bazowanie na zasobach)

problemy psychologiczne

Pacjent (nastolatek, dziecko) wyleczony

Blok tematyczny

Rodzina i chory (dorosły, adolescent, dziecko) w okresie umierania i śmierci – problemy psychologiczne

wykłady: 6 godz., warsztaty: 28 godz.

Przygotowanie chorego dorosłego do śmierci

Pacjent umierający

Scenariusze umierania dorosłych

Scenariusze umierania dzieci i nastolatków

Ostatnie pożegnanie

Rodzina umierającego pacjenta dorosłego

Blok tematyczny

Problemy medyczne związane z rozpoznaniem i leczeniem choroby nowotworowej (dorośli, adolescenci, dzieci)

wykłady: 22 godz., warsztaty: 10 godz.

Etiologia i epidemiologia nowotworów

Specyfika postępowania z chorymi psychicznie z rozpoznaną chorobą nowotworową

Problemy psychiatryczne towarzyszące chorobie nowotworowej

(od diagnozy do śmierci)

Powikłania leczenia

Leczenie paliatywne

Specyfika leczenia objawowego u dzieci i nastolatków

Problemy leczenia objawowego w zaawansowanej chorobie nowotworowej

Stany nagłe w onkologii i medycynie paliatywnej

Blok tematyczny

Dylematy etyczne i prawne stojące przed lekarzem i psychologiem w sytuacji umierania pacjenta

wykłady: 7 godz., warsztaty: 7 godz.

Problemy etyczne i prawne związane z podejmowaniem decyzji terapeutycznych w przypadku dorosłych, nastolatków i dzieci

Dylematy etyczne i prawne stojące przed lekarzem, gdy pacjent jest u schyłku życia

Blok tematyczny

Żałoba

wykłady: 4 godz., warsztaty: 2 godz.

Żałoba i jej rodzaje po śmierci dorosłego

Żałoba i jej rodzaje po śmierci dziecka i nastolatka

Blok tematyczny

Techniki pracy z pacjentem i rodziną (dorosły, nastolatek, dziecko) nastawione na profilaktykę i wykorzystywanie zasobów do zdrowienia

wykłady: 2 godz., warsztaty: 25 godz.

Techniki pracy z dzieckiem

Racjonalna Terapia Zachowania

Profilaktyka i wykorzystanie zasobów do zdrowienia u dorosłych – techniki

Profilaktyka i wykorzystanie zasobów do zdrowienia u nastolatków i dzieci – techniki

Organizacja nauki

Studia trwają dwa semestry i obejmują 252 godziny dydaktyczne, w tym 105 godzin wykładów i 147 godzin warsztatów. Zjazdy odbywają się co 2–3 tygodnie w weekendy.

Zajęcia realizowane są w formule hybrydowej – wybrane wykłady i warsztaty są prowadzone stacjonarnie w kampusie Uniwersytetu SWPS, a inne online.

Słuchacze mają dostęp do materiałów edukacyjnych zamieszczanych na stronie internetowej przez prowadzących zajęcia.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Warunki zaliczenia

 • Cząstkowe prace zaliczeniowe z modułów (na ocenę, do wyboru 2 moduły)
 • Praca końcowa (na ocenę): "Projekt pracy z pacjentem lub jego rodziną" z wykorzystaniem wiedzy zdobytej podczas studiów.
 • Egzamin (obrona pracy oraz wiedza teoretyczna) przed kierownikiem studiów podyplomowych z psychoonkologii

Dopuszczalna nieobecność – 4 pełne dni (łącznie) na zajęciach u: M. Rogiewicz i dr hab. M. Rucińskiej, F. Buczyńskiego i M. Kostek. Nieobecność na zajęciach prowadzonych przez pozostałych wykładowców słuchacz zobowiązany jest odrobić.

Dokument ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Kadra

Zajęcia prowadzi zespół wykwalifikowanych teoretyków i praktyków, wśród których są lekarze, psychologowie, superwizorzy i nauczyciele akademiccy.

  Kierowniczka merytoryczna studiów

 • dr
  Maria Rogiewicz
  dr
  psycholog, superwizor psychoterapii
 • Ojciec dr
  Filip Buczyński
  Ojciec dr
  psycholog, psychoterapeuta, superwizor psychoonkologii
 • dr
  Katarzyna Cieślak
  dr
  certyfikowany psychoonkolog i superwizor psychoonkologii Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego
 •  
  Natalia Dominiczak
   
  psycholog kliniczny, psychoterapeuta
 • dr
  Marta Homa
  dr
  psycholog
 • prof. dr hab. n. med.
  Dariusz Kałka
  prof. dr hab. n. med.
  specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, androlog, seksuolog i lekarz certyfikowany z zakresu obesitologii
 • dr n. med.
  Marek Karwacki
  dr n. med.
  specjalista II st. w zakresie pediatrii, onkologii i hematologii dziecięcej
 • dr
  Małgorzata Kostek
  dr
  psycholog, psychoterapeuta, superwizor psychoonkologii
 • prof. dr hab. n. med.
  Małgorzata Krajnik
  prof. dr hab. n. med.
  specjalista chorób wewnętrznych i medycyny paliatywnej, superwizor psychoonkologii
 • dr n. med.
  Monika Rucińska
  dr n. med.
  specjalistka radioterapii onkologicznej, onkologii klinicznej i medycyny paliatywnej oraz superwizor psychoonkologii
 • prof. dr hab. med.
  Krystyna de Walden-Gałuszko
  prof. dr hab. med.
  lekarz specjalista psychiatra, certyfikowany psychoonkolog i superwizor psychoonkologii
 •  
  Bożena Winch
   
  psycholog, certyfikowana psychoterapeutka
 •  
  Joanna Zapała
   
  specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta, certyfikowany psychoonkolog i superwizor psychoonkologii

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek. Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu kierunku.

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
 2. Załącz odpowiednie dokumenty
 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
 4. Rozpocznij studiowanie

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Na studia zapisujesz się online.

Po kliknięciu przycisku „Aplikuj” zostaniesz przekierowany do formularza zgłoszeniowego.

Nasz system poprowadzi Cię przez cały proces rekrutacji.

Przygotuj:

 • skan/zdjęcie dyplomu ukończenia uczelni wyższej
Aplikuj na studia

Załącz odpowiednie dokumenty

W trakcie wypełniania formularza załączasz skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Pamiętaj!

 • Dokumenty powinny mieć format JPG.
 • Wszystkie skany/zdjęcia muszą być czytelne.
Aplikuj na studia

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Opłatę wnosisz za pośrednictwem platformy PayU podczas wypełniania formularza rekrutacyjnego.

Uwaga!

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Aplikuj na studia

Rozpocznij studiowanie

Na adres mailowy podany w formularzu dostaniesz powiadomienie o statusie Twojej aplikacji. O przyjęciu na studia poinformujemy Cię w osobnym mailu, a informacje dotyczące pierwszego zjazdu wyślemy na 7 dni przed rozpoczęciem nauki.

Pamiętaj!

 • Liczba miejsc jest ograniczona.
 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Aplikuj na studia

Opłaty

Opłata rekrutacyjna: 300 PLN

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata za rok studiów (2024-2025)

  Wysokość raty Łączny koszt studiów
Zapłać w 10 ratach 880 PLN 8 800 PLN
Zapłać w 2 ratach 4 150 PLN 8 300 PLN
Zapłać w 1 racie 7 900 PLN 7 900 PLN

Słuchacze wpłacają czesne na na indywidualne subkonta podane w Wirtualnej Uczelni. Termin płatności 1. raty upływa 5 października dla studiów rozpoczynających się jesienią oraz 5 marca dla studiów rozpoczynających się wiosną.

Sprawdź, jak sfinansować naukę

Nieoprocentowane pożyczki

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na kształcenie obejmujące m.in. studia podyplomowe, kursy, szkolenia. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój możesz otrzymać nawet do 30 000 zł pomocy zwrotnej bez żadnych dodatkowych kosztów. Co ważne, istnieje możliwość umorzenia 20–25% przyznanej kwoty.

Szczegółowe informacje znajdziesz na www.inwestujwrozwoj.pl

Zniżki dla firm na studia podyplomowe

Uniwersytet SWPS od kilku lat z powodzeniem realizuje przekrojowe projekty dla firm, korporacji i instytucji państwowych. Do każdego z klientów i partnerów podchodzimy indywidualnie i dopasowujemy ofertę do jego potrzeb. Dla pracodawców, którzy skierują do nas większą liczbę pracowników, mamy specjalne oferty cenowe.

O szczegóły zapytaj w CSPiS.

Zostańmy w kontakcie

Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.

Aplikuj
Trwa rekrutacja na studia podyplomowe
na rok akademicki 2024/2025