Banaszkiewicz, Mateusz
Mateusz Banaszkiewicz
 
psycholog zdrowia
Baum, Ewa
Ewa Baum
dr hab.
Kierownik Zakładu Filozofii Medycyny i Bioetyki
Bąk-Sosnowska, Monika
Monika Bąk-Sosnowska
dr hab.
psycholog kliniczny, psychoterapeuta, nauczyciel akademicki
Głowacka, Agata
Agata Głowacka
 
certyfikowany trener 8xO, terapeutka pracy z ciałem
Grunt-Mejer, Katarzyna
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Katarzyna Grunt-Mejer
Miasto
poznan
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie psychologii
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii i Prawa w Poznaniu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Klinicznej i Zdrowia","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Instytut
Instytut Psychologii
Funkcja w Centrum
[]
dr Katarzyna Grunt-Mejerpsycholog, seksuolog
Gruszczyńska, Ewa
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Ewa Gruszczyńska
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja na uczelni
prorektor ds. dydaktyki
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Zdrowia","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Psychologii
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Ewa Gruszczyńskapsycholog, naukowo zajmuje się badaniami nad stresem
Holas, Paweł
Paweł Holas
dr hab. n. med.
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Ewa Gruszczyńskaspecjalista psychiatra i seksuolog, certyfikowany terapeuta i superwizor terapii poznawczo-behawioralnej, terapeuta podejść opartych na uważności
Jabłoński, Marcin
Marcin Jabłoński
dr hab. n. med.
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Ewa Gruszczyńskaspecjalista psychiatra, lekarz chorób wewnętrznych
Kędzierska, Bogna
Bogna Kędzierska
dr
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Ewa Gruszczyńskapsycholog, psychoterapeuta
Łypacewicz, Agnieszka
Agnieszka Łypacewicz
 
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Ewa Gruszczyńskapsychoanalityk, posiadająca certyfikat IPA
Podgórska, Joanna
Joanna Podgórska
dr
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Ewa Gruszczyńskadoktor nauk biologicznych
Samardakiewicz, Marzena
Marzena Samardakiewicz
dr hab. n. med., prof. UM
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Ewa Gruszczyńskaspecjalista psycholog kliniczny, adiunkt w Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej UM w Lublinie
Szymańska, Katarzyna
Katarzyna Szymańska
dr
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Ewa Gruszczyńskapsycholog kliniczny
Zapała, Joanna
Joanna Zapała
 
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Ewa Gruszczyńskaspecjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta, certyfikowany psychoonkolog i superwizor psychoonkologii